Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
bigtheme

AGİF

Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu Logosu

Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu

AGİF, Almanya’nın değişik şehirlerinde ağırlıklı olarak Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmen işçi ve emekçilerin ve politik mültecilerin örgütlendiği derneklerin ortak amaçlar uğruna güçlerini bir federasyon çatısı altında birleştirme kararı almaları sonucu 1991 yılında kuruldu.

Almanya’da yaşayan göçmen işçi ve emekçilerin göçmenlikten kaynaklı ağır sorunlarla karşı karşıya olması, eşit sosyal ve siyasal haklara sahip olmayışı, ırkçı ve ayrımcı yasalara ve uygulamalara tabi tutulmaları ve saldırılara uğramaları, güçlerini birleştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu uygulamalara ve saldırılara karşı ortak mücadelenin bir ihtiyacı olarak kurulan Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF), kurulduğu günden itibaren kuruluş amaçları doğrultusunda mücadele yürütmektedir.

AGİF, kurulduğundan bu yana, çeşitli nedenlerden dolayı Almanya’ya göç etmek zorunda bırakılmış olan işçi ve emekçilerin göçmenlikten kaynaklanan sorunlarına dikkatleri çekmekte ve bu sorunların çözümü için sosyal, kültürel ve siyasal faaliyetler yürütmektedir.

AGİF, farklı ülkelerden Almanya’ya gelmiş olan göçmen işçi ve emekçilerin yerli sınıf kardeşleriyle buluşmalarının önünde engel olan, toplumu yerli ve yabancı ayrımına tutarak bölen ırkçı ve ayrımcı yasalara ve uygulamalara karşı çok sayıda kampanya yürüttü. Yürüttüğü „Yabancılar Yasasıyla Yönetilmek İstemiyoruz, Eşit Sosyal ve Siyasal Haklar İstiyoruz”, “Bir insan, bir ses!”, “Kimse İllegal Değildir”, “Irkçılığa Karşı Halk Konserleri”, “Militarizme, Savaşa ve Irkçılığa Hayır” gibi kampanyalar çerçevesinde çok sayıda yürüyüş, miting ve panel düzenledi, stantlar açtı ve imza kampanyaları yürüttü.

AGİF, halkların kardeşliği bilincini geliştirmeyi, dostluğunu pekiştirmeyi ve ortak sınıf çıkarları için birlikte mücadele etmelerini sağlamayı kendisine görev edinmiştir.

AGİF, işçi sınıfının kültürel ve sanatsal değerlerini korumak ve farklı uluslardan işçi ve emekçilerin birbirlerinin kültürel-sanatsal değerlerini tanımalarını sağlamak amacıyla tiyatro, folklor, müzik alanlarında faaliyetlerde bulunur. Geçmiş dönemde Türkiye ve Kürdistan’ın ilerici sosyal ve siyasal kültürünü Almanya´da yaşayan farklı uluslardan işçi ve emekçilerin tanımalarını sağlamak amacıyla, “100. Doğum Yılında Nazım Hikmet Kültür Etkinlikleri“nin yanı sıra, Türkiye’den Ankara Birlik Tiyatrosu, Bizim Tiyatro, BEKSAV Tiyatro Atölyesi, Tiyatro İmge, Yenikapı Tiyatro Grubu ve Almanya’da çalışmalar yürüten tiyatro gruplarıyla Almanya çapında turneler örgütledi.

AGİF, egemen sınıfların başta yaşam hakkı olmak üzere, insan hakları ve özgürlüklerine yönelik her türlü saldırılarına karşı durmakta, bu alanda yürütülen “Uluslararası Gözaltında Kayıplar Kurultayı”, “Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Kurultay” gibi kimi uluslararası düzeyde yoğun etki yaratan çalışmalara katılmakta, desteklemekte veya düzenleyenlerden biri olmaktadır. İltica hakkının insan hakkı olduğu bilinciyle hareket eden AGİF, göçmenlerin, politik mültecilerin sınır dışı edilmesine karşıdır.

AGİF, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde bedeller ödeyen politik tutsakları sahiplenmekte ve serbest bırakılmaları için çaba göstermektedir. Tutsakları teslim almaya yönelik saldırılara, hücre ve tecrit uygulamalarına karşı durmaktadır.

AGİF, kendi kaderini tayin etmek isteyen ezilen uluslar ve ulusal hareketlerle dayanışma içindedir. Kürt halkının özgürlük ve barış mücadelesinin Almanya’da aktif destekleyeni ve dayanışmacısıdır.

AGİF, kapitalist sömürüye ve baskıya karşı uluslararası alanda mücadele yürüten ilerici ve demokratik kurumlarla ve örgütlenmelerle enternasyonal dayanışma içindedir.

AGİF, bu mücadele içinde kendisini sadece Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmenlerle sınırlamıyor. On yıllardır Almanya´da yaşayan değişik ulustan göçmenlerin sorunlarını ve yerli işçi sınıfının da kendi sorunları olarak görüyor ve onlar için de mücadele yürütüyor.

AGİF, göçmenlerin eşit sosyal ve siyasal hakları için mücadelesinin yanı sıra, militarizme, emperyalist savaş ve işgallere karşı da mücadele etmektedir. İşgalci güçlerin başta Ortadoğu ve Afganistan olmak üzere, işgal ettikleri bütün ülkelerden çekilmelerini ve emperyalist savaş ve işgal aygıtı NATO’nun dağıtılmasını savunmaktadır. AGİF, Avrupa’daki kardeş kurumlarıyla birlikte Eylül 2010’da başlattığı ve Şubat 2011’e kadar yürüttüğü “Militarizme, Savaşa ve Irkçılığa Hayır” kampanyasıyla dikkatleri Avrupa çapında gelişen militarizme, savaşın halklar üzerinde yol açtığı yıkıma, Almanya’nın savaşlardaki rolüne ve Avrupa çapında gelişen ırkçı ve faşist harekete dikkatleri çekmiş ve halkları birlikte mücadeleye davet etmiştir.

AGİF, gençliğin özerk, bilimsel ve parasız eğitim mücadelesini desteklemekte ve AGİF gençliğinin bu mücadelenin öznesi olduğu bilinciyle hareket etmektedir. Eğitimdeki kısıtlamalara ve eğitimi tekellere eleman yetiştirmeye indirgeyen Bachelor Master sistemine karşıdır.

AGİF, kadını ikinci sınıf insan olarak gören, aşağılayan erkek egemen anlayışlara ve uygulamalara karşı ve kadın ile erkek arasındaki konum ve ücret farkının ortadan kalkması için mücadele etmektedir.

AGİF, uzun süredir Almanya’da yaşayan ve Almanya işçi sınıfının bir parçası olan göçmen işçi ve emekçilerin, kapitalist sömürüye ve baskıya karşı yerli sınıf kardeşleriyle ortak mücadelesini savunmaktadır.

AGIF, kapitalist ekonomik kriz bahanesiyle işçi ve emekçilerin haklarına yönelik saldırılara, bankalara ve tekellere aktarılan yüz milyarların işçi ve emekçilerden çıkarılmasına yönelik vergi ve kesintilere, toplumsal mücadelenin önünü almaya yönelik baskı yasalarına, toplumun kriminalize edilmesine, gözetlenmesine ve demokratik haklarına yönelik saldırılara karşı yerli işçi ve emekçi kardeşleriyle birlikte hareket etmektedir.

Almanya’nın değişik kentlerinde 7 üye derneğiyle çalışmalarını yürüten AGİF, Avrupa’nın 8 ülkesinde aynı amaçlar için faaliyet yürüten kurumlarla birlikte 2005 yılında AvEG-Kon’u (Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu) kurmuş ve o tarihten beri AvEG-Kon bünyesinde faaliyet yürütmektedir.

Şubat 2012

İletişim adresleri

Kurum adresi: Bleichstr. 9, 89077 Ulm

Tel: 0731 159 18 44

Website: www.avegkon.org

E mail: agif@gmx.de

Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=537108290

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes l.artbetting.net full information
How to register at bookamkersHere