Londra’da gözaltında kayıplar ve mücadele forumu

ipp

LONDRA (18.01.2015)- Londra’da Toplumlar-arası Forum çalışması başlatıldı. Dün gerçekleşen forumun ilk konusu gözaltında kayıplar oldu.

Forumda, Meksika, Balucistan, Tamil, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki kayıplar ve kayıplara karşı mücadele ile Güney Afrika’daki yargısız infazlar konusundan konuşmalar yapıldı.

Londra Meksika Dayanışma Grubu adına yapılan konuşmada, 26 Eylül’de kaybedilen 43 öğrencinin toplumun en duyarlı kesimini cezalandırmak için devlet-çete işbirliği ile katledildikleri vurgulandı.

Londra Cumartesi Anneleri ile Dayanışma Komitesi adına yapılan konuşmada da Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki kayıp politikası ve gözaltında kayıplar hakkında bilgi verildikten sonra gözaltında kayıplara karşı mücadele ve özellikle de 512. Haftasını gerçekleştiren Cumartesi Anneleri mücadeleleri aktarıldı.

Kaybedilen Baluç Kayıplarını Uluslar arası Sesi adına yapılan konuşmada, Balucistan ve Balucistan’daki kayıplar hakkında bilgi verildi. Verilen bilgilere göre Balucistan’da 8 binden fazla kişi kaybedilmiş durumda.

Forum’da en ağır kayıp olaylarının yaşandığı yer olarak Tamil kayıpları dikkat çekti. İngiliz emperyalizminin direk desteklediği “anti-terör” yasaları ile bir kişinin 18 aya kadar hiç kimseye haber vermeden gözaltında tutulabildiği bilgisinin aktarıldığı konuşmada, tam sayı bilinmeyecek şekilde binlerce gözaltında kayıp olayının olduğu, 2009 yılında 50 bin kişinin katledildiği bir ulusun soykırımdan geçirildiği aktarıldı.

Britanya Abahlali Dayanışma Grubu adına yapılan konuşmada, Güney Afrika’da yaşanan sokak infazları tartışıldı.

Toplumlar-arası Forum devam edecek

Forumun ikinci bölümünde Toplumlar-arası Forum’un nasıl devam etmesi gerektiği ele aldındı. Aylık toplantılar biçiminde devam edecek Forumda, kendi kaderini tayin hakkı, sömürgecilik ve sömürgeciliğe karşı mücadele, özerklik, ayrımcılık, ırkçılık ve faşizm, politik tutsaklar, işçi hakları ve göçmen işçiler, devlet şiddeti gibi forumu oluşturan değişik grupların ortak sorunları ele alınacak. Forumda bu konularda deney paylaşımı gerçekleştirilirken, ortak mücadele yollarının bulunması arayışı gerçekleştirilecek.

Forum tüm farklı gruplara açık

İlk formun örgütlenmesini ICAD Britanya Seksiyonu, Londra Cumartesi Anneleri ile Dayanışma Komitesi, Kayıp Baluc İnsanlarının Uluslar arası Sesi insiyatifi, Kolombiya Dayanışma Kampanyası, Londra Meksika Dayanışma Grubu, Britanya Micaela Bastida Hareketi, Küresel Adalet Forumu, Jaguar Despierto Hareketi gerçekleştirilirken, başta Türkiye ve Kürdistanlı olmak üzere farklı ülkelerden gelmiş göçmen ve politik örgütlenmelerin forum çalışmasına katılması için çaba gösterilecek.