Bütün mültecilere onurlu bir yaşam hakkı!

Bütün mültecilere onurlu bir yaşam hakkı!

VİYANA (01.09.2015)- 71 mültecinin bir araba kasasında havasızlıktan boğularak can vermesinin yarattığı etki Avusturya’da giderek yayılıyor. Mültecilerin yaşadıkları bu katliamı protesto etmek isteyen 20 bini aşkın kişi 31 Ağustos Pazartesi akşamı yapılan yürüyüşte tepkilerini sokağa taşıdırlar.

Her gün yüzlerce savaş mağduru insan göç yollarında hayatlarını kaybediyor. Özellikle Avrupa’ya geçiş sırasında yaşanan bu ölümler, Avrupa Birliğinin ikiyüzlü politikalarının da bir sonucu. Hem savaşı tetikleyen, destekleyen ve özellikle Ortadoğu’da mücadele eden adil ve onurlu barışı savunan güçlere polis baskısıyla engel olmaya çalışırlarken; diğer yandan da emperyalist politikaları sonucunda ülkelerini terk eden milyonlarca insanı da sınır boylarında ölüme terk ediyorlar.

İşte bu ikiyüzlü tutuma dur demek isteyen on binlerce insan Avrupa’nın sokaklarında mülteciler için onurlu bir yaşam talebiyle sokağa çıkıyor ve mültecilerle dayanışma içinde olduklarını gösteriyorlar.

Viyana’da “Avusturya’da insan olmak” sloganıyla çağrısı yapılan yürüyüşe de aynı duyarlılık ve taleplerle binlerce kişi katıldı.
Young Struggle ve Tekoşin LGBTİ üyeleri de yürüyüşte bu büyük göçün ve mülteci katliamlarının iç yüzünü teşhir eden “Kapitalizmin sınırları öldürüyor” yazılı pankartlarıyla yer aldılar.

Yürüyüşte dikkat çeken diğer bir nokta ise “Barış” sloganının öne çıkmasıydı. Ancak bu türden yürüyüş ve eylemlerin AB devletlerine baskı oluşturmak için daha büyük bir kitlesellikle yapılması ve barış talebinin daha kararlı bir dille yükseltilmesi büyük katliamları önlemek için bir araç olabilirdi.

11951843_1047962121904326_1752350211170818567_n