Belçika’da HDK’den ırkçılık karşıtı panel

Belçika’da HDK’den ırkçılık karşıtı panel

HDK Belçika’nın düzenlediği “Irkçılık, Göçmenler ve Nasıl Bir Yeni Politika” başlıklı panelde, mülteciler ile Avrupalı emekçilerin mücadele ortaklığının nasıl yaratılacağı üzerine canlı bir tartışma yapıldı.

19 Ocak 2019 – Halkların Demokratik Kongresi (Belçika), “Irkçılık, Göçmenler ve Nasıl Bir Yeni Politika” başlıklı bir panel düzenledi.

Brüksel’deki panele konuşmacı olarak AvEG-Kon’un önceki dönem Eşbaşkanı Şafak Arabacı ile Bielfeld Üniversitesi Sosyoloji Bölümü akademisyenlerinden Yasin Sunca katıldı.

Sunca, “Yeni Enternasyonalizm ve Ortak Mücadelenin Koşulları” başlıklı sunum yaptı. Avrupa solunun, sömürgeciliğin etkisi altında kaldığını belirtti, “Avrupa solu ilerlemecidir. Kendini merkeze koyar. Devletçidir ve milliyetçidir. Hegemonyacıdır. Bu özellikleri ortak mücadelenin önündeki engellerdir” dedi.

Avrupa işçi sınıfının enternasyonal mücadelesinin de “milliyetçi ve ulus-devletçi” çizgide olduğu eleştirisini yapan Sunca, şunları söyledi: “Yeni enternasyonalizmi umudun üzerine inşa edeceğiz. ‘Homojen birlik değil, farklı olduğumuz için eşitlik’ anlayışı ile enternasyonalizme bakacağım. Birbirine yabancılaşma ve karşılıklı bağımlılığı bir özgürleşme eylemine dönüştürme imkanı, yeni enternasyonalizmin yanıtını aradığı sorudur.”

Şafak Arabacı, Avrupa’da göçmen örgütlerinin, ırkçılığa karşı mücadelenin bir parçası olamadığını belirtti, “Göçmenlerin, Avrupa’daki emekçilerin eylem ve grevleri karşısında ilgisiz kaldıklarını görüyoruz. Mültecileri, hem Avrupa’da yaşadıkları sorunlar etrafında örgütleme hem de geldikleri ülkelerin özgürlük mücadelesinin bir parçası yapma bakımından mülteci örgütleri olarak iyi bir sınav verdiğimizi söyleyemeyiz” dedi.

Irkçı-faşist hareketlerin Avrupa devletleri tarafından desteklendiği değerlendirmesini yapan Arabacı, “İktidarlar, sosyal kayıpların sorumlusunun mülteciler olduğunu öne sürerek, sosyal yıkımın faturasının göçmen emekçilere çıkartarak, faşist hareketin nesnel zeminini hazırlıyorlar” diye konuştu.

Göçmenler arasındaki mücadele ortaklığını sağlayacak araçlar bulunması gerektiğine dikkat çeken Arabacı, göçmenler ile de Avrupa’lı emekçilerin mücadele ortaklığını yaratmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Dinleyicilerin söz aldığı panelin ikinci bölümünde canlı tartışmalar yapıldı.