Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı? – Neva BALKAN

Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı? – Neva BALKAN

Kutuplaştırma eğilimini basitçe “seçim gerilimine” bağlayıp, söz konusu tehditleri, hakaretleri ve suçlamaları hafife alarak seçim sonuçlarını beklemek, yapılabilecek en büyük yanlışlardan biri olacaktır.

7 Mart 2019 – Kendi bekâlarının temeli zangır zangır sallandıkça, faşizmin çapını da, dozunu da arttırıyorlar.

Artık kendi tabanından gelen en ufak bir talebe dahi tahammülleri yok. Diktatör, kendisinden iş ve atama isteyenleri “Herkes hak ettiğini yaşar, sınavdan sınava koşmaya devam edin!” diyerek aşağılıyor, adeta “Kesin sesinizi!” der gibi otobüsten insanların yüzüne çay paketi fırlatıyor.

Diktatörün Batı’daki en büyük korkusu Gezi direnişi… Mazallah, kitleler tekrar ayaklanacak diye ödleri kopuyor. Bunun için normalde hukukun değil, psikiyatrinin konusu olabilecek bir iddianame hazırlayıp 4 milyon Gezi direnişçisini terörist ilan ettiler. Gezi’de “Sırp profesyonel devrim ihracatçıları” gibi aktörler buldular; insanların slogan atarak, kırmızı fular giyerek, şarkı söyleyerek, hatta “partneri ile sevişmeyerek” devleti yıkacaklarını iddia edecek kadar akıl sağlıklarını yitirdiler.

Tam tekmil bir Nazi partisi haline geldiklerinden, artık hiç çekinmeden 20 milyon Kürt’ü “Yallah Kuzey Irak’a!” diyerek ülkeden kovabiliyorlar. Korkuları o kadar büyük ki, İç Savaş Bakanı SS, “Bizi zor durumda bırakmayın, bunlar 6 yaşında çocukların eline taş verirler, valiyi, kaymakamı sokağa çıkartmazlar!” diyerek insanlara yalvarmaya da başladı.

O kadar pisliğe battılar ki ancak toplum en net şekilde kutuplaştırabildikleri takdirde kendi “bekalarını” koruyabileceklerini düşünüyorlar.

Ancak bu kutuplaştırma eğilimini basitçe “seçim gerilimine” bağlayıp, söz konusu tehditleri, hakaretleri ve suçlamaları hafife alarak seçim sonuçlarını beklemek, yapılabilecek en büyük yanlışlardan biri olacaktır. Zira bu kudurganlık sadece bir siyaset dili değil, bundan sonraki süreçte gerçekleştireceği saldırıların zeminini döşeme hamlesidir. Artık her yolun isyana ve iç savaşa çıkma ihtimalinin giderek daha da güçlendiğini gören iktidar, bugün sadece tehdit etmiyor aynı zamanda yapacağı şeyleri haber de veriyor.

Bu “haberi” duyup da sağduyu çağrısı yapmaya, uzlaşı aramaya ve sözde aklıselimi savunmaya devam edenlerin de gerçek hayata değmeyen, soyutlaşmış bir vicdan rahatlığı dışında hiçbir etki üretemeyeceklerini, hatta faşizmin işini daha da kolaylaştıracaklarını görmeleri gerekiyor.

Tekelci sermayenin en vahşi, en emperyalist ve açık terörcü diktatörlüğü olan faşizmin tüm cüretiyle sahnede olduğu, devlet-halk çelişkisinin ziyadesiyle keskinleştiği bu koşullarda sosyalistlere düşen mevcut kutuplaşmayı yumuşatmak değil, saflaşmayı faşizmle antifaşizm arasında koyarak her geçen gün daha da tırmandırmak olmalıdır. Bu ayrım, her cümlemize her diyalogumuza her tartışmamıza eksen teşkil edecek yegâne hat olmalıdır. Fabrikalarda, atölyelerde yapılacak çalışmalarda faşist ve antifaşist olmanın ne anlama geldiği, işçi ve emekçilere açık ancak sabırlı bir dille anlatılmalı ve sorulmalıdır:

Faşistler, işçinin sendikalı olmasını, hakkını aramasını istemezler. Antifaşistler ise sendikalı olmanın önündeki tüm engeller kalksın, sendikalı olduğu için işçiyi işten çıkaranlar cezalandırılsın diyenlerdir. Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Faşistler; tersanelerde, inşaatlarda, traktör ve servis tepelerinde onar-yirmişer ölmemizi, fabrikada yediğimiz yemekten zehirlenmemizi umursamaz. Tek dertleri patronun maliyetlerinin düşmesidir. Antifaşistler ise “işçi bir maliyet değil, candır!” diyenler ve canımızın patronların kâr hırsına kurban edilemeyeceğini savunanlardır. Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Faşistler; kendi evlatlarını en yüksek makamlara atar, bizim evlatlarımıza “sınavdan sınava koşmaya devam et” der. Antifaşistler ise herkese güvenceli iş hakkını savunan, aile ve akrabanın kayrılmasını suç görenlerdir. Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Faşistler; kredi kartı borcunu ödeyemeyince evimize, arabamıza el koyar, patronlar ödeyemediği zaman ise borçlarını “yeniden yapılandırır”. Antifaşistler ise işçi ve emekçinin kredi borçları iptal edilsin, insanlar kredi kartına mahkum olmayan bir ücret alsın diyenlerdir. Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Faşistler; vergi cennetlerine milyonlarca dolar kaçırır, patronlara doğru düzgün vergi dahi ödetmez ama emekçinin gelirinin yarısından fazlasına vergi diye el koyar. Antifaşistler ise patronlardan çok, asgari ücretliden hiç vergi alınmamasını savunanlardır. Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Faşistler; krizde önce patronları kurtarmayı düşünür, “Patronlar kazanırsa işçiye de damlar” der. Antifaşistler ise damlalar ve kırıntılar ile idare etmeye tahammülü kalmayanlar, “Krizin faturasını biz ödemeyeceğiz!” diyenlerdir. Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Faşistler, ABD’ye, AB’ye karşı ekranlardan atar-tutar ama toplantılarda sıcak para vurguncuları ne derlerse onları yapar. Antifaşistler ise uluslararası tekeller ve finans kuruluşlar ile tüm bağların koparılmasını ister. Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Faşistler; ülke ekonomisini dolara, ithalata bağımlı hale getirenler, parayı betona gömenlerdir. Antifaşistler ise üretken bir sanayi ve tarıma dayalı bir üretim kurulmasını savunurlar. Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Faşistler; ejder meyvesinden beyaz çaya, altın çilekten demirhindiba şerbetine kadar bizim adını dahi duymadığımız şeyler tüketirler ama halk ucuz ve sağlıklı soğan, patates alabiliyor mu diye dert etmezler. Antifaşistler ise herkese ucuz ve hatta ücretsiz temel gıdanın bir hak olması gerektiğini savunanlardır. Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Faşistler için kadın erkeğin hizmetkârıdır. Döven, hakaret eden, taciz eden erkekleri değil, şiddete uğrayan kadınları suçlarlar. Antifaşistler ise kadın ailede, okulda, işte, sokakta, siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmalı ve kadına şiddet ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır diyenlerdir. Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Faşistler; cehaleti ve şovenizmi yaymak için dünyaca ünlü ve değerli bilim insanlarını, hocalarımızı işten atar, halk düşmanı gibi gösterir, onların çalışmalarına ve yurtdışına çıkmalarına dahi izin vermez. Antifaşistler ise hocalarımızın aklın, bilimin ve barışın sesi olduğunu bilenlerdir. Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Faşistler; yoksulun hafta sonu gideceği tek bir yeşil park bile bırakmaz, doğa umurlarında dahi olmaz. Antifaşistler ise kent müteahhitlerin değil, halkındır diyenler, deresine, ormanına, zeytinliğine sahip çıkanlardır. Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Faşistler; tek dil, tek millet olmazsak bölüneceğimizi söyler, halkları birbirine düşman etmeden oy değil, nefes dahi alamaz. Antifaşistler ise ülkeyi bölenin Kürt halkı değil, vahşi emek sömürüsü ve Kürt’e karşı ırkçılık olduğunu bilenlerdir. Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Faşistler; kendi sömürü, baskı ve zulümleri için kendi kanunlarını dahi hiçe sayarken, ezilenlerin tweet atmasına, yürümesine dahi tahammül edemez. Antifaşistler ise tüm halka söz, eylem ve örgütlenme özgürlüğünü savunanlar ve bunun için faşizme karşı sokak sokak, fabrika fabrika savaşacak olanlardır. Söyle işçi kardeşim, Faşistlerden yana mısın, antifaşistlerden yana mı?

Şüphesiz örnekler çoğaltılabilir. Aslına bakılırsa gazetelerde, TV’de sosyal medyada çıkan her haber kendi yerelimizde kendi saflaştırma cümlemizi yaratmak için bize sayısız içerik sunmaktadır.

ETHA