AvEG-Kon; “Ne Darbe ne AKP! Faşizme Karşı Birleşik Direnişe!”

AvEG-Kon; “Ne Darbe ne AKP!  Faşizme Karşı Birleşik Direnişe!”

Ne Darbe ne AKP!

Faşizme Karşı Birleşik Direnişe!

Faşist Türk devletinde iktidar savaşı sürüyor. Egemen sınıflar arasındaki iktidar kavgası askeri bir darbe girişimiyle yeni bir boyuta ulaştı. Dün Saray darbesi, bugün askeri darbe. İkiside faşizm!

AKP/Erdoğan kliğinin iktidarını sağlamlaştırmak için önce ittifaklar yaptığı ve sonrasında cephe aldığı kesimlerin giriştiği askeri darbe, faşist zulüm ve barbarlığın başka güçler eliyle sürdürülme çabasından başka bir şey değildir. İkisi de halklara, işçi ve emekçilere düşman.

AKP/Erdoğan faşizmi ülkemizi kan gölüne çevirdi. Kürdistan’da kentleri yerle bir etti. Yüzlerce insanı barbarca katletti, binlercesini tutukladı, yüz binlercesini göçe zorladı. IŞİD’e verdiği destekle gerçekleşen ve yüzlerce insanın katledildiği Suruç, Amed, Ankara, İstanbul-Sultanahmet ve Atatürk Havaalanı katlaimları dosyalarına gizlilik kararı koydurarak örtbas etmeye çalışıyor. Gerçeği yazan gazeteci, suça ortak olmak istemeyen aydınlar, akademisyenler hapse atılıyor. İşçi ve emekçilerin her türlü hak alma mücadelesi, faşist iktidarın ve başındaki Erdoğan’ın zulmüne yönelik en ufak bir eleştiri, düşünce açıklama saldırıyla karşılaşıyor. Demokratik hak ve özgürlükler rafa kaldırılmış. HDP’li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırıldı ve faşizme boyun eğmedikleri için tutuklanmak isteniyorlar. AKP/ Erdoğan faşizmi, zulümle ayakta kalamaya çalışıyor.

Askeri darbe girişiminde bulunanlarda bugüne kadar faşist zulmü halklarımıza uygulayanlardır. Faşizmin bekçiliğini yapanlardır. Darbe girişiminde bulunurken, tıpkı 1980 faşist darbesinin başı Kenan Evren gibi ”sulh’tan, barış”tan bahsetmeleri, onların faşist zulmünü gizleyemeyecektir. Onlarda AKP-Erdoğan’dan farklı değildir. Demokratik kurum ve örgütlenmeleri yasaklayarak, devrimci, sosyalist ve yurtsever güçlere saldırarak, demokrasiden ve özgürlükten yana olan herkesi tutuklayarak, sokakları işçi ve emekçilere yasaklayarak sözde barış getirmekteler. Yargısız infazlar, gözaltında kayıplar, işkenceler, zindanlar, zulüm faşizmin genel karakteri ve uygulamalarıdır. Bundan dolayı ne askeri faşist darbe, ne de AKP-Erdoğan faşizmi!

Avrupa’da yerli göçmen işçi ve emekçiler faşist Türk devletinin halklarımıza uyguladığı zulme, insanlık dışı uygulamalara karşı birleşik mücadeleyi yükseltmelidir. Halklarımızın özgürlük, barış ve demokrasi içinde yaşaması, faşizmin yok edilmesiyle mümkündür. Bundan dolayı, özgürlük, barış ve demokrasi için, sosyalizm için birleşik direnişi güçlendirelim.

Ne Ordu ne AKP/Erdoğan! Faşizme Karşı Birleşik Direnişe!

Kurtuluş Devrim ve Sosyalizmde!

AvEG-Kon

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu