2019 UMUDUN VE DİRENİŞİN YILI OLSUN!

2019 UMUDUN VE DİRENİŞİN YILI OLSUN!

2018 yılı faşist Türk Devletinin; Rojava’da işgal, Kuzey Kürdistan’da politik soykırım Türkiye’de özgürlüklerin yok edildiği, sömürü politikaları, baskı ve zulme tanıklık ettiği gibi Kürt halkının direnişine, özgürlük ve adalet isteyenlerin yılmak bilmez iradesine de tanıklık etti.

2018 yılı, kapitalist erkek egemen sitemin kadını ezen, sömüren, hiçleştiren cinsiyetçi politikaları ve kadın kırımına tanıklık ettiği gibi “benim bedenim benim kararım” direnişine, MeToo ile tacizcileri ve tecavüzcülere karşı mücadeleye ve her alanda var olma iradesine de tanıklık etti.

2018 yılı başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde emperyalist savaşlara, silahlanmaya, göç yollarındaki tarif edilemez acılara tanıklık etti. Avrupa genelinde ırkçı-faşist partiler ve hareketler gelişti. Ama aynı zamanda Avrupa’nın tüm ülkelerinde “bir daha asla”, “ayağa kalk” şiarlarıyla kitlesel ırkçılık ve faşizm karşıtı eylemlere tanıklık etti.

Ve Fransa’da emperyalist kapitalizmin kemer sıkma politikalarına, yoksulluğa ve halk olarak yok sayılmaya karşı halk isyanı hala devam ediyor.

Şimdi sıra 2019 yılında büyük umut, direnç ve birleşik mücadeleyle;

Savaşa, emperyalist işgale, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların birleşik mücadelesini ve dayanışmasını büyütmekte.

Suruç, Ankara, Amed, Roboski, Sur, Cizre ve tüm katliamların hesabını sormakta.

İşsizliğin, yoksulluğun, taşeronlaştırmanın, grev yasaklarının, iş cinayetlerinin hesabını sormak ve örgütsüzlüğe karşı direnmekte.

Avrupa’da kol gezen ırkçılığa, faşizme ve ayrımcılığa karşı direnişi büyütmekte. Direnişin boy verdiği her yerde onu büyütmekte.

2018 yılının direnişini 2019 yılında daha da büyütmek umuduyla; yeni yılınızı kutluyor, tüm işçilere, emekçilere, kadınlara ve gençlere ve zindanlarındaki tutsaklarımıza umutlu, özgür bir yıl diliyoruz.