AvEG-Kon temsilciler toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

AvEG-Kon temsilciler toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

AvEG-Kon’a bağlı kurum temsilcileri 6-7 Nisan günleri Almanya’nın Köln kentinde düzenlediği toplantının sonuçları açıklandı.

8 Nisan 2019 – Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu’na (AvEG-Kon) bağlı kurum temsilcileri 6-7 Nisan günleri Almanya’nın Köln kentinde bir araya gelerek siyasal sürece dair değerlendirmeler yaptı.

AvEG-Kon aktivisti olarak süresiz açlık grevine başlayan H. Özkan Özdemir’in katılımcılara çağrısıyla başlayan toplantıda süresiz açlık grevinin siyasal kazanımlarla devam ettiği ifade edildi. Kürt halk önderi Abdullah Öcalan ile ailesinin tek görüşme yapması ve Leyla Güven’in tahliye edilmesi diktatörlük üzerinde yaratılan basınç sonucu elde edilen kazanımlar olduğu belirtilen toplantıda, Leyla Güven’in öncü çıkışının buz kıran rolü oynadığı vurgulandı.

1 MAYIS’TA TEMEL SLOGAN TECRİDİ KIRMA OLMALI

1 Mayıs’a kadar dönemin temel sloganlarının tecridi kırmaya dönük olacağı kaydedilen toplantının sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:
“Tecride karşı verilen mücadelenin Avrupa sokaklarında görünür kılınması ve yerli partilerin kendi kitlesiyle katılımını teşvik etme konusunda hemfikir olundu. Zindanlarda açlık grevlerinde bulunan tutsaklara yapılan işkenceler ve kötü muamelelerin de teşhir edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Avrupa’da devam eden süresiz açlık grevlerine karşı Avrupa ilericilerinin ve demokratlarının sessizliğinin bir utanç olduğu dile getirildi.

“Fransa Sarı yeleklilerin mücadelesi, Avrupa’da sınıf mücadelesi, yükselen ırkçılık ve Türk faşist devletinin topyekun saldırılarının göçmen kitlesi üzerindeki etkilerinin tartışıldığı toplantıda bunlara karşı mücadelenin ve direnişlerde yer almanın somut planlamaları yapıldı.

MÜCADELE ROTASI

“Yerellerde tecride karşı kurulan ortak platformların daha işlevli kılınması gerektiği vurgulanırken özellikle AvEG-Kon’a bağlı kurumların kitleleri daha fazla nasıl harekete geçirebileceği ele alındı. Akabinde özellikle Adil Demirci ve Meşale Tolu için yapılan kampanyalarda elde edilen kurumsal ilişkilerin tecride karşı mücadele harekete geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

“Yerellerde harekete geçen milletvekillerin ve yerli kurum temsilcilerin tecride karşı mücadelede genel toplumsal etkisini arttırmaya dönük fikirler belirtildi. Sürece kilitlenme, AvEG-Kon yöneticilerini ve aktivistlerini buna göre konumlandırmak, durumu tespit etme yerine değiştirici unsur olmak ve ortak iradeyi yakalamaya dönük çağrılar yapıldı.

“Kurumsal ve sosyal çalışmaların da ele alındığı toplantıda tek tek ülkeler yaptığı çalışmaların sonuçlarını ve deneyimlerini aktardı. AGİF’in planladığı çocuk kampı, İGİF’in Tiyatro Turnesi, ACTİT’in planladığı zengin sosyal ve kültürel etkinlikler ve Londra GİK-DER’in örgütlediği çok çeşitli kurslar ve Temmuz ayında planladığı ırkçılığa karşı festival kitlelerle önemli temas noktaları olduğu vurgulandı.

GELECEĞİN PROJESİ HDK’DE ISRAR

“Temsilciler toplantısında HDK Avrupa’nın yeniden kurulması için oluşturulan HDK YİK’in çalışmalarına dair bilgiler verildi. Toplantıda HDK’nin yerel ayaklarının gelecek süreçte işlevli kılınması için AvEG-Kon’a bağlı güçlerin yerellerde bu yönlü çabalarında ısrar etmesi fikri öne çıktı.

“Tüm kurumların kendi yönetimlerini düzenli olarak toplamasını ve kolektif aklın bir ürünü olmakla birlikte kurumlaşmanın önemli bir adımı olduğu ifade edildi. Özellikli yerel kurumların yönetim kurumlarının daha işlevli kılınmasına dair zengin fikirler belirtildi. Hitap edilen kitlenin üyeleştirilmesine dair somut ve denetlenebilir adımlar atılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

“Avrupa sınıf mücadelesinin sorunlarına dair yapılan tartışmada çevre ve çeper ilişkileri arasında sınıf mücadelesine dair gerçek potansiyelin tespit edilmesi ve çok çeşitli biçimde örgütlü kılınmasının Avrupa’da göçmen işçiler arasındaki çalışmaya ivme katacağına güçlü vurgular yapıldı.

“AvEG-Kon konseyinde çıkan kararların dernek ve federasyonlarda nasıl daha iyi hayat bulacağı ele alındı. AvEG-Kon Konseyinin politik öncülüğü ve siyasal yönlendiriciliği özellikle yerel kurum yönetimlerinin kendilerine çıkardığı görevlere ve görev bilincine bağlı olduğu belirtildi.

‘IRKÇILIĞA HAYIR DAYANIŞMAYA EVET’ KAMPANYASI

“10 Aralık insan hakları gününde başlayan ve 15 Şubat’ta sonlandırılan AvEG-Kon ırkçılığa karşı kampanyanın bilançosu çıkartıldı. Avrupa’da ırkçı-popülist partilerin güçlendiği ve ırkçılığın arttığı bir süreçte başlatılan kampanyanın zamanlamasının doğru olduğu vurgulandı.

“Kampanya boyunca AvEG-Kon’a bağlı kurumlar, her ülkede gelişen faşist ve ırkçı saldırıları gündemleştiren materyallerin zenginliği ifade edildi. Kampanya hedefinin karşılık bulacağı güçlü bir zemin olmasına karşın sahiplenilmesinde, geliştirilmesinde ve hedefinin yakalanmasında yaşanan tutukluk eleştirildi.

“Özellikle Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmenlerin ırkçı yasa ve uygulamalara yönelik bilinç bulanıklığı ve duyarsızlığının önemli bir sorun olduğu belirtildi.

“Irkçılığa karşı mücadelenin göçmen örgütlerinin sürekli gündeminde olması gerektiği vurgulandı.

KADIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

“Konfederasyona bağlı kurumlarda kadın çalışmasına dönük duyarsızlıklar ve eksiklerin ele alındığı tartışmada yeni süreçte bu eksikleri telafi etme hedefi konuldu. Derneklerde çocuk odaları, erkeklerin kadın yayınları okumasına dönük duyarsızlığın yıkılması ve yönetimlerde yer alabilecek kadınların donatılması gibi konular ele alındı. Kurumsal çalışma kapsamında kadınlara dönük çalışmaların teşvik edilmesinin kadın özgürlük mücadelesine katkısı olabileceği söylendi. Her kurumda kadın özgürlük mücadelesine dönük tartışma önerisi yapıldı.

‘GELECEK BİZİMDİR’

“Gelecek sürece dair planlamanın başında süresiz açlık grevine dair mücadele görevlerine dair çok zengin ve somut planlamalar öne çıktı.

“Temsilciler kurulu; 1 Mayıs, 17-31 Mayıs gözaltında kayıplara karşı mücadele günü ve cumartesi insanlarına yönelik faşist abluka ve tecrit, Suruç’ta 33 düş yolcusunun anlatıldığı ‘Gitmek’ belgeselinin gösterimi, 29 Haziran’da Young Struggle örgütlediği İvana Hoffmanne Festivali, Suruç katliamının yıldönümü, gençliğin yaz kampı, AvEG-Kon’un geleneksel yaz kampına dair somut planlamalar yaptı.

“Gerek Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’da gerekse Avrupa’daki ezilenlere yönelik saldırıların arttığı ama buna karşı güçlü direniş odaklarının yaratıldığı belirten toplantıda temsilciler kurulunun sürecin öznesi olması gerektiği fikri öne çıktı. Kitlelerle birlikte daha güçlü mücadelenin örüleceği kararlılığının ortaya çıktığı Temsilciler Kurulu toplantısı ‘Mutlaka kazanacağız’ şiarıyla son buldu.”