Almanya’da Enternasyonal Seçim İttifakından Kongre

Almanya’da Enternasyonal Seçim İttifakından Kongre

Almanya’da 2017’de yapılacak olan federal parlamento seçimleri için devrimci ve ilerici güçlerin oluşturduğu seçim bloğu, bir kongre gerçekleştirerek seçim ilkelerini belirledi ve adaylarını açıkladı. Kongreye 500 delege katıldı. 

Berlin (03.10.2016) –  Almanya’da 2017 sonbaharında yapılacak olan federal parlamento seçimleri için devrimci ve ilerici güçler şimdiden bir ittifak oluşturdu. Ortak bir Liste ile seçim çalışması yürütecek olan ittifak, seçim çalışmasını hangi kapsam ve ilkelerle yapacağını ve hangi adaylar etrafında sürdüreceğini yaptığı kongre ile belirledi.

1 Ekim günü Berlin’in Neukölln semtinde bir spor salonunda gerçekleşen kongreye yerli ve göçmen örgütlerinin oluşturduğu Enternasyonal Seçim İttifakı bileşenleri ve farklı iş dallarından işçiler ve emekçilerin yanı sıra emekli veya işsiz olan politik aktivistler katıldı.

Açılış konuşmasını MLPD Başkan yardımcısı ve ICOR Ana Koordinatörü MonikaGärtnerEngel’in gerçekleştirdiği kongreye MLPD, Courage, Rebell, AGİF, ATİF, Filistin Demokratik Kongresi, İran Komünist Partisi/Komala, PYD katılım sağlarken, ittifak bileşenlerinden ADHF başka çalışmalarından dolayı katılım sağlayamadı. 1 Ekim’de Berlin’de merkezi olarak yapılan Montasdemo (Pazartesi eylemleri) katılımcılılarının önemli bir kesimi de kongreye katılım sağladı. Kongreye katılan Suriyeli, Rojavalı, Iraklı, Afganistanlı göçmenlerde tartışmalara aktif olarak katıldılar.

Kongrenin ilk bölümünde, ittifak bileşenlerinin tanıtımının ardından, daha önce hazırlanıp tartışmaya sunulan seçim bildirgesi üzerinde tartışmalar yürütüldü ve değişiklikler yapıldı. Almanya’da hak gasplarından, işçi ve emekçilerin yaşadığı sorunlardan Alman devletinin Türkiye ile olan askeri, siyasi ve ekonomik ilişkilerine, devrimcilere yönelik tutuklama saldırıları, YS üyelerine yönelik ajanlaştırma çabaları, faşist Türk devletinin devrimci ve muhalif güçlere yönelik saldırıları, son olarak radyo ve TV’lere yönelik saldırıları da tartışmalarda dile getirilen konulardandı.

Yapılan tartışmalar sonucu seçim listesinin adı ‘’Enternasyonalist Liste/MLPD’’ olarak belirlenirken, ittifakın adı da ‘’Devrimci ve ilerici Güçler İttifakı’’ olarak kararlaştırıldı.

Ardından seçim ilkeleri tartışmaya açılarak sonuçlandırıldı. İttifak bileşenleri ortak bir seçim çalışması yürütecekler, ancak ortak çalışmaya ters düşmeyecek kapsamda kendileri de ayrıca seçim çalışması yürütebilecek.

Kongrenin ikinci bölümünde ise her eyaletin adayları tanıtıldı. Adaylar arasında 1 yılı aşkın süredir Alman devletinin tutsak ettiği 10 ATİK’li devrimci tutsaktan ikisinin aday gösterilmesi coşkuyla selamlandı. Seçimlere Almanların yanı sıra göçmen örgütleri de aday göstermekte.

Son olarak seçim çalışmalarını koordine edecek olan 30 kişilik bir Konsey seçildi. Örgütlerin yanı sıra bireylerinde dâhil olduğu konsey, seçim çalışmasında karar organı olarak işlev görecek. Sonuç Bildirgesi taslağının da okunup onaylanmasının ardından kongre sona erdi.

Büyük bir coşkunun ve disiplinin hâkim olduğu kongre, planlandığı zaman diliminde gerçekleştirildi. Katılımcılar alanlarına döndükten sonra şimdiden çalışmalara başlayacaklarını belirttiler.