İsviçre’de ırkçı bir referandum daha: ECOPOP

İsviçre’de ırkçı bir referandum daha: ECOPOP

 

BERN (06.11.2014)-İsviçre devleti ırkçı-sömürgeci politikalarını her geçen gün daha da arttırıyor. Sürekli göçmen karşıtı politika ve uygulamalarıyla gündeme gelen İsviçre, yine yeni bir referandum ile sömürgeci politikalarına hız veriyor. Gerici SVP gibi partilerin oluşturduğu ECOPOP adlı bir inisiyatif tarafından yeni bir referandum yapma kararı alındı. Parlamentoda red edilen ancak, gerekli imza toplanınca 30 Kasım tarihinde referanduma gidecek olan konu, göçmenlerin İsviçre’ye gelişini sınırlandırmak, yoksul ülkelerde aile planlamasıyla doğanın tahribatını önlemek.

‘Göçmenlerin nüfus artışına yol açtıklarını ve kuracak  bina , oturulacak alan kalmadığı’ gerekçesiyle göçmenlere karşı yeni önlemler almak isteyen İsviçre, ECOPOP ile tam bir Hitler kafasıyla yeni kararlara imza atıyor.

ECOPOP, ‘doğa ve nüfus’ demagojik söylemiyle İsviçre’deki nüfus artışını engellemeyi, göçmenlerin sayısını sınırlayarak ve  dünya genelinde var olan nüfus artışını sözde  “aile planlaması” temelinde durdurup, doğal kaynakları güvence altına almayı savunuyor.

Bu anlayıştan yola çıkan ECOPOP, İsviçre’deki göçmenlerin sayısını azaltmak isterken, somut olarak, göçmenlerin artışının yıllık olarak yüzde 0,2 ile sınırlandırılmasını talep ediyor. Ancak sınır bölgesindeki işçiler ve kısa süreli oturum izni olan göçmenler buna dahil değil. Bu şu anlama geliyor: İsviçre ekonomisi kendi ihtiyacına göre sınır işçilerini ve kısa süreli oturum izni olan işçileri getirecek ve onları çok kötü şartlarda, düşük ücretlerle çalıştırabilecek. Göze çarpan bir başka vurgu ise; kısa süreli oturum izni olan işçilerin ailelerini yanlarına getiremeyecek olmaları. ECOPOP, bu şeklide mücadele edilerek kaldırılan, sezon işçi statüsünü geri getirmek istiyor.

Söz konusu inisiyatif, ayrıca yoksul ülkelerde doğum oranını kısıtlamak ve aile planlamasını zorunlu hale getirmeye çalışıyor. Buna göre gelişmekte olan ülkelere yapılan maddi yadımın % 10’unun “gönüllü aile planlamasına“ aktarılması öngörülüyor. Sömürgeci politikalara da hız veren İsviçre, Afganistan, Balkanlar ve Ortadoğu’da halkların katliamlarında kullanılan ve başta Almanya gibi ülkelerin ordusu tarafından kullanılan askeri malzemelerinde en önemli üreticilerinden biridir.

NON ECOPOP/ECOPOP’a HAYIR!

Smzkonusu inisiyatife karşı önemli bir tepkide gelişmektedir. 3 Kasım günü Bern şehrinde bir araya gelen binlerce insan, gerici ECOPOP inisiyatifine hayır dedi. İGİF, İTİF, anti-faşist, ilerici bir çok kurum, sendika ve örgütlerin katıldığı eylemde ırkçı ve sömürgeci politikalar protesto edildi.

İGİF: Irkçı, ayrımcı ve sömürgeci ECOPOP`a HAYIR!ECOP igif

Sözkonusu  inisiyatife karşı tepkisini dile getiren İGİF, bir açıklama yayınlayarak 30 Kasımda yapılacak referandumda HAYIR oyu kullanılmasını talep etti. 30 Kasım’a kadar değişik biçimlerle referandum karşıtı çalışma yürütecek olan İGİF, açıklamasında sömürgeci, ırkçı ve ayrımcı politikaların İsviçre devletinin göçmen düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekti.

Açıklamayı aynen yayınlıyoruz:

İsviçre de Bugüne kadar yapilan kirli politika oyunlarına bir yenisi daha ekleniyor. Kendilerini ECOPOP inisiyatifi olarak tanımlayan sözde “doğayı korumayı” nüfus artışını dengeleyerek düzelteceğinin yalan ve demagojileriyle halkı yanıltarak 30 Kasımda referanduma çağırıyor.

ECOPOP inisiyatifi Doğayı koruma iddiasıyla hedefine göçmenleri alarak İsviçre’deki nüfus artışını engellemeyi, göçmenlerin sayısını sınırlayarak ve dünya genelinde var olan nüfus artışını gönüllü aile planlaması temelinde durdurup, doğal kaynakları güvence altına almayı savunuyor. Doğayı kirleten aşırı kar hırsı amacıyla kapitalizmi ve emperyalizmi görmezden gelerek, doğal kaynakların herkese yetmediğini, onun için de geri kalmış yoksul ülkelerdeki nüfus artışının engellenmesini “Aile planlanması“ ile nüfusun azaltılmasını ve böylece doğal kaynakların kontrol altına alınmasını, öne sürerek yoksul ülkelerin halklarını suçlamaktadır. ECOPOP Ülkedeki nüfus artışı kısıtlaması dayatmasıyla, insanların hak ve özgürlüklerine müdahale ederek kimin kaç çocuk yapacağına karar vermektedir.

 

ECOPOP İnisiyatifine göre var olan doğal kaynaklar herkes için yeterli değil. Bu nedenle kaynakların kullanımını kontrol ederek insan yaşamını garanti altına almalıyız. Bu anlayıştan yola çıkarak İsviçre’deki göçmenlerin sayısını azaltmak isterken, somut olarak göçmenlerin artışının yıllık olarak, % 0,2 ile sınırlandırılmasını talep ediyor. Ancak sınır bölgesindeki kısa süreli oturum izni olan göçmen işçiler buna dâhil değil.  Bu şu anlama geliyor; İsviçre ekonomisi kendi ihtiyacına göre sınır işçilerini ve kısa süreli oturum izni olan işçileri getirecek ve onları en çok kötü şartlarda düşük ücretlerle çalıştıracak. Söz konusu inisiyatif fakir ülkelerde doğum oranını kısıtlamak ve aile planlamasını zorunlu hale getirmek için mücadele de veriyor. Yoksul ülkelere yapılan maddi yardımın %10’nun gönüllü aile planlamasına aktarılması öngörülüyor. Göçmen işçi ve emekçiler çok iyi biliyorlar ki; Dünyada giderek artmakta olan issizlik ve yoksulluğun, doğa tahribatının, göçün ve göçmenlerin kötü koşullarda yaşamak zorunda kalmalarının tek sebebi kapitalist emperyalist sistem ve onun aşırı kar hırsıdır.

 

30 KASIM REFERANDUMDA ECOPOP İNİSİYATİFİNE HAYIR DİYELİM

ECOPOP İNSAN HAKLARI İHLALİDİR’