HDK-A 1.Olağan Kongre Sonuç Bildirgesi

HDK-A 1.Olağan Kongre Sonuç Bildirgesi

Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa
1. Olağan Kongre Sonuç Bildirgesi

Türkiye ve Kürdistan’da, Avrupa’da ve tüm dünyada sömürünün, faşizmin, savaşların, erkek egemenliğin, heteroseksizmin ve homofobinin, doğa katliamlarının, ırkçılığın ve ayrımcılığın ayyuka çıktığı bir süreçte birlikte mücadelede ısrarın bir göstergesi olarak, Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere ve Danimarka’dan delegelerin katılımıyla 1-2 Aralık 2018 tarihinde Frankfurt’ta Halkların Demokratik Kongresi Avrupa (HDK-A) 1. Olağan Kongresini topladık.

Farklı azami programları olan siyasi öznelerin, çeşitli hak mücadelesi veren çevrelerin, mevcut kapitalist, ataerkil ve heteroseksist düzene bireysel itirazları olan tek tek bireylerin ortak demokrasi cephesi olması hedefiyle 4 Şubat 2017’de kurduğumuz HDK Avrupa, örgütlü çevrelerin ve bireylerin eşit haklarla bir arada örgütlendiği bir form olarak, Avrupa’daki demokrasi mücadelesinde de önemli bir örnek oluşturma iddiasıydı.

Kongremiz hem kuruluşundan bu güne yaptığı çalışmaları gözden geçirmiş, eksikliklerinin tespitini yapmış hem de halklarımızın birleşik demokrasi mücadele kapasitesinde çok önemli bir yer tutan KCDK-E’nin Kongremizle hukukunu dondurma kararını değerlendirmiştir.

HDK Avrupa olarak kuruluş gerekçemizi üç temel eksen üzerine oturtmuştuk:

1- Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’daki halklarımızın mücadelesinin sesini Avrupa sahasına taşımak, bu mücadeleyi buradaki emek ve demokrasi güçleriyle buluşturmak;
2- Ekonomik ve siyasi nedenlerle Avrupa’ya göç etmek zorunda kalmış halklarımızın göçmenlikten kaynaklı sorunları için güçlü bir mücadele aracı oluşturmak;
3- Yaşamlarımızı sürdürdüğümüz ülkelerin ve genel olarak Avrupa’nın emek, barış, demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin parçası olmak.

Kongremiz, bu hedeflerimizi muhafaza etmek ve bir kuruluş sürecinin zorluklarının farkında olmakla birlikte, kuruluş kongremizden 1. Olağan Kongremize, bu konularda yeterince yol alamadığımızı tespit etmiştir.

Belirlediğimiz hedeflerle aramızdaki mesafenin büyüklüğünün farkında olsak da Kongremiz, Fransa’dan, Almanya’ya, Avrupa’dan Ortadoğu’ya yükselen kapitalist, sömürgeci, erkek egemen ve heteroseksist saldırganlığa karşı birlikte mücadeleden başka bir yolumuzun olmadığını bir kez daha vurgular.

Kongremiz aynı zamanda, egemen güçler saldırganlığını yükseltirken Paris sokaklarındaki Sarı Yelekliler’den Rojava’ya, Flormar Direnişçilerinden Hambach Ormanlarına, 3. Havaalanı İnşaatından Kürdistan Dağlarına, İrlanda, Polonya, Meksika kadın hareketlerinden 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele gününde erkek ve devlet şiddetine karşı İstanbul sokaklarını erkek egemenliğe karşı isyan alanına çeviren kadın hareketine mücadelenin de yükseldiğine işaret etmektedir.

Egemenlerin yeni saldırı dalgasına karşı birleşik mücadeleyi tek sonuç alıcı seçenek olarak gören Kongremiz, önümüzdeki süreçte ortak mücadele aracımız olan HDK-A’nın eksikliklerini, yetersizliklerini gidermeyi ve mücadele kapasitesini arttırmayı ana görevi olarak tespit etmiştir.

KCDK-E’nin kurucularından olduğu Kongreye katılıp görüşlerini, eleştirilerini doğrudan paylaşmak yerine üyelik hukukunu dondurma kararını bir eksiklik olarak tespit etmekle birlikte, yoldaşlarımızın dikkat çektiği meseleleri en ince ayrıntısına kadar tartışıp çözüm yolları aramayı halklarımıza karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Kongremiz başta KCDK-E’li yoldaşlarımız olmak üzere, kendisini HDK paradigmasına bağlı gören tüm dostlarımızı, bütün demokrasi güçlerini yeniden ve daha güçlü bir HDK-Avrupa örgütlenmesi yaratmaya çağırmış ve yeniden yapılanma sürecine perspektif sunmak üzere aşağıdaki kararı almıştır:

“Halkların Demokratik Kongresi’nin, Avrupa Örgütlenmesini kurarken tespit ettiğimiz ihtiyaçlar artarak devam etmektedir.

Derinlikli bir değerlendirme ve analize dayanarak yeni bir atılıma girişmemiz gereken bu süreçte, HDK-A paradigmasının temel bileşenlerinden KCDK-E’nin üyelik hukukunu dondurma kararı Kongremiz açısından yeni bir değerlendirmeyi zorunlu kılıyor.

Bu durumdan hareketle:
HDK-Avrupa’yı kuruluş paradigmalarına uygun ve kapsayıcılığını koruyarak, hatta geliştirerek yeniden inşa edebilmek için Kongremiz yeniden yapılanma kararı alır.
Bu kararı hayata geçirmek üzere kurucu bileşenler, kuruluş sürecinde dışında kalanlar, süreç içerisinde uzak düşenlerle yeniden görüşmek, HDK-A’yı yeniden inşaya girişmek üzere Kongremiz bir Yeniden İnşa Koordinasyonu seçer.
Bu koordinasyon, önümüzdeki süreçte bütün muhataplarla bir dizi görüşme yaparak, koşullarını olgunlaştırdığında HDK-A Olağanüstü Kongre’sini toplar.”

Bu karar doğrultusunda Yeniden İnşa Koordinasyonu seçen kongremiz, başta HDK Avrupa çalışmasına emek veren tüm yoldaşlarımız olmak üzere mesajlarıyla kongremize güç veren HDK Yürütme Kurulu, HDP önceki dönem Eş Başkanı Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, tecride ve hukuksuzluklara karşı cezaevinde açlık grevine başlayan Leyla Güven şahsında Erdoğan/AKP faşizmine mecliste, sokakta, zindanda direnen tüm yoldaşlarımızı selamlıyor.

Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A)
1. Olağan Kongresi / 1-2 Aralık 2018, Frankfurt