HDK-Avrupa Girişim Koordinasyonu 6. Toplantı Sonuç Bildirgesi

HDK-Avrupa Girişim Koordinasyonu 6. Toplantı Sonuç Bildirgesi

Brüksel (27.10.2016)-HDK-Avrupa Girişim Koordinasyonu, 6. toplantısı 22 Ekim 2016 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirerek sonuç bildirgesini kamoyu ile paylaştı. Bildirge sonuçlarını olduğu gibi sizlerle paylaşıyoruz.

HDK-Avrupa Girişim Koordinasyonu olarak, 6. toplantımızı 22 Ekim 2016 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirdik. Toplantımıza Almanya, İsviçre, Fransa, Belçika ve Hollanda’dan koordinasyon üyeleri, kimi ülke koordinasyonlarından Eş Sözcüler ve üyeler katılım sağlamıştır. Koordinasyonumuz, HDK-A’nın kuruluş perspektifini ve çalışmalarımızı değerlendirerek, yeni döneme dair planlamalar yaptı.

Kuruluş perspektifini ülke HDK’dan alan HDK-Avrupa’nın kuruluşun programatik zeminini olduğu gibi sahiplenmekle birlikte, bu programatik zeminin Avrupa sahasına adaptasyonunu hedeflemenin zaruriyetini bir kez daha vurguluyoruz. Bu kapsamda, Türkiye ve Kürdistan’daki mücadelenin Avrupa’daki ayağı olma görevinin yanı sıra, Avrupa’daki emek, demokrasi, özgürlükler mücadelesinin parçası olacak, öncelikle Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmenler olmak üzere tüm göçmenlerin karşılaştığı siyasi, kültürel, cinsiyetçi, ekonomik problemleri kendine mesele edecek bir mücadele perspektifi HDK-Avrupa’nın ortak iradesidir.

Tek tek Avrupa ülkelerindeki kuruluş çalışmalarının verilerini değerlendiren koordinasyonumuz, kent meclisleri için kuruluş kongre çalışmalarının hız aldığını ve 6 Kasım’da Almanya kongresi ile birlikte ülke kongreleri sürecinin başlayacağını tespit etmiştir. Kuruluş çalışmalarımızda henüz kent ve ülke kongrelerini belirlememiş alanların da bu çalışmayı planlamaları gerekmektedir.

HDK-Avrupa kuruluş çalışmalarımız planlandığı şekilde sürdürülecektir ve Avrupa kongresiyle taçlandırılacaktır. Kongre hazırlıklarını değerlendiren koordinasyonumuz, ilk kongremizin bir “kuruluş” kongresi olması nedeniyle, HDK-A kuruluş çalışmalarına emek veren ve meclislerinde yer alan herkesin “kurucu kongre delegesi” olarak, bu tarihsel anın heyecan ve coşkusunu birlikte yaşamasının olanağını yaratma kararı almıştır. Dolayısıyla bütün kent meclis üyeleri ve çalışmaya emek verenler kurucu delege olarak kongreye katılacaktır. Tabii ki yerli ve göçmen birçok kurum ve şahsiyet de misafir olarak kuruluş kongremize davet edilecektir.

Koordinasyonumuz, kongre tarihini teknik nedenlerden dolayı 4-5 Şubat 2017 olarak yeniden belirlemiştir. Yaklaşan zaman nedeniyle ve yerel alanlarımızın, delegelerimizin kendilerini bu tarihe göre planlayabilmeleri için gerektiğinde kongre yeri için alternatif arayışlara gidilecektir.

Koordinasyonumuz,  HDK-A çalışmasının en geniş kesimlere taşınarak, farklı ulus, inanç ve siyasal görüşten daha fazla örgüt, kurum ve bireyin çalışmaya dâhil edilmesi ve bu çalışmanın kurucu özneleri olmasının önemini bir kez daha belirtmiştir.

HDK-A örgütlenme çalışmasını pratik siyasal mücadeleyle iç içe yürütme ve sürecin yakıcı siyasal görevlerini dikkate alan koordinasyonumuz, bu süreçte OHAL uygulamalarına karşı siyasal bir kampanya yürütme kararı almıştır. Erdoğan’ın ülkeyi OHAL ve KHK’lerle yöneterek faşizmi daha da kurumsallaştırma saldırılarına karşı yürütülecek olan bu kampanyada, Türk Devleti’nin Kürt halkımızın özgürlük mücadelesine, devrimci, sosyalist güçlere, ilerici, demokrat tüm muhalif kesimlere yönelik saldırılarını, katliamlarını, tutuklamalarını, basın-yayına yönelik kapatma saldırılarını, seküler yaşama yönelik müdahaleleri, kayyumlarla el konulan belediyeleri, Alevilere yönelik düşmanlaştırıcı politikaları, HDP yönetici ve vekillerine yönelik saldırıları, Rojava’yı işgal planının bir parçası olarak Cerablus işgalini ve YPG/YPJ’ye saldırıları, Avrupa’daki iktidarların Türk devletinin OHAL uygulamalarına verdiği desteği teşhir edilecektir. Bu çalışmanın gerekli materyallerini hazırlayacak bir komisyon oluşturulmuştur.

Önceki aylarda başlatılmış olan “Suça Ortak Olma Kampanyası”nın Avrupa genelindeki çalışmalarını Ekim ayı sonu itibarıyla bitiriyoruz. Toplanan imzaların değerlendirilmesi ve kampanyanın bundan sonraki gidişatının nasıl olacağının, Almanya’da devam ettirilip ettirilmeyeceğinin kararını Almanya örgütümüz verecektir. Kampanya materyaline ve imza atılmasına www.nodirtydeal.net adresinden ulaşılabilir.

Program ve tüzük taslakları üzerine yapılan çalışmaları değerlendiren koordinasyonumuz, bu çalışmayı gelecek toplantıya kadar sürdürmek için Program ve Tüzük Komisyonumuza görev vermiştir.

HDK-A Girişim Koordinasyonumuz, geride bıraktığımız bir aylık süreç içinde Yürütmemizin çalışmalarını da değerlendirmiştir. Yürütmemiz ve Eş sözcülerimiz, çeşitli siyasal gelişmelere ilişkin açıklama vb. siyasal refleks göstermenin yanı sıra, kuruluş çalışmalarının daha etkin yürütülmesini sağlayacaklardır.

Koordinasyonumuz gelecek toplantısını 20 Kasım’da Köln’de saat 11.00’de gerçekleştirecektir.

HDK-A Girişim Koordinasyonu olarak, kuruluş çalışmalarına emek veren herkesi selamlıyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

HDK-Avrupa Girişim Koordinasyonu

22 Ekim 2016, Brüksel