ACTIT üyeler toplantısını gerçekleştirdi

IMG_20141220_165230(3)
Paris (20.12.2014)-AvEG-Kon bünyesinde çalışmalarını sürdüren ACTIT üyeler toplantısı yaparak son 6 ayını masaya yatırdı.ACTİT dernek salonun da gerçekleştirdiği üyeler toplantısında “Kitleselleşme” ve “yerelleşme” sorunları üzerine tartışmanın yanı sıra Kobanê direnişini ve Suruç’taki çadır kentlerdeki Kobanêli göçmenlerin sorunlarını da ele aldı.

Geçtiğimiz günler de Suruç’a giden Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi (ABDEM) heyetinde de yer alan AvEG-Kon Eşbaşkanı Şafak Arabacı, heyetin izlenimleri hakkında bilgi verdi.

Çadır kentlerdeki göçmenlerin acil ihtiyaçları hakkında detaylı bilgileri de veren Şafak Arabacı, yürütülen kampanyaların önemi yanı sıra çadır kamplarda ve sınır nöbetinde yer almak için gönüllü gitme çağrısı yaptı.

Yönetim Kurulu eş başkanı ‘üyelik sorumluluğumuz ve görevlerimiz’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 26. dönemin geride bıraklığını vurgulayan eş başkan “Üye sayımız 26 yıllık tarihimize denk düşmüyor” dedi. Yeniden üyelik kampanyası başlatılması ve etkin hale getirilmesi gerekiyor diyen eş başkan ” 26 yıldır kapısına kilit vurulmayan derneğimize üyelerimizin göz bebeği gibi bakması gerekiyor” dedi.

Kitleselleşme, örgütlenme

Aveg-kon eş başkanı Şafak Arabacı Kitlesellleşme, Örgütlenme ve Üyelik kampanyası kararlarının önemine dair bir konuşma yaptı.Biz örgütlü saldırganlığa karşı örgütlümüyüz sorusunu soran Arabacı ” yönetim kurullarımız örgütlü değilse yanındaki üyelerini de örgütleyemez” dedi.Kapitalizmin krizi koşullarında göçmenlerin ACTIT’e olan ihtiyacına vurgu yapan Arabacı “Biz göçmen emekçi kitleleri örgütlemek zorundayız” dedi.

26 yıldır Türkiyeli göçmenler içinde çalışmalar yürüten ACTIT’in, göçmenlerin sorunlarının yanı sıra yerli işçi emekçilerle de buluşmanın yollarına arayarak politika üretmeye çalıştığı da belirtildi.

Toplantıya katılan üyeler söz alarak ACTIT’in üye sayısını artırmak neler yapılabileceği sorusu üzerine görüş ve fikir belirttiler.

Toplantı da Komisyonlar ve çalışmalarımız başlıklı sunum gerçekleştirildi.İşçi komisyonu, İç ve mali komisyon, Dış komisyon, Basın- Yayın komisyonu, Kültür komisyonlarının durumlarına dair bilgiler verildi.Komisyonların etkinleştirilmesi için somut öneriler sunuldu.

ACTIT’in politik, sanatsal ve kültürel çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaşarak önümüzdeki dönemde derneğin gündeminde olması muhtemel konuları belirlediler. Önümüzdeki mart ayında “”Actit ile dayanışma” konseri düzenleneceğini de duyurdular.

Canlı ve etkin tartışmalara sahne olan üyeler toplantısı önerilerin ardından son buldu.