ABD gözlem noktaları ve gelişmelerin yönü – Metin BOTAN

Bölgede kurulacak olan "gözlem noktaları" herkesin kendi durduğu yerden okuyabileceği mesajlar içeren bir politikanın ürünüdür. 3 Aralık 2018 - Söz konusu olan Ortadoğu olunca düz ya da kısa yol diye bir şey yok. Son günlerde yaşanan gelişmeler bu gerçeği bir kez daha teyit ediyor. Emperyalistlerin, sömürgecilerin, işgalcilerin kendi aralarında ve bütün ezilenlerle olan çelişkileri her an daha karmaşık ve k ...

Read more

Kaosu yaratan kim? Sefalet eken öfke biçer – Arif ÇELEBİ

Bir halk öfke ile ayağa kalktı mı yalnızca elinde ne varsa onunla değil zihninde ne varsa onunla da sokağa fırlar. "Steril isyancı" arayışında olanlar yalnızca kendileri gibi "salon göstericisi" görmek isteyenlerdir: gösteri olur ve herkes evine döner. İsyan bir gösteri değildir, isyancı da gösterici. Onlar bir ideolojiye sahip oldukları için değil bir dertten mustarip oldukları için başkaldırmıştır. 3 Aral ...

Read more

Kırım üzerinde paylaşım savaşı – Alp ALTINÖRS

1954'te Rusya ve Ukrayna sosyalist bir federasyon çerçevesinde birleşmiş iken, Rusya SFSC Kırım Bölgesi'ni gönüllü biçimde Ukrayna'ya devrederken, her iki ülkede kapitalizmin hakim olduğu bugün, Kırım, askeri güçle Rusya tarafından Ukrayna'dan geri alınmıştır. Kiev'e Neo-Nazi ruhunun, Banderacılığın, Moskova'ya büyük devlet şovenizminin, Çarlık özlemlerinin hakim olduğu bugün, toprak sorunlarının askeri zor ...

Read more

‘Sarı Yelekliler’ isyanı neyin habercisi – Arif ÇELEBİ

"Sarı yelekliler" hareketi, sayıları henüz milyonlara varmasa da Gezi-Haziran ayaklanmacılarına ya da İspanya ve Yunanistan'daki "öfkeliler"e benzetilebilir. Yine de her ikisine de yeterince karşılık gelmez. Bu eylemin bir adım sonrası genel grevle ve genel boykotla birleşmesidir. Bu bir genel grev, genel direniş bir başka deyişle bir "Halk Grevi" demektir. 26 Kasım 2018 - 17 ve 24 Kasım'da yüz binlerce Fra ...

Read more

Kadın iradesini bir gün her erkek tanıyacak! – Tezer MARMARA

Erkek iktidar karşısında nesne değil özne olan kadınlara, en büyük erkek olan devletten evdeki, okuldaki, partideki, sendikadaki erkeğe kadar her erkek alışacak. Her erkek, kadın iradesini tanımanın kendisinin de özgürlüğü anlamına geleceğini bir gün öğrenecek. 26 Kasım 2018 - Kadınların isyanı dünyayı değiştirecek, insanlığın kurtuluşu olacak. Umudumuz kadın isyanında. Bunun elbette bir nedeni var. Çünkü c ...

Read more

Atılım/Gündem: Değişimin AKP’yle dansı

Diyalektiğin eğlenceli intikamı herhalde. İktidar, kendisini en güçlü hissettiği anda büyük bir güçsüzlük ve yoksunlukla boğuşuyor. Kadro yok, fikir yok, heyecan yok, yeni toplumsal proje yok. Yıkıcı etkileri orta vadede iyice açığa çıkacaktır. 3. Napolyon Fransız tarihinde ne denli anlatılıyorsa ve hangi bağlamda hatırlanıyorsa AKP de öyle anılacaktır. 23 Kasım 2018 - Atılım gazetesinin bu haftaki "Gündem" ...

Read more

Vaziyeti idare

Kendi yolunun sonundaki AKP'nin, rejimin başka kliklerinin dişlerini kamaştırdığı sır değil. Ancak bu yol da yol değil. Bu tür iktidar değişimleri, güç merkezi kaymaları, döner ve tekrar ezilenleri vurur. Ezilenlerin özgürlük mücadelesinin amentüsü olan bütün ezilenleri birleştirmek, hepsinin kapısını çalmak, bıkıp usanmadan kalplerini kazanmaya ve onları kendi özgürlük mücadelerinin kurucu özneleri olmaya ...

Read more

Erdoğan’ın neden korktuğu Sayıştay raporunda yazıyor

Sayıştay'ın AKP'nin denetiminde olduğu düşünüldüğünde, ortaya çıkan manzara, kelimenin gerçek anlamında buz dağının sadece görünen yüzü. Arzu DEMİR 15 Kasım 2018 - Erdoğan'ın 7 Ekim günkü konuşmasında yerel seçimlere için "Şimdi seçimler geliyor, bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar, olur ya, sandıktan çıkacak olurlarsa öyle bekleyelim yok, anında gereğini yapıp kayyum tayinleri ile yolumuza deva ...

Read more

Yılmaz Güney hep ezilen halklardan yanaydı

Yılmaz Güney'in bu duruşu ve perspektiflerinde sosyal şovenizmin en ufak bir izine rastlanmaz. Bu tavır ve yaklaşımlarıyla emekçi solun sorunla yüzleşme sürecinden geçtiği bugün bile en ileri bölükleri arasında yer aldığı açıktır. Sadece sanatçı kimliğiyle değil, temel politik ve ideolojik duruşuyla da öğrenilebilecek unsurlar taşıyor. O kapitalist sömürü, feodal değer yargıları ve faşist baskı cenderesine ...

Read more

Türk solunun aşağılık kompleksi: Kemalizm

Türkiye'nin bugüne taşınan ne kadar hastalığı varsa bunlar cumhuriyetin ilanı ve 24 anayasası ile zuhur etti. Cumhuriyetin ilanı sonrası birinci meclis döneminde elde edilen bütün burjuva demokratik kazanımlar ortadan kaldırıldı. Kürtlere verilen demokratik özerklik sözü yerini inkâr ve soykırıma bıraktı. İşçi sınıfı ve köylülük üzerinde muazzam bir sömürü ve devlet zulmü rejimi kuruldu. Arif ÇELEBİ 12 Kası ...

Read more