AvEG-Kon “Irkçılığa karşı kampanya” başlatıyor

AvEG-Kon “Irkçılığa karşı kampanya” başlatıyor

LEVERKUSEN (06.09.2018)- Almanya’nın Leverkusen kentinde bir araya gelen AvEG-Kon temsilcileri yaptıkları toplantıda altı aylık çalışma programını belirledi. Temsilciler meclisi, Avrupa’da yaşayan tüm kadın ve erkek göçmen işçilere politik özgürlükler ve ırkçı uygulamalara karşı kenetlenerek ayağa kalkma çağrısı yaptı ve açıklamada “bu süreci birlikte örelim, kararlı bir biçimde harekete geçelim!” denildi.

AvEG-Kon Almanya’nın Leverkusen kentinde 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde yapılan meclis toplantısına Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Avusturya ve İsviçre’den konfederasyona bağlı üye ve federasyon temsilcileri katıldı, zengin tartışmalar yürütüldü ve çeşitli kararlar alındı.

Temsilciler meclisi açılış konuşmasında; Avrupa ve dünyada despot iktidarların ezilenlerin hak ve özgürlüklerine karşı en sert biçimde saldırıya geçtiği, özellikle savaş, siyasal baskı ve ekonomik sebepler sonucu ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin deniz ortasında kaderlerine terk edildiği, kadınların göç yollarında en barbar şekilde cinsel saldırılara uğradığı, gençliğin geleceksizleştirildiği, sosyal hak gasplarının boyutlanarak sürdüğü bu dönemde temsilciler meclisimizin aldığı kararlar hem sosyalist demokrasinin işletilmesi hem de aşağıdan yukarıya doğru sürecin planlanması açısından yol gösterici olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

AKTİF VE ETKİN POLİTİK REFLEKS

Temsilciler meclisi önümüzdeki süreçte, Türkiye/ Kürdistan ve Avrupa’daki güncel siyasal gelişmelere karşı daha aktif ve etkin politik refleks gösterilmesi vurgusunu yaptı.

Ortak platformlar konusunda antifaşist-antikapitalist bir potansiyele sahip olan HDK-A’yı güçlendirme ve ilerletmeyi hedeflerine koydu.

PARAMİLETERE KARŞI ÖZ GÜÇ

AvEG-Kon Kongresinde alınan karar doğrultusunda “Irkçılığa karşı kampanya” üzerine temsilciler meclisinde kapsamlı bir tartışma yürütüldü ve hedefler belirlendi. 3 ay sürecek olan kampanya çalışmasında ırkçı yasaları teşhir etme ve göçmen/mültecilerle somut dayanışmayı örme hedefleniyor. Meclis, “AB burjuvazisi kendi paramiliter güçlerini oluştururken biz de kendi öz gücümüzü örgütleyeceğiz” dedi.

Temsilciler meclis ayıca AvEG-Kon ve kadın özgürlük çalışması üzerine yaptığı tartışmada kadın devrimi fikrinin konfederasyon çalışmalarına yön vermesi gerektiğine vurgu yapıldı, kadın kadrolaşmasının öneminin altı çizildi.

FAŞİST DİKTATÖR ERDOĞAN PROTESTO EDİLECEK

AvEG-Kon temsilciler Meclis önümüzdeki sürece yönelik yaptığı planlamada,

Eylül ayında Salzburg’da Avrupa Devlet ve Hükumet Başkanları toplantısına karşı yapılacak olan eyleme, “Irkçılığa karşı kampanya”yı taşıma ve Faşist Diktatör Erdoğan’ın Almanya’ya gelmesi ve devlet töreni ile karşılanmasına karşı 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak eylemlere güçlü katılım çağrısı yer alıyor.