Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
bigtheme

İGİF

İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu Logosu

İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu / İGİF
İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu (İGİF), 2005 yılında kuruluşunu ilan etti. Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) üyesi olan İGİF İsviçre’de yaşayan Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmen işçi ve emekçilerin gerek göçmenlikten kaynaklı gerekse de bulunduğu ülkede parçası olduğu işçi sınıfının sorunları kapsamında faaliyet yürütmektedir.

Kapitalizmin göçmenleri ötekileştirdiği, ırkçı ve ayrımcı yasalarla ve uygulamalarla tüm göçmenleri dıştaladığı Avrupa ve özelde de İsviçre’de de Federasyonumuz Eşit sosyal, siyasal hak mücadelesini esas almaktadır. Kapitalizmin siyasal, ekonomik ve sosyal hak gasplarına karşı yerli sınıf kardeşleriyle birleşik mücadeleyi önemser ve çalışmalarını bu anlayışla yürütür.

İGİF, bugün İsviçre’de ırkçı, ayrımcı yasa ve uygulamaların giderek arttığını tespit ederken, işçi sınıfı ve emekçilere yönelik kapitalizmin krizi bahane ederek yönelttiği işsizlik, ücret kesintileri, 13. Maaşın kaldırılması, izin günlerin kısaltılması, taşeronlaştırma, özelleştirme, militarizm, savaş ülkelerine silah satışı, uzun çalışmalarına rağmen az ücret ödeme, kadın erkek arasında ücret farklılığı ve ayrımcılığı, paralı eğitim vb saldırılara karşı ortak mücadeleyi çalışmalarının merkezine koymaktadır.

Öte yandan hedef kitlesi olan Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmen emekçilerin geldikleri ülkenin siyasal sorunlarına ilgili olup, enternasyonal dayanışmanın imkan ve olanaklarını açığa çıkartan, oradaki mücadeleyi destekleyen bir anlayışla hareket eden İGİF, İsviçre’de faaliyetinin merkezine koymaktadır.

Federasyonumuz, antikapitalist, anti emperyalist ve anti faşist mücadelenin temel öznesi olarak kendisini görmekte ve bulunduğu alanda bu uğurda mücadele ederken, bu amaçla faaliyet yürüten örgüt, kurum ve partilerle ortaklaşmayı esas alır.

Federasyonumuz kadının çifte sömürüsüne karşı mücadele ederken, aynı zamanda kadına yönelik her türden şiddete karşı güncel mücadele yürütmeyi görev edinir. Gençliğin geleceksizleştirilmesine karşı, her türden bağımlılığa itilmesine karşı onları geleceğin kazanılması mücadelesine katılmaya teşvik eder, bu amaçla üyesi olduğu kurumlar üzerinden kültürel sanatsal, sportif etkinliklerde kolektif yaşamı ve faaliyeti örgütleyerek alternatif bir anlayış sunar.

Burjuvazinin yoz ve çürümüş kültürüne karşı sosyalist kültürü alternatif olarak sunan ve bu amaçla faaliyet yürüten İGİF, İsviçre’de Basel, Zürih, Bern, Lozan’da dernekleri üzerinden, Lugano’da Faaliyet komitesiyle çalışmalarını örgütlemektedir.

Basel şehrinde Basel Kültür  Sanat Merkezi, Zürih’te Eğitim Ve Kültür Merkezi, Bern’de Halk Evi, Lozan’da Anadolu Kültür Merkezi Federasyonumuz çatısı altında faaliyetlerini yürütmektedir. Aynı zamanda Luzern, Biel, Neuchatel, St. Gallen, Delemont şehrilerinde bu kurumlarımızın ve Federasyonumuzun faaliyetleri buralara taşınmaktadır.

Federasyonumuz kuruluşundan bu yana güncel siyasal gelişmelere karşı duyarlı olmaya çalışmış, 24xHayır isimli gerici yasalara ilişkin referanduma karşı etkili bir kampanya yürütmüş, AvEG-Kon tarafından yürütülen ırkçılığa karşı kampanyaların İsviçre’deki sesi olmuş, 2007 yılında Parlamento seçimlerinde İsviçre Demokratik Güçler Platformu bünyesinde PDA (İşçi Partisi), çatısı altında bir aday göstererek yer almıştır. İsviçre Sosyal Forumun kurucuları arasında yer alan İGİF, WEF gösterileri gibi anti emperyalist platformlarında istikrarlı bileşeni olmuştur. Federasyonumuz 1-18 Şubat 2012 tarihleri arasında Kürtlere statü, Öcalan’a özgürlük yürüyüşünün de aktif bileşeni olmuştur.

Federasyonumuz ayrıca, gerek Türkiye ve Kürdistan’da ki gelişmeler gerekse de buradaki sorunlara ilişkin sokakta eylemlerde, platformlarda ve toplantılarda yer almış, sürece kitlesini katmayı esas almıştır.

Federasyonum 8 kongresini bugüne kadar başarıyla gerçekleştirerek çalışmalarını sürmektedir.

TALEPLERİMİZ

· Göçmenlere eşit ekonomik, sosyal ve siyasal hakların tanınması

· Çalışma izni olan göçmenlere seçme ve seçilme hakkının tanınması

· Her türlü anti demokratik göç ve “yabancılar” yasalarının iptal edilmesi

· Göçmen kurumları ve yerli demokratik örgütlenmelerle koordinasyon içerisinde yeni bir göçmenler yasasının hazırlanması

· Çifte vatandaşlık hakkının tanınması

· Bütün ırkçı, faşist parti ve örgütlerin yasaklanması

· Politik sığınma hakkında getirilen kısıtlamaların durdurulması ve yeni demokratik bir yasanın hazırlanması

· Sınırdışılara ve uygulamalarında başvurulan şiddet ve diğer insanlık dışı uygulamaların durdurulması

· Emeklilik yaşının 55-58 Olarak belirlenmesi

· Politik faaliyetlerinden dolayı hiçbir göçmenin sınır dışı edilmemesi

· Eğitim ve sağlık sektörünün parasız hale getirilmesi.

· Kadına Yönelik her türlü şiddete karşı Yasal düzenleme getirilmesi

İletişim adresleri

Kurum adresi: Buckhauserstr. 28, 8048 Zurich

Website: www.avegkon.org

E mail: igif@gmx.ch

Facebook: http://www.facebook.com/igif.isvicre

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes l.artbetting.net full information
How to register at bookamkersHere