Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
bigtheme

BGK

Belçika Göçmenler Kolektifi / BGK

 

Belçika’da yaşayan göçmenler işçi ve emekçiler olarak 2005 yılında bu yana sorunlarımıza karşı duyarlılık gösteriyoruz. Son yıllarda artan ırkçı saldırılar ve neo-liberal politikalar öncelikle biz göçmenleri etkilemekte. İşgücü anlaşmalarıyla ayaklarımızın altına serilen “Avrupa cenneti” bugünlerde “cehenneme” dönmeye başladı.

Çıkarılan göçmenlik, vatandaşlık ve anti-terör yasalarıyla birlikte göçmenler potansiyel suçlu gibi algılanmaktadır. Artan işsizlik karşısında çözüm üretemeyen ve birbirlerini suçlayan siyasetçiler ve siyasi partiler sorunun çözümü olarak göçmenlerden “kurtulmayı” ön görüyorlar. Irkçı-faşist partiler politikalarının merkezine göçmenleri koymuş durumdalar. Daha dün bizleri davul-zurna ile karşılayanlar bugün nasıl göçmenlerden kurtuluruz derdine düşmüş durumdalar.

Başta Brüksel, Antwerpen ve Verviers, Gent, Liege’de yaşayan göçmenler, emekçiler olarak bir araya gelerek platform tarzı örgütlenmeye karar verdik. Kurduğumuz platformun ismi ‘Belçika Göçmenler Kollektifi’dir. Belçika Göçmenler Kolektifi olarak Belçika’da yaşadığımız sorunlara müdahale etme ihtiyacı ile kendimizi sorumlu hissediyoruz.

Yaşadığımız gezegende taraf olmamızı deyim yerindeyse kapitalist burjuvalar istemektedir. Ya onlardan yana olacaksınız ve emekçilere, ezilen halklara yapılanlara sesiz kalacaksınız yada bütün bunların karşısında yer alacaksın. İşte bu koşullarda bizler ezilenlerden yana tavrımızı belirliyoruz ve ilan ediyoruz.

Bugün dünyanın birçok yerinde yaşanan ekonomik krizlerden ve bölgesel savaşlardan dolayı binlerce kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalıyorlar. Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da yaşanan sorunlar dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan sorunlardan farklı değil. Gelecek korkusu yaşayan insanlarımız umut kapısı olarak gördükleri Avrupa ülkelerine hala bin bir zorluklarla gelmeye devam ediyorlar. Oysaki burada yaşadıkları sorunlar geldikleri ülkelerini aratmayacak boyutta. Fransa’da Sarkozy yasaları, Almanya’da vatandaşlık testi, Avrupa çapında Anti-terör yasaları, hapishaneleri aramayacak göçmen kampları vb. adeta yaşamı bizlere zindan ediyorlar. İşte tamda bu noktada artık YETER diyoruz… ve haykırıyoruz SERMAYENİN DOLAŞIM HAKKI VARSA EZİLENLERİN DE OLMALI!…

BGK 2010 yılında ilk kongresini düzenleyerek göçmen emekçilerin örgütlü bir gücü haline dönüştü. Antwerpen şehrinde gerçekleşen ilk kongresinden sonra kurumsallaşma çalışmalarına hız veren BGK, ilk dernek lokalini yine Antwerpen şehrinde açtı. Derneğe sosyalist yazar Işık Kutlu’nun adı verildi. Işık Kutlu Kültür Merkezi (IKKM) Antwerpen’de yerli ve göçmen emekçiler arasında köprü işlevi görmeye aday. Yine IKKM, göçmen kadınların kendi sorunlarına örgütlü müdahalenin de adıdır. IKKM Kadın Kolları ayrı ve bağımsız örgütlenme perspektifiyle göçmen kadınlar arasında umut ve sempati yayarak çalışmalarını sürdürüyor.

BGK kurumsallaşma çalışmalarına Brüksel ve Verviers’te de devam ediyor. Kurumsallaşmanın bir ihtiyaç olduğu ön fikrinden hareket eden Kolektifimiz, düzenlediği sanatsal ve kültürel aktivitelerle yerli ve göçmen emekçileri buluşturuyor.

BGK, geride bırakktığı mücadele sürecinde kağıtsız göçmenlerin ‘oturum almak’ için düzenledikleri açlık grevlerinden yürüyüş ve mitinglere, ekonomik krize karşı işçi sınıfının sokak eylemliliklerinde, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelede örgütlü bir duruş sergiledi. BGK Türkiye ve Avrupa’da Kürt halkına yönelik linç girişimlerine karşı sokağın diliyle yanıt verdi.

Belçika Göçmenler Kolektifi’nin amaç ve ilkeleri

Kolektifimiz, Belçika’daki Türkiye ve Kuzey Kürdistan’dan gelmiş göçmen ve ilticacılar adına, göçmenlikten ve ezilen olmaktan kaynaklı sorunlara müdahale etmek için vardır. Ezilen göçmenlerin sosyal, kültürel ve politik ihtiyaçları için mücadele eder.

Kolektifimiz, ezilen göçmenlerin Belçika’daki sınıf mücadelesine katılması, sınıf örgütleri olan sendikalarda daha fazla yer alması için çalışma yürütür.

Kolektifimiz, iki kat daha fazla sömürüye maruz kalan göçmen kadınları sorunlarına duyarlı kılmak için mücadele eder, yerli ve göçmen kadın örgütleriyle birlikte kadınların sosyal kurtuluş mücadelelerine yönelik projeler üretmeyi benimser.

Kolektifimiz, esas olarak Türkiye ve Kuzey Kürdistan’dan gelmiş göçmen veya ilticacı işçi ve emekçileri, ezilenleri kapsasa da, her türlü ulusalcılığa, ırkçılığa, bölgeciliğe, cinsiyetçiliğe karşıdır.

Kolektifimiz, diğer ülkelerden gelmiş göçmenlere ve yerli işçi ve emekçilere açık olduğu gibi, faklı göçmen örgütleriyle ve yerli demokratik kitle örgütleriyle ortak çalışmalar yürütmeyi önemser.

Kolektifimiz, diğer ülkelerde çalışmalar yapan göçmen dernek veya örgütleriyle birlikte çalışmalar yapmayı, federasyon veya konfederasyon tipi örgütlenmelere girmeyi benimser.

Mayıs 2010

İletişim adresleri

Website: www.kolektif.be

E mail: info@kolektif.be

Facebook: http://www.facebook.com/BelcikaGocmenlerKolektifi.BGK

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes l.artbetting.net full information
How to register at bookamkersHere