ABDEM Çalışmalarını Güçlendiriyor

ABDEM Çalışmalarını Güçlendiriyor

 

Berlin (26.11.2014)– ABDEM, gerçekleştirdiği Meclis ve Yürütme Kurulu toplantılarının ardından yeni çalışma döneminde çalışmalarını hızlandırdığını açıkladı.

Avrupa’da yaşayan Anadolu ve Mezopotamya’dan gelmiş Arap, Asuri-Süryani-Keldani, Çerkez, Ermeni, Kürt, Laz, Roman, Rum, Türk gibi kimliklerden ve Alevi, Ezîdî, Sünni, Hıristiyan, Müslüman, Yahudi gibi inanç gruplarından ve inanmayan göçmen ve mülteci kadın, erkek ve LGBT kurumları ve bireylerin bir araya geldiği Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi ABDEM, yeni çalışma döneminde çalışmalarını hızlandıracağını açıkladı. ABDEM, yaptığı Meclis toplantısının ardından yeni seçilen Yürütme Kurulu bir araya gelerek, çalışmalarının somut planlamasını gerçekleştirdi.

Geçen çalışma dönemini değerlendiren ABDEM, 57 kurumu bir araya getiren bir oluşum olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini, Türkiye ve Kürdistan’da barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesine Avrupa’dan daha fazla destek vereceğini belirtti.

6 aylık ardan sonra yaptığı Meclis toplantısında gelecek dönem için yapacağı çalışmaları tartışan ABDEM, yeni dönem Yürütme Kurulu üyelerini de seçti.

Yeni dönemde ABDEM Yürütmesinde yer alan isimler şunlar:

Alex Kalk, Ali Ekber Pektaş, Ali Atalan, Robin Yalçın, Özgür Öz, Hüseyin Avgan, Rojda Yıldırım, Yüksel Koç, Baki Selçuk, Şafak Arabacı, Mehmet Cengiz, Hikmet Serbilind ve Leman Stehn.

ABDEM yeni Yürütme Kurulu toplanarak Meclis toplantısında alınan kararları yerine getirecek planlama yaptı. Buna göre yeni dönemde yapılacak çalışmalar şunlar:

 • 6-7 Aralık’ta Köln Üniversitesinde „Soykırım, Adalet ve Yüzleşme Konferansı” gerçekleştirilecek.
 • Demokratik çözüm ve müzakere sürecine ilişkin bir metin hazırlanarak imzaya açılacak ve imzacılardan oluşacak bir heyetle Türkiye hükümetiyle görüşme yapılacak ve talepler hükümete iletilecek.
 • ABDEM bileşenleri temsilcilerinden oluşan bir heyet Kobane sınırını ziyaret edecek ve nöbet eylemine katılacak. Kobane direnişine ABDEM’in desteğini kamuoyuna yansıtmayı hedefleyen heyet, 2 Aralık’ta yola çıkacak ve 6 Aralık’ta dönecek.
 • 2015 Mart’ı sonuna kadar “Ortadoğu’da Barış” konulu bir konferans gerçekeltirecek.
 • 1 Eylül 2015 tarihlerinde Avrupa’da bir “Barış Konseri”nin düzenlenecek.
 • Yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret edecek olan Papa’ya bir mektup yazılması ve Papa’nın Türkiye’deki gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi. Aynı zamanda Kürt sorununda Türk devletinin oyalamacı tavrının bilinmesini sağlayacak. Ayrıca Ocak ayında ABDEM İnançlar arası Diyalog Komisyonu’ndan bir heyetin Vatikan’ı ziyaret etmesi sağlanacak.
 • ABDEM adına bir heyetin Öcalan ile görüşmek için Türk devletine başvuru yapılacak ve Öcalan ile görüşme hedeflenecek. ABEM üyesi olan Sürgünler Meclisi diasporadaki göçmenlerin talepleri hakkında bir rapor hazırlayacak.
 • PKK yasağına karşı 29 Kasım’da Frankfurt’ta ve 6 Aralıkta Köln’de yapılacak olan yürüyüşlere ortak katılım sağlayacak.
 • 24 Nisan 2015’te Ermenistan’a bir heyet gönderilmesi hedeflenmektedir. Asuri-Süryani ve Ermeni kurumların soykırımlara dikkat çekmek için düzenleyecekleri bütün eylemlere katılım sağlanması.
 • Nisan ayında Ermeni ve Asuri soykırımına ilişkin paneller yapılacak.
 • Zorunlu din derslerinin kaldırılmasına dönük AHİM’in kararı da dikkate alınarak faaliyet yürütülecek. 10 Aralıkta zorunlu din derslerine karşı ve anadil hakkının tanınması için basın açıklaması yapılacak.
 • Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’nın hangi ülkesine gelirse gelsin ABDEM tarafından protesto edilecek.
 • İnançlar Arası Diyalog Komisyonu üzerinden Avrupa’nın birçok kentlerinde „İnançlar arası diyalog panelleri” düzenlenecek. Bu konularda ayrıca dört dinin temsilcilerinin katılacağı TV programları da örgütlenecektir.
 • ABDEM, Rojava ve Kobane’ye ilişkin yapılacak bütün eylem ve etkinlikleri destekleyecektir.
 • ABDEM, Şengal halkının kendi statüsüne ilişkin vereceği kararı ve iradesini tanımaktadır.
 • ABDEM, Şengal’deki kadın kırımına karşı başlatılan kampanyayı desteklemektedir.

ABDEM yürütmesi ayrıca yeni dönem Eş sözcülerini de seçti. Yeni dönem Eş sözcüleri şu isimlerden oluşuyor: Özgür Öz, Şafak Arabacı ve Rojda Yıldırım.