Londra’da özelleştirilmelere karşı eylem

Londra’da özelleştirilmelere karşı eylem

LONDRA(05.03.2017)-Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS)’ de yapılan kesintilere ve ulusal sağlık hizmetinin özelleştirilmesine karşı Londra’da onbinlerce kişi yürüdü. Sendikalar Konfederasyonu (TUC) ve siyasi partilerin çağrısı ile 04 Mart Cumartesi günü Londra merkezde bir araya gelen onbinlerce kişi, Muhafazakar partinin sağlık alanındaki kesintilerini protesto etti.

Londra Euston’dan başlayarak Parlamento’ya kadar süren yürüyüş boyunca, hükümetin sağlık alanındaki kesintilerini ve sağlık alanındaki özelleştirme planlarını protesto eden sloganlar atıldı.

GÖÇMEN ÖRGÜTLERİ YÜRÜYÜŞTEYDİ

londra 2Son yıllarda başta Britanya’da olmak üzere Avrupa’nın hemen her yerinde yaşanılan sosyal tahribatların nedeni olarak gösterilen ve günah keçisi seçilen göçmenler de sağlık alanındaki kesintileri protesto yürüyüşünde yerini aldı.

Aralarında Londra’da faaliyet yürüten Göçmen İşçiler Kültür Derneği (GİK-DER) in de bulunduğu çok sayıda göçmen kuruluşu yürüyüşe katıldı. GİK-Der yürüyüş boyunca dağıttığı bildiride Sağlık alanındaki çöküşün ana akım siyasi partilerin dediği gibi göçmenler olmadığını aksine muhafazakar partinin ve onun temsil ettiği burjuvazinin kemer sıkma politikalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Birlikte mücadelenin önemine vurgu yaptı. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, parlamentonun önünde gerçekleşen bir mitingle son buldu.