İSVİÇRE GÖÇMEN İŞÇİLER FEDERASYONU FÖDERATION DER IMMIGRIERTEN ARBEITER IN DER SCHWEIZ

İSVİÇRE GÖÇMEN İŞÇİLER FEDERASYONU FÖDERATION DER IMMIGRIERTEN ARBEITER IN DER SCHWEIZ

BASINA VE KAMUOYUNA

25.10.2018

Güney Afrika üzerinden Zürich Havaalanı’na gelerek iltica talebinde bulunan iki Kürt ailenin ve basın emekçisinin drami iki aya yakın bir zamandır devam ediyor. İsviçre devleti küçük yaşta çocuklarında olduğu bu Ailelerin iltica taleplerini reddetti. Gazeteci Mustafa Mamay ise sahte pasaportla giriş yaptiği için 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki aya yakın bir zamandır bu insanlar insani olmayan koşullarda havaalanında tutuluyorlar. Yapılan görüşmerlerde çocukların pisikolojilerinin bozulduğunu belirtmektedirler. İsviçre basın ve televizyorunu bu konuyu haber yaparak İsviçre kamuoyunun gündeme taşımasına rağmen isviçre Federal mahkemesi red kararı vererek bu insanları Güvenli olmayan Afrika ülkelerine ve oradan yaşam tehlikesi bulunan Türkiye ye geri gönderileceğine zemin hazırlıyor.

Avrupa ülkelerinin Mülteciler ve iltica talebi söz konusu olduğunda son dönemlerde açığa çıkan yüzü isviçre Federe mahkemesinin kararıyla görülmektedir. Birleşmiş milletler sözleşemesi ve insan hakları evrensel beyannamesi uyarıca yasal bir hak olan iltica başvurusu değişik gerekçelerle red edilebiliyor.

Güvenli olmayan Afrika ülkelerine gönderilmeleri halinde Türkiye ye iadeleri söz konusudur. Türkiye de bu insanları bekleyen işkenceli sorgular ve ağır cezaevi koşullarıdır.

Biz göçmen örgütlerinin ve isviçre kamuoyunun duyarlılığı ve isteği iltica taleplerinin derhal kabul edilmesi, insan hak ve özgürlükleri temelinde bu insanlara en kısa sürede gerekli koşulların sağlanmasını istiyoruz.

İsviçe Göçmen işçileri Federasyonu olarak; İsviçre federe mahkemesinin bu kararını bir an önce geri çekmesini ve başta çocuklar olmak üzere bu insanların insani yaşam koşllarına kuvuşmasını talep ediyoruz.

İSVİÇRE GÖÇMEN İŞÇİLERİ FEDERASYONU

isviçre göçmen işçiler federasyonu