HDK-A Stuttgart Meclisi Kuruldu

HDK-A Stuttgart Meclisi Kuruldu

HDK-A Stuttgart Koordinasyonunun çağrısıyla, 10 Temmuz Pazar günü Stuttgart Arena Konferans salonunda HDK-A Stuttgart Kurucu Meclis toplantısı yapıldı.

Özgürlük, devrim ve sosyalizm şehitleri anısına yapılan saygı duruşunun ardından Divan seçimi yapıldı.

Birliği Güçlendirmek İçin

Divan adına Derya Varan, HDK-A Stuttgart Meclisi ile ilgili açılış konuşmasını yaptı.

Varan, Özgürlük ve demokrasi güçlerinin birliğini daha da güçlendirmek amacıyla Halkların Demokratik Kongresi-Avrupa (HDK-A)’nın çalışmalarını sürdürdüğünü, Stuttgart’ta da 1 aydır sürdürülen çalışmanın ardından bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Varan, “Stuttgart’ta yaşayan Türkiyeli ve Kürdistanlı özgürlük ve demokrasiden yana ilerici, devrimci, yurtsever, antifaşist, sosyalist güçler olarak, örgütlü, örgütsüz bireyler olarak, Halkların Demokratik Kongresi (HDK)’yı sempati duyanlar olarak HDK-A Stuttgart Kurucu Meclis toplantısını gerçekleştirmiş bulunmaktayız” dedi.

Her Özveriye İhtiyaç Var

HDK-A Stuttgart Meclisin yarısının yöre dernekleri, spor kulüpleri, kültür, sanat, dayanışma dernekleri, sendikalar gibi örgütlerden, diğer yarısının da bireylerden oluşması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Varan, Meclis toplantısında kadın ve gençliğin çoğunluğu oluşturmasına özel önem veriyoruz.” vurgusunu yaptı.

“Stuttgart’ta emek ve demokrasi güçlerinin, azınlıkların, LGBTİ bireylerin, çevre örgütlerinin, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle tüm etnik ve inançsal kimliklerin, Din ve vicdan özgürlüğü savunucularının, göçmenlerin, ötekileştirilenlerin, yabancı düşmanlığına, sosyal hakların kısıtlamasına hayır diyenlerin, ezilenlerin Meclisini oluşturuyoruz” diyen Varan, “her insanımızın emeğine, özverisine, fedakarlığına ihtiyaç bulunmaktadır. Yolumuz açık olsun” dilek ve temennisiyle konuşmasını tamamladı.

Kurucu Meclis toplantısında HDK-A Almanya Girişimi sözcülerinden yazar Metin Ayçiçek yaptığı konuşmada, Stuttgart Meclisinin hem Türkiye ve Kürdistan’daki sorunlarla hem de Stuttgart’taki yerili ve göçmen halkların sorunlarıyla ilişkilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayçiçek, HDK-A ile Demokratik Güçbirliği Platformunun karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini ve birlikte mücadele etmelerinin bir zorunluluk olduğunu, HDK-A’nın Demokratik Güçbirliği Platformunun rol ve misyonunu aşan kapsayıcı bir boyutunun bulunduğunun altını çizdi.

Nav-Dem adına konuşan Ali Gürsu, kendi adına konuşan Aynur Karakaya ve SYKP adına yapılan konuşmalarda bir aydır sürdürdükleri Stuttgart Meclis çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdiler.

AGİF temsilci ve gazeteci Necati Abay yaptığı konuşmada, bir aylık çalışmaları sürdüren HDK-A Stuttgart Koordinasyonunu görevinin şu an itibariyle sonlandığını, bugünkü Kurucu Meclis toplantısıyla okun yaydan çıktığını, bir dönemin sona erip ucu açık yeni bir döneme girdiklerini, bu meclisin seçeceği Yürütmeyi, eğer Yürütme görevlerin yapmadığı koşullarda her an görevden alma yetkisinin bulunduğunu belirtti.

MLPD adına yapılan konuşmada da HDK-A Stuttgart Meclisini destekledikleri ve başarı dileklerini sundukları belirtildi.

Stutgart Meclisi Seçildi

Meclis üyelerinin yaptığı konuşmalar ve soru bölümünün ardından HDK-A Stuttgart Meclisi seçimlerine geçildi. 5’i kadın 4’ü erkek 9 kişilik Yürütmeye, Aynur Karakaya, Derya Varan, Safiye İşcan, Ayfer Ber, Gülten Yılmaz, Necati Akın, Ali Gürsu, Necati Abay, Orhan Güllü seçildi.

Kurucu Meclis toplantısının ardından yapılan ilk Yürütme toplantısında Aynur Karakaya ve Ali Gürsu, HDK-A Stuttgart Meclisinin Eş Sözcüleri olarak belirlendi…

IMG_2046 2016-07-10-PHOTO-00000187