HDK Berlin Kuruldu

HDK Berlin Kuruldu

Uzun bir süredir hazırlıkları yürütülen Halkların Demokratik Kongresi – Berlin 29 Mayıs’ta yapılan kongre ile kuruldu. Kongre, 53 kişiden oluşan bir meclis ve Eş Sözcülerini seçti.

Berlin (29.05.2016) – HDK-Avrupa çalışmasının bir parçası olarak hazırlıkları yapılan HDK Berlin, Kuruluş Kongresini 29 Mayıs’ta Berlin’in Schöneberg semtinde gerçekleştirdi. Kongre’ye HDK Merkez Yürütme Kurulu üyesi İrfan Kaygusuz’da katıldı.

HDK Berlin Girişimi adına Mehtap Erol’un katılımcıları selamlaması ve özgürlük mücadelelerinde şehit düşenler anısına yapılan saygı duruşunun ardından kongreyi yönetmek üzere 3 kişilik bir divan kurulu seçildi.

Divan kurulunun gündemleri sunmasının ardından kongreye Türkiye’den katılan HDK Merkez Yürütme Kurulu üyesi İrfan Kaygusuz bir konuşma gerçekleştirdi.

160529_HDK-Berlin_kongresi_1

Türkiye’deki siyasal gelişmeleri özetleyen Kaygusuz, bu gelişmelere müdahale temelinde HDK kuruluş sürecini ve seçimlere dönük HDP’nin kuruluşunu anlattı. Kaygusuz, HDK Berlin kongresinin Gezi Direnişinin yıldönümünde gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

7 Haziran’da HDP’nin elde ettiği başarı üzerine AKP iktidarının tekrar çatışma sürecini başlattığını belirten Kaygusuz, Barış sözcüğüne bile tahammül edemeyen bir iktidarın HDP’yi etkisizleştirmek için elinden geleni yaptığını ve dokunulmazlıkların kaldırılması saldırısının da bunun bir parçası olduğunu belirtti.

Saldırıların dozajının daha da artabileceğini belirten Kaygusuz, ancak direnişin de büyümekte olduğuna değinerek, yeni dönemde cephesel örgütlenmelerle direnişi güçlendirmek gerektiğini anlattı.

Konuşmasının ikinci bölümünde HDK’nin kuruşu ve işleyişine dair konularda bilgilendirmeler yapan Kaygusuz, Tüzük tartışmaları ve Amaçlar ve İlkeler belgesinin tartışılması süreçlerinde de kendisine yöneltilen soruları cevaplandırarak olumlu katkılarda bulundu.

Kaygusuz’un ardından kongreye katılan Kurdische Gemeinde, DKP ve Die Linke Partileri temsilcileri kongreyi selamlama mesajları sundular. Kongreye yazılı sunulan ADHF’nin mesajı okundu.

HDK Berlin Girişim komitesinden Erkin Erdoğan’ın kongre hazırlıklarına dair yaptığı sunumdan sonra Tüzük ve Amaç ve İlkeler belgesinin tartışılmasına geçildi.

8 maddeden oluşan tüzüğün her bir maddesi, yapılan çeşitli değişiklik önerileri ve tartışmalar sonucunda oylanarak sonuçlandırıldı. Yine Amaç ve İlkeler belgesi, katılımcıların yoğun tartışmalarının ardından karara bağlandı. Gerek tüzük ve gerekse de Amaç ve İlkeler belgesinin geçici niteliğe sahip olduğu ve HDK Avrupa kongresinden çıkacak tüzük ve programa uyumluluğu açısından tekrar gözden geçirilebileceği de karar altına alındı.

Kongrede, HDK Berlin bileşeni her kurumun birer temsilcisinin meclis üyesi olmasına karar verilirken, meclisin diğer yarısının bireylerden seçilmesine karar verildi. Toplam 54 kişilik mecliste bireylerin seçiminde kadınlar çoğunluğu oluştururken, LGBTİ temsilcisi olarak da bir kişi seçildi.

HDK Berlin Eş Sözcülüğüne Mehtap Erol ve Erkin Erdoğan seçildi. Son olarak tüzükte belirlenen Çözüm ve Uzlaştırma Komisyonu 4 üyesi seçilirken, diğer 3 üyenin daha sonra meclis tarafından seçilmesine karar verildi. Tüzükte belirlenen 11 kişilik Yürütme Kurulunun Eş Sözcüler dışındaki 9 üyesinin meclis içerisinden seçilmesine karar verildi.

Karar önergeleri bölümünde Ermeni, Asuri-Süryani-Keldani ve Dersim soykırımlarının kabul edilmesi için çalışma yürütme, Gezi’nin yıldönümü sürecinde yürüyüş yapma gibi çeşitli konularda kararlar alındı.

100’yakın katılımın olduğu kongrede canlı tartışmalar yaşandı ve Avrupa’da HDK çalışmasında ilk meclisi oluşturmanın coşkusuyla sona erdi.

Kongre sonuç bildirgesinin yakın zamanda yayınlanacağı belirtildi.