HBDH: Yeni Ekimler için birleşik devrimci mücadeleyi büyütelim

HBDH: Yeni Ekimler için birleşik devrimci mücadeleyi büyütelim

Ekim devriminin 101. yılı dolayısıyla “Yeni Ekimler için birleşik devrimci mücadeleyi büyütelim” başlıklı açklama yayınlayan HBDH, “Emperyalistlere, sömürgecilere, işgalcilere karşı, kazanılmış bir mevzi olarak Rojava devrimini savunuyor, onu büyütmenin, koruyup, geleceğe taşımanın Ekim devriminin mirasına sahip çıkmak anlamına geldiğine inanıyoruz” diye belirtti.

25 Ekim 2018 – Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) Yürütme Komitesi, Ekim devriminin 101. yılı dolayısıyla “Yeni Ekimler için birleşik devrimci mücadeleyi büyütelim” başlıklı açklama yayınladı.

Açıklamada, “Ekim devrimi, 101 yıl önce, emperyalist haydutların dünyayı yeniden paylaşım savaşına girdiği, işçilerin, emekçilerin, yoksul köylülerin, ezilen ulusların kanının oluk oluk aktığı, emeğin sınırsızca sömürüldüğü ve milyonlarca insanın katledildiği bir dönemde, kapitalizmin çarkına çomak sokarak tarihin akışını değiştirdi. Dünyayı yaratan ellerin, şalterleri indirip, silahlara sarıldıklarında, çağları nasıl da değiştirebildiğini gözler önüne serdi” diye belirtildi.

Ekim devrimi halklar hapishanesi olan çarlık Rusya’sındaki baskı ve sömürü iktidarına son verip, ulusları sömürge boyunduruğundan özgürleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda, bir dizi devrimin buzkıran rolünü oynadığını belirten HBDH, “Dünyanın bir çok ülkesinde, kapitalizmin egemenliğine, son veren mücadelelere yol gösterdi” diye kaydetti.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“İşçiler, emekçiler, köylüler, ezilen uluslar; komün, sovyet (meclis), kooperatif, kolhoz, sovhoz tarzı örgütlenmelerle kendi kendini örgütledi ve yönetti. ‘Köleleşen ilk insan’ olan kadının özgürleşmesi ve toplumun eşit yarısı haline gelmesi için, büyük adımlar atıldı. Bunlar yasal güvencelere kavuşturuldu.

“Ekim devrimi, sosyal şovenizme, faşizme, kapitalizme, emperyalizme ve her türden gericiliğe vurulmuş en öldürücü darbe oldu. Bu devrimle modern köleler ayaklanarak, kendi iktidarlarını kurdu. Ezilenlerin çaresiz ve güçsüz olmadığı tüm sömürücülere ve onların mezar kazıcısı proletaryaya gösterildi.”

DEVRİM GÜNCEL VE ZORUNLUDUR

Ekim devrimi, sonrasında korunamayıp, kapitalizm karşısında mevzi yenilgiye uğrasa da güncelliğini koruduğunun altı çizilen açıklamada, “Devrimin önderi Lenin, ‘bu ilk zafer, nihai zafer değil’ diyerek, dünya devriminin gerekliliğine dikkat çekmiş: ‘Biz başlangıcı yaptık. Önemli olan, buzun kırılmış, yolun açılmış ve gösterilmiş olmasıdır’ demişti. O yoldan milyonlar yürüdü sonrasında ve ezilenlere başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösterdi” denildi.

Yüz yıl önceki gibi günümüzde de emperyalistler, milyonlarca insana, ölümden, açlık ve sefaletten başka bir alternatif sunamadığının altı çizilen açıklamada, “Savaşları, işgalleri ve her türden sömürüyü devasa güçlere ulaştırdıkları devletleriyle sürdürüyorlar” diye kaydedildi.

HBDH açıklamasında şunları belirtti:
“Bölgemizde, halklar için en büyük tehdit olan sömürgeci, işgalci Faşist Türk devleti, Ekim devrimi günlerindeki Çarlık Monarşisini aratmayan bir zulüm ve baskı sistemi kurmuş durumda. Başta Kürt halkı olmak üzere, Lazları, Çerkesleri, Arap ve diğer ulusal toplulukları halklar hapishanesine dönüştürülmüş zulüm devletiyle yönetiyor. Ancak onlar da tıpkı efendileri emperyalistler gibi tüm baskılarına rağmen, ezilenlerin mücadelesini, halkların eşit ve kardeşçe bir dünya özlemini, Kürdistan’da yanan özgürlük ateşlerinin, Ortadoğu’yu ve bölgeyi sarmasını engelleyemiyorlar.

EKİM DEVRİMİNDE KIRILAN BUZ ROJAVA DEVRİMİNDE YOL GÖSTERİYOR

“Ekim devrimi, dünya devriminin öncü kolu ve tarihi derslerle dolu büyük tecrübesi oldu. Ve şimdi Ekim Devrimi’nden teslim alınan bayrak Rojava Devrimi’nde dalgalanıyor. Ekim devriminin düşü olan özgür, eşit, sınırsız ve sınıfsız bir dünya özlemi, tüm saldırı ve boğma girişimlerine rağmen, Rojava devriminde yaşatılıyor.

“Yarım kalan devrimi daha da ileri götürmek görevi şimdi Rojava’nın omuzlarında. Onur, özgürlük ve eşitlik için ölümsüzleşen şehitlerin anılarına ve düşlerine bağlılığın gereği olarak, sınırsız-sınfsız bir dünya için bu göreve dört elle sarılmak, Rojava devriminin önünde duruyor.”

Ekim devriminin mirasına sahip çıkarak, onun dersleriyle, özgür, eşit, sınırsız ve sınıfsız bir dünya için mücadeyi büyüten HBDH, açıklamasında “Emperyalistlere, sömürgecilere, işgalcilere karşı, kazanılmış bir mevzi olarak Rojava devrimini savunuyor, onu büyütmenin, koruyup, geleceğe taşımanın Ekim devriminin mirasına sahip çıkmak anlamına geldiğine inanıyoruz. Tüm işçi ve emekçileri, devrim ve sosyalizm mücadelesini büyüterek, başta bölgemiz olmak üzere, tüm dünyada özgürlük-eşitlik ve adalet bayrağını yükseltmeye, faşizme ve sömürgeciliğe karşı, HBDH saflarında örgütlenmeye ve savaşmaya çağırıyoruz” diye belirtildi.