AGİF; Türkiye’deki devlet terörünü protesto ediyoruz!

AGİF; Türkiye’deki devlet terörünü protesto ediyoruz!

ULM (26.05.2014)- 24-25 Mayıs 2014 tarihlerinde Frankfurt’ta toplanan AGİF 21. Kongresi, Türkiye’de giderek tırmanan faşist devlet terörünü ve Soma madenci katliamını protesto etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye’deki devlet terörünü protesto ediyoruz!

Soma’da yüzlerce sınıf kardeşlerimizi kaybetmenin acısını yaşamaktayız. Soma’da yaşanan katliam, kapitalist sömürü sisteminin aşırı kar hırsının, devletin özelleştirme ve taşeronlaştırma saldırısının, iş güvenliği ve işçi yaşamının patronların kar hırsına kurban edilmesinin sonucudur. Soma’nın katilleri Cumhurbaşkanından başbakanına, bakanlarından Soma patronlarına kadar devlet, onun AKP iktidarı ve Soma patronlarıdır. Hepsi suçludur ve hesap vermelidir.

Gezi sürecinde katledilen Gezi şehitlerimizden Berkin Elvan’a, Okmeydanın’da Cemevi bahçesinde kurşunlanarak katledilen Uğur Kurt’a, Roboski’den Sivas’a kadar sayısız katliamın sorumlusu başbakan Erdoğan’ın kongremizin yapıldığı tarihlerde Köln’e gelerek seçim propaganda çalışması yapmasını protesto ediyoruz. Faşist devletin başbakanı Erdoğan’ı protesto amacıyla Köln’de gerçekleştirilen ve on binlerin katıldığı yürüyüşü, Türkiye ve Kürdistan’da faşist diktatörlüğe karşı sokakları zapt edenleri selamlıyoruz.

Kongremiz, yaklaşan yıldönümü dolayısıyla Gezi Direnişini ve Haziran Ayaklanmasını selamlar, Türkiye direniş tarihinde önemli bir yer tutacak olan bu ayaklanmada katılan halkımızı kutlar, ayaklanmanın yıldönümünde ayaklanmayı selamlamak için alanlara çıkmayı görev edindiğini açıklar.

Kongremiz, kendi ülkeleri talan edildiği, işgal edildiği ve yaşama koşulları bırakılmadığı için ülkelerini terk edip Avrupa ülkelerine gelen mültecilerin sürdürdüğü mücadeleyi ve Strasburg’dan Brüksel’e yapılan mülteci yürüyüşünü desteklemektedir.

AGİF 21. Kongre Delegeleri

25.05.2014