ABDEM ve ADGB’den seçimlere ilişkin deklarasyon

150315_ABDEM-GüçBirliÄŸi_Deklarasyonu_1                                                                                                                                                                                                                                                   KÖLN(16.03.2015)-ABDEM (Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi) ve Almanya Demokratik Güç Birliği bileşenleri ve bu iki platformun dışından da kimi kurumların katıldığı ve 15 Mart Pazar günü Köln”de yapılan basın toplantısında açıklanan 7 Haziran seçimlerine ilişkin bir Deklarasyonu yayınladı.
Kurumların kendilerini tanıttığı basın toplantısı ABDEM Eş sözcüsü Şafak Arabacı`nın Deklarasyonu okumasıyla başladı. Ardından katılımcılar neden 7 Haziran seçimlerinde HDP”yi desteklediklerini kısaca açıkladılar.
Açıklanan deklarasyonu önemi nedeniyle aynen yayınlıyoruz.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Deklarasyonumuz

Avrupa’da Oylarımız HDP’ye!

Türkiye’de 7 Haziran 2015’te yapılacak genel seçimler, farklı inançlardan, uluslardan, mezheplerden halklarımızın ve kadınların geleceği için, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin daha da büyütülmesi için tarihi önemdedir.

13 yıldır iş başında olan AKP hükümeti, Kürt halkının, Alevi halkının “eşit haklar” talebine, işçi sınıfı ve emekçilerin, ezilenlerin, gençliğin ve kadınların insani taleplerine yanıt olmak bir yana her fırsatta saldırgan bir politika izledi. Bugün de, diktatörlüğünü pekiştirmek için “İç Güvenlik” yasa tasarısı gibi yeni adımlar atıyor.

30 yıllık savaşın bitirilmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda başlatılan görüşmeler hâlâ müzakereye dönüşmedi.

Alevi halkımızın “eşit yurttaşlık hakkı” talebi yerine getirilmediği gibi eğitim sistemi daha da gericileştirildi.

AKP, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en büyük engelidir.

AKP, CHP, MHP gibi düzen partileri; ırkçı, şoven, cinsiyetçi ve sermaye yanlısı politikalarıyla halklarımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesinin karşıtıdır.

HDP; “Yeni Yaşam” çağrısıyla Türkü, Kürdü, Asurisi, Süryanisi, Ermenisi, Lazı, Rumu, Çerkezi, Romanıyla; Müslümanı, Alevisi, Hıristiyanı, Ezîdîsiyle tüm halklarımızın özgürlüğü, eşitliği ve kardeşliği için mücadele ettiğini bir kere daha deklare etti.

HDP; Kobanê’de, Rojava’da, Suriye ve Irak’ta, Ortadoğu coğrafyasında özgür ve onurlu yeni bir yaşam kurmak için mücadele eden halklarımdan, Ege’nin karşı kıyısında neoliberal ekonomik dayatmalara karşı onurlu ve insani bir yaşam mücadelesi veren Yunan halkından da tam destek aldı.

HDP etrafında bir araya gelen güçler, diğer bütün düzen partilerinden farklı bir Türkiye kurmak istediğini açık olarak ifade ettiler.

Halkların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye Avrupa ülkelerinde yaşayan bizlerin de en büyük dileğidir.

Yıllardan beri Türkiye’de sistem partileri tarafından sürdürülen savaş ve sömürü politikaları Avrupa’da da önemli ölçüde etkili oldu. Savaşın etkisini sürdürdüğü yıllarda Avrupa’da yaşayan Türk, Kürt ve diğer uluslardan emekçiler arasında önyargılar derinleştirildi. Kürt kurumları açıktan hedef haline getirildi.

Yaşadığımız ülkelerde Türk devletinin isteği temelinde Kürt halkı ve kurumları kriminalize edildi. Ve halen de edilmeye devam ediliyor.

Seçimlerde HDP’nin başarıyla çıkması aynı zamanda bu politikaların püskürtülmesi anlamına geliyor.

2013 Newroz’undan sonra başlayan diyalog sürecini desteklemek üzere, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk, Kürt, Asuri, Süryani, Laz, Çerkez, Ermeni, Rum, Alevi, Ezîdî, Hıristiyan, Müslüman inancından kurumlar ve bireyler tarafından kurulan Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi (ABDEM), iki yıldır çatışmaların durması, can kaybının olmamasından büyük bir memnunluk duymaktadır.

Biz, bu çatışmasızlık döneminin devam etmesini, Sayın Öcalan’la devlet arasında süren görüşmelerin zaman yitirmeden müzakereye dönüştürülmesini talep ediyoruz. Başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’nin yıllardır bekleyen sorunlarının demokratik bir Türkiye’nin kurulmasından geçtiğine inanıyoruz.

7 Haziran seçimlerinden HDP’nin yüzde 10 barajını aşması, parlamentoya girmesi bu nedenle barış için büyük bir fırsattır. Bizler, bu fırsatın gerçeği dönüşmesi için Avrupa’dan buna destek vereceğimizi ilan etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Açıktır ki: 7 Haziran seçimleri sadece Türkiye için değil, Ortadoğu ve Avrupa için de büyük bir önem taşıyor. Sandıktan çıkacak sonuçların etkisi bütün bölgeyi etkileme özelliğine sahiptir. Bir taraftan Osmanlı özentisiyle bölge üzerinde egemenlik kurmak isteyen, muhafazakâr yaşam tarzını halka dayatan AKP, diğer taraftan gerçekten halkların barış içerisinde yaşamasını savunan, bütün inançlara saygılı, dinin siyasete alet edilmesini istemeyen HDP var.

Biz Avrupa’daki ilerici, demokrat, devrimci ve sosyalistler olarak bu seçimlerde halklarımızın demokratik seçeneği HDP etrafında birleşiyoruz.

Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten ve aşağıda imzası bulunan kurum ve kuruluşlar olarak, HDP’nin 7 Haziran genel seçimlerinde başarıyla çıkması için bütün olanak ve enerjimizle, tam bir seferberlikle çalışacağımızı, her türlü desteği vereceğimizi basına ve kamuoyuna ilan ediyoruz.

Avrupa’da yaşayan Türk, Kürt, Asuri-Süryani, Laz, Çerkez, Ermeni, Rum, Roman; Alevi, Ezîdî, Hıristiyan, Müslüman inancından halklarımızı, çevre savunucularını, LGBTİ bireyleri, işçi sınıfı ve emekçileri, ezilenleri, gençliği ve kadınları, ilerici, devrimci güçleri, tüm ötekileştirilenlerin ve umudun sesi olan Halkların Demokratik Partisi (HDP)’ye oylarıyla destek olmaya çağırıyoruz.

 

DEKLERASYONUN İMZACISI KURUMLAR

Avrupa Süryaniler Birliği-ESU

Avrupa sürgünler meclisi

Avrupalı Demokratik Çerkezler İnisiyatifi

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon)

Avrupa Karakoçanlar Derneği

Avrupa Karerliler Derneği :

Avrupa Kürt Kadın Hareketi

Avrupa Sürgünler Platformu

Civaka Kurd li Almanya

Demokratik Aleviler Federasyonu (FEDA) :

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) :

AGIF( Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu)

DDKD

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP)

Dersim Yeniden İnşa Cemiyeti

Devrimci Proletarya-Yaşanacak Dünya

Nor Zartonk Ermeni İnisiyatifi

Êzidi Akademisyenler Topluluğu

Êzidi Dernekleri Federasyonu (FÊK)