AvEG-Kon: 1. Yıldönümünde Haziran Ayaklanmasını Selamlıyoruz!

AvEG-Kon: 1. Yıldönümünde Haziran Ayaklanmasını Selamlıyoruz!

PARİS (30.05.2014)- Konfederasyonumuz AvEG-Kon yazılı bir açıklama yayınlayarak Taksim Gezi Parkı’nın yıkımına karşı Türkiye ve Kürdistan çapında ayağa kalkan milyonların yarattığı ‘ Haziran Ayaklanmasını’ selamladı.

Konuyla ilgili yayınlanan açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz…

1. YILDÖNÜMÜNDE HAZİRAN AYAKLANMASINI SELAMLIYORUZ!

FAŞİZME KARŞI MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM!

1 Mayıs 2013’de Türk devletinin yasaklarına ve baskılarına karşı sosyalistlerin, devrimcilerin, işçi ve emekçilerin sergiledigi direniş, AKP iktidarının Gezi parkını yok etmesini protesto edenlere yönelik saldırıları sonucu isyana dönüştü. Gezi Parkını savunma ile gelişen direniş, 31 Mayıs’tan itibaren ayaklanmaya dönüştü. Gezi Parkı şahsında faşizmin tüm saldırılarına karşı özgürlük ve onur direnişine dönüşen Haziran Ayaklanmasını 1. yildönümünde selamlıyoruz.

İşçisiyle emekçisiyle, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla AKP iktidarının demokratik hak ve özgürlüklere, devrimcilere, ulusal özgürlüğü ve demokratik hakları için mücadele eden Kürt halkına, başta Alevi halkımız olmak üzere inanç özgürlüğü için mücadele eden toplumsal kesimlere, kadınlara, gençlere ve kısacası insana ve doğaya düşman politika ve saldırılarına karşı kahramanca direnenleri selamlıyoruz. Ayaklanmada devlet tarafindan katledilen şehitlerimizi anıyor ve katillerinden hesap sorma mücadelesini büyüteceğimize söz veriyoruz.

HAZİRAN AYAKLANMASI ÖZGÜRLÜĞE ÇAĞRIDIR!

Haziran ayaklanması, onur ve özgürlük ayaklanmasıdır. AKP iktidarının halklarımızı ulusal kimliklerine, inançlarına ve siyasal düşüncelerine göre ayrıştırmaya ve birbirine düşman etmesine karşı birleşik direniştir. Faşist diktatörlüğe karşı devrim ve sosyalizm için mücadele eden devrimcilerin, sosyalistlerin, ulusal demokratik hakları için mücadele eden Kürt halkımızın, inanç özgürlükleri için mücadele eden toplumsal katmanların, LGBT bireylerinin, demokratik hak ve özgürlüklerden yana olan herkesin biraraya geldiği, kendi gücünü birleştirdiği bir ayaklanmadır. Faşizme karşı omuz omuza savaşanların, direnenlerin onurlu ayaklanmasıdır.

Haziran ayaklanması, işçi sınıfımızın şehitler verdiği Taksim alanının özgürleştirildiği, 2 hafta boyunca kardeşliği, dostluğu, paylaşımı, sevgiyi hakim kıldığı, faşizmin iradesinin kırıldığı özgürlük ayaklanmasıdır. Taksim’de oluşturulan komün yaşamıyla, paranın etkisiz kılınmasıyla, bireycilik yerine örgütlü mücadelenin geçmesiyle, faşist diktatörlüğün gaz bombalı, tomalı, coplu, katliamcı, zindancı, cinsel taciz ve tecavüzcü, hırsızlık ve yolsuzluk düzenine karşı alternatif bir dünyanın ve yaşamın güzelliğini gösterdi. Halkın birleşik mücadelesinin önünde hiçbir gücün duramayacağını gösterdi.

AvEG-Kon olarak, işçi ve emekçileri, faşizme karşı olan herkesi Haziran Ayaklanmasının yıldönümünde sokağa çıkmaya, Gezi-Taksim ruhuyla Gezi şehitlerimizin, Soma’da katledilen yüzlerce işçi kardeşimizin, gözaltında kayıplarımızın ve bütün katliamların hesabını sormaya, faşizme karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

Faşizme Karşı Tek Yumruk Tek Barikat!

Her Yer Taksim, Her Yer Direniş!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

AvEG-Kon

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu