Milyonlar gidiyor – Bahadır SEVİMLİ

Hiç kuşku yok ki, 21.yy'ın en önemli sorunlarından biri "mültecilik"tir. Geçmiş hayatı ve hayalleri ile vedalaşmak zorunda bırakılan insanları kaderlerine ve sığındıkları ülkelerin burjuva iktidarlarının insafa terk etmek hepimizin "suç ortağı" olması anlamına gelecektir. Hiçbir şeyin (propagandanın) mültecilerin insanlık ailesinin bir parçası olduğu gerçeğini çarpıtmasına, değiştirmesine rıza göstermemek ö ...

Read more

Maraş katliamı ve antifaşist direnişi – Aydın AKYÜZ

Bugün antifaşist öz savunmaya, halkçı demokratik cephenin ve birleşik devrimci cephenin bileşenleri başta olmak üzere, yerellerde örgütlü başkaca antifaşist güçler, örgütsüz antifaşist bireyler ve doğal halk önderlerini de kapsayacak tarz da yaşam, iş ve eğitim alanlarda birleşik direniş komiteleri ve milis grupları kurarak hazırlanabilir. Özellikle bu saldırıların ilk hedefleri arasında olan Kürtler ve Ale ...

Read more

Özgürlüğe ve sosyalizme adanmış bir yaşam: STALİN – Tahir Laçin

Gürcistan'ın küçük bir kenti olan Gori'de 18 Aralık 1879 yılında doğan Jozef Vassarionoviç Çugaşvili, yani bilinen adıyla Jozef Stalin, on dört yaşına geldiğinde sosyalist düşüncelerle tanışır. İşçi bir anne ve babanın oğlu olan Stalin yoksulluğun, adaletsizliğin nedenlerini sürekli sorgular. Sorgulamakla da yetinmez. Rusya'daki aydınların, Avrupa’daki devrimci sosyalist gelişmeleri öğrendikçe kurulu düzene ...

Read more

Faşist saray rejiminin savaş ilanı ve direniş cephesi – Metin BOTAN

Devrim topraklarından kopartılmış Azez, Cerablus, El Bab gibi alanlar oluşturarak devrimi adım adım boğmaya neden olacak halkalar oluşturmak istiyor; bu halkaların kalıcı olması da temel hedefidir. Ancak, her zaman evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sonuçlar, faşist Türk devletinin hayal bile edemeyeceği, bir dizi yeni gelişmeyi tetikleyebilir. Kaos ve yangın, uğruna her şeyi göze aldıkları iktidarlarını sar ...

Read more

Kömür karasıyla lekeli zirve COP24 – Yaşam UZUN

Esasında BM'in COP konferanslarından veya ülkelerin kendiliğinden iklim krizine ve küresel ekolojik krize çözüm bulacağından aklı başında hiçbir ekolojistin beklentisi yok. Peki, neden bu kadar lafını ediyoruz o zaman? Ekolojistlerin umudunu yatırdığı toprak, dünyanın verimli toprakları gibi zengin politik sınıf mücadelesi toprağıdır. Bu zeminden yükselen kendiliğinden ekolojist ve antikapitalist tepki bugü ...

Read more

Erdoğan’ın savaşı genişletme saldırganlığı – Ziya ULUSOY

Efrîn'deki sömürgeci zafer sarhoşluğuyla Fırat'ın Doğusu'na savaşı genişletme hevesinin, diktatörün kursağında kalma olasılığı yüksek. Herşeyden önce Fırat'ın Doğusu, Efrîn'den farklı olarak Rojava Devrimi güçlerinin asıl merkezi ve direnişi sonuna değin sürdürecekleri yer. 15 Aralık 2018 - Faşizm, içte ve dışta gerici ve işgalci savaşla beslenir. Erdoğan da bunu yapıyor. İçte savaşla, direnişi bitiremeyen ...

Read more

Sarı Yelekliler ve kapitalizmin varoluş krizi – Arzu DEMİR

Kapitalizm bir varoluş krizi içinde. Haliyle de "varoluş krizi" burjuva toplum sınırları içinde aşılamaz. Formun başka bir forma dönüşmesi gerekir. 13 Aralık 2018 - "Temel teorik model çekirdeğine kadar çürümüş olabilir, orasını burasını kurcalamaya çalışmak belki de nafiledir." Bu değerlendirmenin sahibi, Ergin Yıldızoğlu'nun Cumhuriyet gazetesinin 16 Ekim 2017 tarihli sayısındaki yazısında aktardığına, AB ...

Read more

Sarı Yelekliler: Kitle hareketinde saldırı dönemi – Arif ÇELEBİ

Kuşkusuz salt bu biçimde isyan yürütülemez. Devletin daha sert saldırıları daha kararlı merkezler oluşturmayı, harekete devrimci bir program kazandıran bir politik organizasyonu kurmayı gerekli kılacaktır ya da kılmalıdır. Bu bir süreç işidir ve ardışık çok sayıda isyanın sonunda gerçekleşebilir. Elbette harekete katılan devrimci güçlerin etkisi bu süreçte belirleyici olacaktır. Bu devrimci güçlerin devrimc ...

Read more

HDK-A’yı neden sürdürmek gerekir – Ziya ULUSOY

HDK-A'dan uzak duran devrimci ve antifaşist parti ve güçlere içtenlikle hatırlatılması gereken bir sorumluluk ise şudur: Erdoğan faşizminin tasfiyeci ve soykırımcı amaçları karşısında, antifaşist güçleri birlikte ve kalıcı örgütlenmelerle mücadeleye seferber edemez isek yarın çok geç olacak, çünkü bu imkanı yarın bulamayız. Alışageldiğimiz tarz ve kalıplardan kopmayı, Erdoğan faşizmine karşı mücadele zorunl ...

Read more

Atılım/Gündem: CHP’yle ittifak antifaşist mücadeleye kazandırmaz

HDP-HDK'de ifadesini bulan birleşik demokratik cephe, komünistler için politik mücadelenin sınırı değil, politik mücadeleyi daha kitlevi ve etkili biçimlerde geliştirmenin aracıdır. HDP'ye oy çağrısını antifaşist kitle hareketinin kaldıracı kılmakta, yerel seçimleri faşist şeflik rejimi karşısında politik bir muharebeye dönüştürmekte ve bunun gerektireceği tüm bedelleri göğüslemekte bir an bile duraksamayac ...

Read more