Politik tutsakları ve yargılanan devrimcileri desteklemek için 17 Haziran 2016 tarihinde Münih’teki Uluslararası Dayanışmaya Çağrı

Politik tutsakları ve yargılanan devrimcileri desteklemek için  17 Haziran 2016 tarihinde Münih’teki Uluslararası Dayanışmaya Çağrı

Politik tutsakları ve yargılanan devrimcileri desteklemek için

17 Haziran 2016 tarihinde Münih’teki Uluslararası Dayanışmaya Çağrı

Almanya mahpushanelerinde Türk ve Kürt kökenli 20 devrimci politik tutsak bulunuyor ve bu insanlar Al-man Ceza Hukuku’nun 129 b maddeleri uyarınca yargılanıyorlar veya hatta tutsaklardan bazıları bu ülkede geçer-li olan egemen politik hukuk çerçevesinde haksız gerekçelere dayandırılarak ceza almış durumdalar. Türkiyeli ve T.Kürdistanlı 10 devrimciye yönelik Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde başlatılacak olan bu haksız yargılamanın ilk duruşması 17 Haziran 2016 tarihinde resmen başlayacak. Bu yargılama, Almanya tarihinde son yıllarda görülen en büyük politik yargılama davası olarak şimdiden bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

Federal Savcılığın iddianamesinde suçlamalara ilişkin şu ifaeler yer alıyor: “Suçlanan şahısların -özellikle elebaşı olan Müslüm E.’nın- “Türkiye Komunist Partisi / Marksist-Lenininst’in üyesi olarak “yabancı bir terör örgütü’ne (§ 129b Abs. 1 i. V. m. § 129a Abs. 1 und Abs. 4 StGB) katıldıklarına dair yeterli derecede şüphe bulunmaktadır”… Ayrıca mah-kemeye sunulan iddianamede esas itibarıyla şu olgular yer alıyor: “TKP/ML Türkiye’deki verili toplumsal ve devlet düzenini “silahlı mücadele” yoluyla yıkmak suretiyle kendi kontrolündeki komunist bir rejimle değiştirmek istiyor.’’

Devrimcileri terörist olarak gören böylesi haksız yargılamaya şimdilerde maruz kalan ve bir çoğu cenevre sı-ğınmacı hakkı sözleşmesine göre, uzun yıllardır politik iltica hakkına erişmiş Türk ve Kürt kökenli bu devrimci şa-hısların isimleri şöyledir: Müslüm Elma, Erhan Aktürk Haydar Bern, Deniz Pektaş, S. Ali Uğur, Sami Solmaz, Mehmet Yeşilçalı, Musa Demir, Dr. Sinan Aydın, Dr. D. Banu Büyükavcı. Bu insanlar politik kimliklerini ve çalış-malarını asla gizlemediler. Türk Devleti ve onun yeni faşist diktatörü Erdoğan’a yalakalık olsun diye, bu devrimci insanlar, Alman devletinin politik yargı hukukuna maruz bırakılarak siysal itibarları sarsılmak ve yükselen devrimci mücadele bastırılmak istenmektedir.

Bugünkü Alman Hükümeti -alman toplumunun isteğinin ve kamuoyunun eleştirisinin tam tersine-, devlet terö-rizmini doruğa tırmandıran Türk güvenlik güçleri ve yolsuzluğa batmış adalet sistemiyle gizli kirli ilişkiler içindedir. Bu nedenle Almanya Başbakanı sayın Merkel R.T. Erdoğan’ın “fiili başkanlık hakimiyeti”ni ve ayrıca katliamcı, anti-demokratik, hatta faşizan uygulamalarını bilerek ve isteyerek desteklemektedir. Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kşhne sarayların efendisi Erdoğan’a bu derecede mali, siyasi ve askeri destek sunmak, ne var ki, Almanya hükümeti ve Merkel’in başına çok yakında bela olacak gibi görünüyor.

Bizler bu nedenle, bütün uluslararası ilerici ve devrimci örgütleri ve şahısları, Alman hükümetinin yayılmacı dış politikasına ve gericiliği destekleyen egemenlik siyasetine karşı aktif tavır almaya, ve bu haksız yargılamanın hep birilikte düşürülmesi için devrimci politik tutsaklarla uluslararası dayanışmayı yükseltmeye çağırıyoruz.

Anti-Faşizm ve sosyal kurtuluş mücadelesi asla terörizm değildir, tersine uluslararası direniş ve özgürlük hakkıdır!

Devrimci mücadele her yerde meşrudur!

Hukuksuzluğun hukuka dönüştüğü yerde direniş bir sorumluluktur!

Bütün politik tutsaklara özgürlük!

Yaşasın enternasyonal dayanışma!

Duyarlı/dayanışmacı herkesi ve örgütleri pankartlarıyla, talepleriyle ve dayanışma mesajlarıyla birlikte 17 Hazi-ran günü Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi önünde saat 9:00 da düzenlenen uluslararası katılımlı protesto ve daya-nışma mitingine katılmaya çağırıyoruz!

Mahkeme Adresi: Nymphenburger Straße 16, 80335 München.

ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) • UPOTUDAK (Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi) • YDG (Yeni Demokratik Gençlik) • Yeni Kadın • ATİF (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu) • Rote Hilfe e.V. • AvEG-Kon (Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu) • AGİF (Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu) • Young Struggle •NAV-DEM (Demokratisches Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland • SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Avrupa) • ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) • Yaşanacak Dünya • EÖC (Emek ve Özgürlük Cephesi/Avrupa İnisiyatifi) • GC (Gençlik Cephesi/Avrupa) • FİDEF (Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu) • Birleşik Haziran Hareketi • DKP München • Kollektiv Rotes Hamburg • Internationalistisches Kollektiv Berlin • LINKE LISTE Nürnberg • MLPD (Almanya Marksist-Leninist Partisi) • Frauenverband Courage Nürnberg • SKB (Sosyalist Kadınlar Birliği) • Organisierte Autonomie (OA) – Interventionistische Linke Nürnberg • Solidarität International e.V. Ortsgruppe Duisburg • KOMintern (Kommunistische Gewerkschaftsinitiative International /Österreich) • PdA (Partei der Arbeit /Österreich)