ABDEM’den Brüksel’de tanıtım ve kadın paneli

ABDEM’den Brüksel’de tanıtım ve kadın paneli

BRÜKSEL (27.01.2014)- Kısa süre önce kuruluşunu ilan eden Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi (ABDEM) Belçika bileşenleri başkent Brüksel’de tanıtım ve kadın sorunu ele alan panel düzenlediler.

Haftasonu gerçekleşen ve 30 kişinin katıldığı panelde ABDEM’in kuruluş sebeplerine ilişkin ön sunum gerçekleştirilirken kuruluş süreci ile ilgili temel bilgilere de değinildi.

ABDEM bileşenlerinden Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJKE) adına Zeynep Dersim panelde söz alarak güncel durum analizi yaptı, AKP Hükümeti ve paralel devletin Kürt ulusal özgürlük mücadelesine ve özgürlüklere karşı birlikte düşmanlık yaptıklarını söyledi.

TJKE temsilcisi, egemen sınıfların ve emperyalistlerin kliklerden bağımsız üçüncü yolu inşa etmelerinin önemini dikkat çekerken Rojava devriminin bölgede üçüncü yolun devrimci bir örneği olduğunu dile getirdi, Ciziri Kantonu’nun kuruluşunu selamladı.

ABDEM bileşenlerinden Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB) adına konuşan Zeynep Görgü de halkların bağımsız mücadelesini geliştirmede üçüncü cephenin geliştirilmesinin önemini vurguladı, kadınları mücadeleye çağırdı.

Her iki konuşmacı Avrupa’da 30 Mart’ta Türkiye ve Kürdistan’da yapılacak olan yerel seçimlerde HDP’nin üçüncü yolun temsilcisi olarak desteklenmesi gerektiğini vurguladılar ve kadınların yapılacak çalışmalara aktif katılmalarını istediler.

Panelde ayrıca Rojava devrimiyle dayanışmak için kermeslerin düzenlenmesi, Belçika’da yerli ve göçmen kadın örgütleriyle birlikte mücadele ve etkinliklerin geliştirilmesi ve demokratik barış mücadelesine katkının güçlü kaynağına dönüştürülmesi, demokratik barış mücadelesinde kadın hareketinin aydınlatıcı panellerin organize edilmesi, halk buluşmalarının yapılması, heyetler oluşturarak demokratik barış mücadelesine ilişkin geziler düzenlenmesi gibi pratik öneriler oldu.

Dinleyicilerinde etkin katıldığı panelde ayrıca ABDEM Belçika Kadın Komisyonu kurulması da öneriler arasında yer aldı.