ACTİT TRUMP PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

ACTİT TRUMP PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

ACTIT
ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS DE TURQUIE
ÇAĞRIMIZDIR!!
İşçi emekçiler, gençler; ACTIT’inde imzacı olduğu ve onlarca Fransız ve göçmen kurumun
organize ettiği Trump protesto yürüyüşüne hazırlanıyoruz.
Birinci dünya savaşından, bugünkü Suriye savaşına kadar bir ilhak ve işgal geleneğine sahip
olan ABD emperyalizmi özelikle her yere “Demokrasiyi, Barışı” götüren rollere bürünseler
de, ezilen dünya halkları onların, her yere savaşı ve kaosu götürdüklerinin tanığıdırlar.
Bundan dolayıdır ki, gittikleri her yerde protestolarla karşılaşmaktadırlar. Dün dörtlü zirve
olarak bir araya gelip yeni savaş konseptleri oluşturan Erdoğan, 11 Kasımda Fransa’ya
gelecek olan Trumpla’da bir görüşme yapacaktır. Bu kirli görüşmelerini teşhir etmek içinde
11 Kasımda alanlarda olacağız.

Tarih: 11 Kasım 2018
Saat: 14:00
Yer: Republique Meydanı.
54 Rue d’Hauteville 75010 PARIS
actit2004@hotmail.com
/Actit