HDK / Britanya; “Gazetecilik suç değildir”

HDK / Britanya; “Gazetecilik suç değildir”

Londra (23.06.2016) – HDK / Britanya, Özgür Gündem Gazetesine destek veren akademisyenler Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’in tutuklanmasına karşı bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz.

Gazetecilik Suç Değildir

Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma gösteren, gazetecilere ve aydınlara açılan davalara şimdi bir yenisi eklendi.  Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilcisi ve Bianet Raportörü Erol Önderoğlu ve gazeteci yazar Ahmet Nesin tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hukuku, demokrasiyi, barışı ve halkların özgürlük talebini tutuklamak istiyorlar.

“Alışın” diyorlar. “Beğenmeyen gider” diyorlar.

Milliyetçi, şoven ve militarist politikaların ortaklığında, katliamlar, yok edilen kasabalar, sokağa çıkma yasakları, kuşatılan şehirler, her gün ve yeniden vahşet çeperini büyüterek genişliyor. “Beyaz Toros”ları hatırlatanlar, kaybetme politikasını yeniden devreye sokarak, “kaybederiz” diyorlar. Hurşit Külter’den günlerdir haber alınamıyor. Baskı ve hukuksuzluğun çeperi genişledikçe, tehdit büyüyor, tehdit büyüyüp sesler kısıldıkça, karanlık ve korku birbirini besleyerek yayılıyor.

Her gün bir operasyona uyanıyor, yeni tutuklamalarla karşı karşıya kalıyoruz.

Aydınlar cezaevinde, halkın seçtiği belediye başkanları cezaevlerinde, gazeteciler cezaevlerinde, insan hakları savunucuları cezaevlerinde, akademisyenler, sendikacılar, öğrenciler, sanatçılar cezaevlerinde.

Yasaklar, soruşturmalar, cezalar ve keyfi uygulamaların artık sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz.

En küçük itirazın “suç” sayıldığı, en küçük muhalefetin bile tehdit olarak algılandığı ve karşısına devlet şiddetinin çıkartılarak ezildiği bir ülkede, özgürlüğün, barışın ve demokrasinin sesini ısrarla ve yılmadan savunanlar, bu karanlığa karşı sözlerini söylemeye, özgürlüğün meşruluğunu bulundukları her alanda savunmaya devam ediyorlar.

Gazeteci dayanışmasının “suç” içine alınarak, “terör” bahanesiyle hukukun hiç edildiği, tek adam, tek millet, tek mezhep anlayışının tüm ülkeye giydirilmeye çalışıldığı, Kürt halkıyla ve demokrasi güçleriyle bir arada durmanın “vatana ihanet” olarak lanse edildiği, çok sesliliğin ve özgürlüklerin ezilmeye çalışıldığı bu dönemde, dayanışarak, yan yana durarak, hakikati ve gerçeği inatla savunarak, “BİZ” olmanın tüm değerlerini savunmaya devam edeceğimizi, HDK/Britanya olarak ilan ediyoruz.

“Özgür gündem halktır, halk susturulamaz” diyerek, tüm demokrasi ve muhalif güçleri yan yana durmaya, ses vermeye, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın sesine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin derhal serbest bırakılmalıdır.

 

        HDK Britanya Girişim Komitesi

 

 

Journalism is Not A Crime


There is a one more lawsuit has been added against to people that showing solidarity with the newspaper Özgür Gündem. Erol Onderoglu, from Reporters Without Borders (RSF), Sebnem Korur Fincanci, Head of The Turkish Human Rights Foundation, Journalist and writer Ali Nesin were arrested.

“They are aiming to break law, democracy, peace and nation’s freedom demands”

“They are saying “Get along with us or Go”

They are expanding their savagery collectively with their nationalist, chauvinist, militarist politics by destroying towns, implementing curfew and infesting cities. They remind us “White Toros” and they call out their abduction politic again. They tell us they will abduct us. There is no information has been received about Hursit KUTLER so far.When Government’s oppression and lawlessness rise, the thread gets bigger. Moreover when public go silent against the oppression; the fear gets bigger.

We are facing a new operation and detention every day.

Intellectuals, the mayors elected by nation, journalists, human right advocates, academicians, trade unions, students, artists are all in prison.

We are in a moment of time where prohibitions, investigations, punishment, unlawful implementation are becoming ordinary.

We try to advocate the legality of freedom every field we are in and raise our voice against the darkness of government where even the little objection are conspired crime as well as the small opposition is seen as a thread.

Nowadays Journalist Solidarity is called a crime and law is broken on the pretex of “terrorism”. Additionally, One Man (Erdogan wants to become sole decision maker in the country), One Nation, One Religion approach attempt  to convey across Turkey while the solidarity with The Kurds and The Democratic Organisations are represented as a “Motherland Betrayal”. And diversity and freedom are attempt to destroyed.  As a HDK/Britanya we declare that we would show our solidarity, we would advocate insistently the truth and we will not give up support our values.

We are saying that “Ozgur Gundem is a nation, and It can not be silenced” . And We call for democratic people to raise their voice against the oppression and stand together with the people who protect  freedom, peace and democracy.

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin should be released immediately .

 

                                                                                                                HDK Britanya Initiative Committee