Köln’de MLKP’nin 5. Kongresi tanıtıldı…

Köln’de MLKP’nin 5. Kongresi tanıtıldı…

 

KÖLN (04.05.2015)- Almanya’nın Köln kentinde MLKP’nin 5. Kongre kararlarını tanıtım toplantısı düzenlendi. Porz semtindeki Alevi Kültür Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya, göçmenlerin yanısıra yerli devrimcilerde katılım sağladı

MLKP’yi tanıtan kısabir sinevizyon gösteriminin ardında saygı duruşu ile 5. Kongrenin kararları katılmıcılara aktarıldı.

MLKP’nin gerçekleştirmiş olduğu 5. Kongre’nin Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’daki mücadelenin geliştirilmesi için yeni bir dönemin başlangıcı olduğuni belirtti. Bölgesel devrimin yeni taşlarını 5. Kongre ile döşendiği ifade edildi.

Bulunduğu her alanda; mücadlenin tüm biçimlerini devreye koyan MLKP’nin işçilerin, emekçilerin ve tüm ezilenlerin umudu olmaya devam ettiği vurgulandı.

5. kongre ile; MLKP’nin, Ortadoğu, Türkiye, Kürdistan, Anadolu ve Mezopotamya’da devrimi örgütlemeye hazır olduğunu hatırlatan konuşmacı, Rojava’daki savaşımda, Şengalin savunumasında, ve Kobani’deki direnişte bunu ispatladığını söyledi. MLKP’deki değişimin her aşamasının pratikte görüldüğünü belirten konuşmacı. Kadın, gençlik, işçi sınıf, emekçi ve ezilenlerin mücadelesine yaklaşımında bu değişimin daha net his edildiğini söyledi.

5. kongrenin; Rojave’daki devrim ve Haziran Gezi ayaklanması, devrimci bir durumun olduğuna işaret işaret ettiğini belirten konuşmacı, Türkiye’deki emekçi sol hareketin örgütlenmesinde de bir değişim olduğunu söyledi. Bu değişimin görülmesi gerektiğini vurguladı.

Devrimci herektlerin durumunda bazı şeyler değiştiğini belirten konuşmacı, Politika yapma tarzında, birbirine yaklaşımda ve ortak mücadelede olumlu gelişmeler görüldüğünü söyledi.

5. Kongrede; iki kongre arasında, MLKP’nin örgütsel ve siyasal çalışma raporunun tartışıldığını,

teorik, örgütsel ve siyasal gelişmenin masaya yatırıldığını belirtti. Kongerede, işçi sınıfı, Kürt özürlük mücadelesi, emekçi kadınllar, politik askeri mücadele, vb bir çok konunun ele alındığını belirten konuşmacı, Parti pratiğinin ve MK’nin önderlik düzeyinin gündemleştirildiğini ifade etti.

Politik islamcı egemenliği altında, faşist rejimdeki yapısal değişimin gündemleştirildiğini belirten konuşmacı, emperyalist küreslleşme ve pogramda bazı değişimler yapıldığını hatırlattı. 6. Kongreye kadar tüm çalışma alanlarında izlenecek rotanın belirlendiğini belirtti.

5. Kongerenin özleşitirel bir yaklaşım sergilediğini belirten konuşmacı, MLKP’nin kolektivizim temelinde kendisini üreten bir parti olduğunu söyledi. Tartışma ve eleştiri özgürlüğüne tüm üyelerin sahip olduğunu hatırlattı.

Kolektivizmin; yürütülen tartışmalardan karşılıklı etkileşim ve ortak bir sentezin ortaya çıkması olduğunu belirti. Kendi düşüncesini dayatan değil, karşılıklı etkileşimin kolektivizm olduğunu söyledi. 5. kongrenin tamam bu görüş açısı ile hareket ettiğini belirtti.

Eleştiri istemeyen bir partinin yolun sonuna gelmiş olduğunu belirten konuşmacı, eleştiriye açık olan bir partinin gelişime ve değişimede açık olduğunu ifade etti. MLKP’nin bu geleneği yaşattığını söyledi. İleriye gitmek isteyen bir partinin varolan durumunu değiştirmesi gerektiğini belirten konuşmacı, MLKP’nin 5. Kongrede bu gerçekliği uygun davrandığını söyledi. İki kongre arasındaki sürecin 5. Kongrede tartışıldığını ve yeni yeni bir hattın çizildiğini hatırlattı.

5. kongrenin kensini şu konulardan eleştirdiğini belirten konuşmacı; MK’nin iç örgütlenmesinin tartışıldığını ve tüm partiyi derinde etkileyen hataların yaptığını tepsit ettiğini söyledi. Bazı konulardan başarısız olduğunu ve iradesizlik gösterdiğinin ortaya çıktığını belirtti. Politik mücadelede parti önderliğinin dünün gerisine düştüğü ortaya çıktını vurguladı.

Kadro politikasında; gerileyen kadrolarla mücadele etmem yerine, uzlaşıcı bir davar sergilendiği, bu durumun partiden bir zaafiyet yol açtağını ifade etti. Politik askeri cephede istenen ve belirlenen düzeyde bir başarı sağlanamadığının altı çizildi. Askeri cephede güçlü bir çıkışın neden yapılamadığının sorgulandığı belirtildi. Değişik alanlardaki bazı kurumların dağıtılması ve mevzilerin kaybedilmesi eleştiri konusu yapıldığı söylendi. Gençliğin dağılmasının seyredilmesini eleştiri konusu yapıldığını söyleyen konuşmacı, tüm bu eleştirilerin amacının varolan durumu sehiplenme ve bu durumu değiştirme çabası olduğunu hatırlattı.

5. Kongrede; profesiyonel devrimcilik çıtasının yüksetlmesi gerektiğinin altının çizildiğini belirten konuşmacı, kadrolaşmanın günceliğini koruduğunu söyledi.

Özeleştirinin MLKP’nin mayasında olduğunu ve varlık nedeni olduğunu hatarlatan konuşmacı. MLKP’nin tüm kongreleri incelendiğinde, özeleştirden güç alarak kendisini yenileyerek ilerlediğini söyledi. MLKP devrimci hareketin özeletirisi olduğunu belirten konuşmacı, MLKP’nin devrimci  hareketin rönesası olduğunu söyledi..

MLKP’nin, devrimci hareket arasında ortak cephe yaratma konusundaki duruşu, Kürt özgürlük mücadelesi ile ilişkileniş, vb konulardan Türkiye Devrimci Hareketinin örnek alması gerektiğini söyledi.

5. Kongrede; Kürdistan devrimi tartışıldığını belirten konuşmacı. MLKP’in Kürdistanın dört paraçasında faaliyet yürütmeyi kararlaştırdığını, Kuzey Kürdistan ibaresini kaldırdığını söyledi.

İvana Hoffmann’ın mücadelesinin selamlayan konuşmacı, enternasyonal savaşçılığının örnek alınması gerektiğine dikkat çekti. MLKP’nin Rojava’da enternasyonal tabul oluşturma çabası içinde olduğunu belirtti. Devrimci hareketin enternasyonal geleneğine sahip çıkan MLKP’nin demokratik cephe oluşturma konusunda ezberi bozduğunu söyledi.

5. Kongrede; politik islamcı hükümetin sömürgeci devletin yapısında değişimelere yol açtığı tespitinin yapıldığın belirten konuşmacı, AKP’nin 2007 yılında bu yana iktidardaki ağırlığını his etirdiği ve MGK içindeki etkisini büyütüğünü söyledi. Devletin sivil faşis yapısının devam ettiği ve yarı askeri faşist rejimin sürdüğünü söyledi.

2013 Haziran’ındaki Gezi başkaldırısı; Burjuvazinin eskisi gibi yönetemediği ve emekçilerin ise eskisi gibi yöneilmek isenmediğinin ortaya çıktığını söyledi.

Burjuvazinin değişimi; Başkanlık sistemi ile getirerek, diktatörlüğünü arttırmak istediğini belirten konuşmacı, emekçilerin ise özgürlük istediğini vurguladı.

AKP’nin liberaleri kaybettiğini, Güllen cemaahati ile yolarını ayırdığını ve şimde de MGK ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını söyledi. Politik islami kesimin AKP’ye karşı içten içe kaynadığını belirten konuşmacı, anti kapitalis müslüman harekeketin geliştiğini ifare etti.

Ortadoğu ve Türkiye’de devrimci bir durum olduğunu söyleyen konuşmacı, hiç beklenmeyen bir anda beklenmeyen bir mücadele patlak verebileceğini harıtlattı. Bu patlamanın kitleleri politik özürlüklere götürebileceğini vurguladı.

Kürt ulusal özgürlük hareketinin direndiğini belirten konuşmacı, devletin de taviz vermek istemediğini söyledi. Her şeyi mücadelenin belirleyeceğininin altını çizdi.

5. Kongrede; emperyalist küreselleşmedeki gelişme, sosyalist devrimi yakınlaştırdığı tespiti yapıldığını ve dünya devrimi koşulların olumlu etkilediğini söyledi. Demokratik devrim ile sosyalist devrimin bir birine yakınlaştığını söyleyen konuşmacı, emperyalist zencirin en zayfı halkasında devrimin patlak vereceğinin altını çizdi.

Bölgesel devrimlerin olası olduğu tespitini yapan 5. kongrenin, dünya proleteryası ile diğer ezilenler arasındaki fark azaldığı sonucuna ulaştı.

5. Kongrenin, yeni slogan; “Dünyanın bütün işçileri ve Ezilenleri Birleşin” şiarını geliştirdiği, anti kapitalist müslümanlarla itifaka gidileceği sonucuna ulaşmıştır. Din sorununu; toplumsal ve siyasal bir sorun olarak ele alan 5. kongrenin, tek, tek ülkelerde de emperyalist haklakaların kırılabileceği gibi bir birine yakın bölgelerde  de emparyalis hakların kırılabileceği sonucuna ulaşmıştır. Bir birine yakın bölgelerde federasyon devletler kurulabileceğinin altını çizmiştir.