Nürnberg’de yürekler Soma için attı!

Nürnberg’de yürekler Soma için attı!

NÜRNBERG (17.05.2014)- Nürnberg Demokratik Güçbirliği´nin (NDGBP) çağrısı ile 16.05.14 günü Lorenz Kilisesi önünde yapılan Mitinge yaklaşık 300 kişi katıldı.

Tertip Komitesi, Soma`da Maden isletmelerinde toprak altında diri diri katledilen işci ve emekcileri anmak icin kitleyi saygı duruşuna çağırdı. Saygı duruşu ardından Türkce ve Almanca Türk Devletinin katliamları ve Soma`da madencilerin yaşamlarını yitirmelerine neden olan kapitalist burjuvazinin aşırı kar hırsı, taşeron sirketler yoluyla ucuz işgücü ve yeterli önlem almadan emekçileri yerin dibinde çalışmaya mahkum eden devletin ve Fasist AKP hükümetinin politikaları kınandı.

Yapılan konuşmada ” Madımaktan,Roboskiye,Geziden, Soma`ya faşist devlet katletmeye devam ediyor !. Bu bir kader değil. Tüm işci ve emekçiler,ezilenler,Kürt halkı ,Aleviler,Devrimciler,Sosyalistler ve Devlet zulmüne mağruz kalan tüm halklar birlikte mücadele etmeli ve bu faşist düzeni değiştirmeli, “ denilerek ” Türkiye de ve Kürdistan da halkın biriken ve yükselen öfkesi bu düzeni parçalayacak ve egemenlerin saltanatına son verecek “ ifadelerine yer verildi.

Alman ilerici parti ve örgütlerinin ve sendika temsilcilerininde katıldığı Miting de ; “Faşizme karşı omuz omuza ! Yaşasın Enternasyonal Dayanışma ! Soma`nin kömürü AKP` yi yakacak ! “sloganları haykırıldı.

Miting de Türkiye`li ve Kürdistan` lı Göçmen örgütleri ve devrimci örgütlerden ATiF, AGiF, AKM-Cemevi, YEK KOM, SYKP, PARTiZAN, KOMKAR,  DiDF, bayrakları ve flamalarıyla yer alırken, Alman örgütlerinden, MLPD,REBELL, ICOR,DKP,DIE LINKE, IGM temsilcileri ve kitlesi de mitinge katılarak dayanışma gösterdiler.