2017 ÖLÜMÜN DEĞİL YAŞANIM, SAVAŞIN DEĞİL BARIŞIN, KARANLIĞIN DEĞİL AYDINLIĞIN YILI OLSUN!

2017 ÖLÜMÜN DEĞİL YAŞANIM, SAVAŞIN DEĞİL BARIŞIN,  KARANLIĞIN DEĞİL AYDINLIĞIN YILI OLSUN!

Paris (30.12.2016)- Konfederasyonumuz (AvEG-Kon) bir mesaj yayınlayarak savaşın, yıkımın, şiddetin insanlığı çepe çevre sardığı bir yılı daha geride bırakıyoruz, 2017  İşçi, emekçi, kadın, genç bütün ezilenlerin, ötekileştirilenlerin zafer yılı olsun dedi.

Mesajı sizlerle olduğu gibi paylaşıyoruz.

ÖLÜMÜN DEĞİL YAŞANIM, SAVAŞIN DEĞİL BARIŞIN,
KARANLIĞIN DEĞİL AYDINLIĞIN YILI OLSUN!

2016, savaş, ölüm ve kandan beslenenleri tarihin sayfalarına kaydetti.
2016, kadına uygulanan şiddeti, çocuklara yapılan tacizi, açlık ve yoksulluğun pençesine düşenleri çaresizce kaydetti.
2016, emperyalistlerin iki yüzlü savaş ve yıkım politikaları nedeniyle yerini yurdunu kaybeden yüzbinlerce göçmenin sınır kapılarında insanlık dışı muamelelere kalışlarını ve derme çatma teknelerle çıktıkları umut yolculuğunda Akdeniz’in sularına gömülen hayatlarına tanıklık etti.
2016, Kürdistan’da yerle bir edilen şehirleri, yakılan, katledilen insanların çığlıklarını utanarak kaydetti.
2016, demokrasiye, insan haklarına, söz ve örgütlenme özgürlüğüne yapılan saldırıları, Türkiye’de sınır tanımayan devlet terörüne, demokratik siyasetin rehin tutulmasına tanıklık etti.
2016, Avrupa emperyalist burjuvazisinin sosyal yıkım politikalarıyla milyonlarca işçi ve emekçinin yaşamını nasıl cehenneme çevirdiğine tanıklık etti.
2016, zülme boyun eğmeyenlerin, ölüm karşısında yaşamı, savaş karşısında barışı, karanlık karşısında aydınlığı ısrarla savunan, bedel ödeyen ama geri adım atmayanların cesaretine, inancına, umuduna da tanıklık etti.
Savaşın, yıkımın, şiddetin insanlığı çepe çevre sardığı bir yılı daha geride bırakıyoruz 2017, İşçi, emekçi, kadın, genç bütün ezilenlerin, ötekileştirilenlerin zafer yılı olsun.

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu
AvEG-Kon
(30.12.2016)