Belçika Hayır Platformu kuruldu

Belçika Hayır Platformu kuruldu

BRÜKSEL(21.02.2017)-

Türkiye’de tek Adam Rejiminin resmileştirilmesi ve kalıcılaştırılması amacıyla yapılan anayasa değişikliği referandumunda HAYIR demek ve güçlü bir kampanya örgütlemek için Belçika’da bir çok kurum ve birey biraraya gelerek ve bir deklarasyon yayınlayarak Belçika Hayır Platformu’nu kurdu.

Birlikte güçlüyüz şiarıyla biraraya gelen grup ve bireyler Pazartesi günü yapılan basın açıklaması ile Belçika Hayır Platformu’nun kuruluşunu ilan ettiler ve diktatörlüğe geçit vermeyeceğiz dediler.

Kampanyayı etkin bir şekilde örgütleyebilmek için illerde komisyonların oluşturulduğunu ve oy kullanmak için henüz konsoluslukta kaydı olmayan seçmenlere kayıt konusunda yardımcı olmak üzere harekete geçtiklerini belirten platform sözcüleri Belçika’da her il ve sokakta HAYIR’ı örgütleyeceklerini söylediler.

 

Tüm illerde Neden Hayır konulu bilgilendirme toplantıları ve etkinlikleri düzenleyeceklerini belirten platform üyeleri sosyal medyada da aktif bir hayır kampanyası yürüteceklerini belirttiler. Avrupa ülkelerinden çıkacak güçlü bir HAYIR sesinin Türkiye’de yoğun baskı ve engellemeler altında yürütülecek hayır kampanyalarına da güç vereceğini söyleyen platform üyeleri Belçika’da yaşayan tüm Türkiye ve Kürdistanlılara tek adam rejimine geçit vermeme ve birlikte HAYIR deme çağrısı yaptı.

 

Beçika Hayır Platformu’nun birçok kurum ve birey tarafından imzalanan deklarasyonu şöyle:

 

FAŞİZME, TEK ADAM DİKTATÖRLÜĞÜNE HAYIR!..

AKP-Erdoğan iktidarı, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ülkeyi savaş alanına çevirdi. Kürdistan şehirlerini yakıp yıktı. Soykırım saldırılarını da hız kesmeden sürdürdü. Şaibeli 15 Temmuz darbe girişimini bir fırsata çevirdi ve tüm devrimci, demokratik ve ilerici muhalefeti susturmanın aracına dönüştürdü. AKP-Erdoğan iktidarı MHP ile ittifak halinde hazırladığı ve 16 Nisan’da referanduma sunulacak anayasa değişikliği paketiyle faşist bir tek adam diktatörlüğü kurmak istemektedir.

Biz Belçika’da yaşayan Türkiye ve Kürdistanlı göçmenler, politik mülteciler olarak, Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklarına dayatılan bu deli gömleğine hayır demek için bir araya geldik. İşçi ve emekçilere terör estiren bu iktidara da onun hazırladığı anayasaya da HAYIR diyoruz.

 

·         Halkların iradesinin hiçe sayılarak, süresiz olağanüstü hal, savaş yasaları ve kararnamelerle Saray’dan yönetilen bir Türkiye’ye HAYIR!

·         Yasama, yürütme ve yargı gücünü tek bir elde toplayan diktatörlük rejimine HAYIR!

·         Tek bir adamı meclisi fesih yetkisi dahil sınırsız yetkilerle donatan, seçilmemiş yakınlarını yönetime getirme hakkı tanıyan, isterse ölümüne kadar cumhurbaşkanı olmasına olanak tanıyan hanedanlık sistemine HAYIR!

 

Ezilen halkları, ulusları, sınıfları, inançları, kadınları, LGBTİ’leri ötekileştirip, Saray’daki diktatörü onaylayan bir Anayasa’ya HAYIR diyoruz!

 

·         HAYIR diyoruz, çünkü  “Tek Millet, Tek Dil, Tek Bayrak, Tek Vatan” diyerek Kürtlerin ve diğer tüm halkların varlığı inkar edilmesin, demokratik hakları tanınsın istiyoruz.

·         HAYIR diyoruz, çünkü herkesin kendi anadilinde eğitim hakkı olsun istiyoruz.

·         HAYIR diyoruz, çünkü Türkiye ve Kürdistan halklarının demokratik bir toplumsal düzende yaşamasını istiyoruz.

·         HAYIR diyoruz, çünkü Aleviler, Ezidiler, Ermeniler, Süryaniler, farklı inanç ve kültürler ötekileştirilmesin istiyoruz.

·         HAYIR diyoruz, çünkü işçilere sadaka değil, grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı; kiralık işçilik yasası ile köleleştirme değil, güvenceli iş hakkı istiyoruz.

·         HAYIR diyoruz, çünkü insan hakları ihlal edilmesin, işkencecilerden hesap sorulsun istiyoruz.

·         HAYIR diyoruz, çünkü kadınlar eve hapsedilmesin, emeklerine el konulup köleleştirilmesin, annelik kimliği dayatılmasın, özgürlüklerinin önündeki engeller kaldırılsın istiyoruz.

·         HAYIR diyoruz, çünkü kadınlara yönelik şiddet, gerici yaşam biçimi dayatması, çocuklara tecavüzü yasalaştırma girişimleri, LGBTİ’leri ötekileştirme ve katletme ve nihayet erkek egemenliği son bulsun istiyoruz.

 

Tüm uluslar için tam hak eşitliği; tüm inançlar için tam özgürlük; özgürlüğün güvencesi gerçek bir laiklik, kadınların, gençliğin, aydınların ve tüm bir halkın demokratik haklarını garanti altına alan bir anayasa istiyoruz. Bu anayasa değişikliği bunların tam tersini getirdiği için HAYIR diyelim!

Hep birlikte eşit, demokratik ve özgürlükçü bir ülke için HAYIR diyelim!

 

BELÇİKA HAYIR PLATFORMU 

 

Doğan Özgüden (gazeteci)

İnci Tuğsavul (gazeteci)

İsmail Doğan (karikatürist)

Fatma Binici (Avrupa Alevi Kadınlar Birliği)

Kadir Amaç (yazar/sosyolog)

Ali Rıza Soydan (tiyatrocu)

İnfo-Turk

NAV-BEL (Belçika Demokratik Kürt Toplum Merkezi)

FEDA( Demokratik Alevi Federasyonu)

Belçika Süryani Dernekleri

Belçika Ermeni Demokratlar Derneği

Belçika Kürt Kadın Hareketi

SKB-Belçika ( Sosyalist Kadınlar Birliği)

Brüksel Halkevi

Belçika Maraş Girişimi

Toplumsal Dayanışma Ağı Belçika İnisiyatifi

Avrupa Futbol Federasyonu

HDK-Belçika

KCDK-E (Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Kongresi)

ESP Avrupa Temsilciliği

Emek ve Özgürlük Cephesi Avrupa İnisiyatifi

ATİK- Belçika (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu)

Devrimci Parti