AGİF; PKK Yasağı Kaldırılsın! Rojava Devrimi ile Dayanışmayı Yükseltelim!

AGİF; PKK Yasağı Kaldırılsın! Rojava Devrimi ile Dayanışmayı Yükseltelim!

 

KÖLN (24.02.2015)-  Konfederasyonumuz AvEG-Kon`a bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Almanya Göçmen işçiler Federasyonu (AGİF) yazılı bir açıklama yayınlayarak Kürt halkının ulusal özgürlüğü için haklı ve meşru mücadele yürüten PKK’ye uygulanan yasağın, örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik antidemokratik bir uygulama olduğunu belirterek bu yasağa derhal son verilmesini istedi.

Konuyla ilgili açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz.

Alman Devleti, 1993 yılından bu yana Kürt halkının en büyük örgütlü gücü olan PKK’ye karşı yasak uygulamaktadır.

Kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla yüzbinlerce Kürt insanını bir araya getiren bir siyasal partinin yasaklanması hangi demokrasi anlayışıdır? Almanya’da yaşayan bir milyon civarında Kürt’ün kimliğini yok sayarak, kültürünü yaşatmasını engellemek midir demokrasi?

Kürtleri bu yasak dolayısıyla kriminalize etmek, potansiyel suçlu göstermek midir demokrasi? Temel demokratik insan hakları olan örgütlenme ve düşünce özgürlüğü hakkını kullanan Kürtlerin derneklerinin, medya kurumlarının, evlerinin basılması mıdır demokrasi?

Bir toplumsal güç olan Kürtlerin ellerinde PKK bayrakları veya renkleri gördüklerinde vahşice saldıran bir anlayışın demokrasiyle ilgisi olabilir mi?

Bütün bunlar Alman devletinin demokrasi adına Kürtlere uyguladığı antidemokratik, ırkçı ve gerici politikalardır. Demokrasi adına uygulanan burjuva diktatörlüğüdür.

Almanya’da yaşayan ikinci büyük göçmen gurubu olan Kürtlere karşı uygulanan bu baskı politikası utanç vericidir. Bu politika çoktan iflas etmiştir ve artık terk edilmelidir. Bu politikayı şiddetle kınıyor ve mahkûm ediyoruz!

Alman devletinin Kürtlere ilişkin demokrasi anlayışı, faşist Türk devletine ne kadar silah sattığıyla, ekonomik ve askeri çıkarlarını ne kadar geliştirdiğiyle orantılıdır. Kürtler söz konusu olunca, demokratik haklar, temel insani haklar ayaklar altındadır.

PKK yasağı, Türk devletinin Kürtlere uyguladığı katliamlara, işkencelere, tutuklamalara ve Kürt vekillerin mecliste saldırıya uğramasına destektir.

Ortadoğu’yu kana bulayan, insanlıktan nasibini almamış faşist DAİŞ çetelerine her türlü desteği veren Türk devletiyle ve bölge gerici devletleriyle işbirliği içinde olan Alman devletinin Kürt politikasını Rojava devrimi ve büyük Kobane savunması yenilgiye uğratmıştır. PKK’nin Şengal’de, Rojava’da, Kobane’de DAİŞ zulmüne karşı ortaya koyduğu direniş, sadece yüzbinlerce insanın hayatını kurtarmakla kalmamış, DAİŞ çetelerini geriletmesiyle başta Ortadoğu halkları olmak üzere dünya halkları nezdinde büyük bir sempati kazanmıştır.

AGİF, Kürt halkının ulusal özgürlüğü için haklı ve meşru mücadele yürüten PKK’ye uygulanan yasağın, örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik antidemokratik bir uygulama olduğunu belirtmekte ve bu yasağa derhal son verilmesini istemektedir.

AGİF, Rojava Devrimini ve büyük Kobane zaferini selamlamakta ve Rojava devriminin yaşatılması için her türlü desteği vereceğini belirtmektedir.

PKK yasağına Son!

Yaşasın Rojava Devrimi!

 

AGİF

Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu