SKB; “Bağımsız Kadın Aklı, İradesi ve Gücü İle Yola Devam!”

SKB; “Bağımsız Kadın Aklı, İradesi ve Gücü İle Yola Devam!”

9-10 Nisan’da 4. Kongresi’ni gerçekleştiren SKB, “Bağımsız kadın aklı, iradesi ve gücü ile yola devam edeceğiz” dedi. SKB, Kürt kadınlarının direnişini selamladı, mülteci kadınların zulme karşı olan öfkesini örgütleyeceğini vurguladı.

Bağımsız Kadın Aklı, İradesi ve Gücü İle Yola Devam!

Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB)olarak, 4. Kongremizi gerçekleştirme iradesinin heyecanı ve onurunu yaşıyoruz.

9-10 Nisan’da Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve İsvicre SKB’lerimizin katıldığı, SKB Avrupa’nın 4. kongresi başarı ile tamamlanmıştır.

Saygı duruşu, açılış konuşması ve divan seçimi ile başlayan kongremizde iki kongre arası süreç ve çalışmalarımız değerlendirilerek, ” Nasıl Bir SKB Hayal Ediyoruz” başlığı ile örgütlenme ve kitleselleşme sorunları tartışıldı ve gelecek dönem mücadele görevleri çıkarıldı.

Kongremiz; Sosyalist Kadınlar Birliği’nin, AvEG-KON’a bağlı özerk olarak yürüttüğü çalışmalarına, artık bağımsız örgütlenme modeli ile devam edeceğini duyurdu.

Kadının kurtuluşu mücadelesinde yerli ve göçmen kadınlar arasında birleştirici köprü olmak, işçi ve emekçi kadınlar arasında enternasyonal dayanışmayı büyütmek, kadın devrimi ve cins bilinci perspektifleriyle kadın iradesi ve gücünü ayaklandırıp, yaşamımızdaki görünür/görünmez duvarları parçalamak için çıktığımız yolda 4. Kongremizden aldığımız güç ve irade ile;

Önümüzdeki dönem adımlarımızı daha sıkı basacak, mücadelenin her alanında kadın aklını ve iradesini daha güçlü açığa çıkartarak erkek egemenliğine karşı mücadeleyi büyüteceğiz.

Türkiye ve Kürdistan’da yediden yetmişe destansı bir direnişin yaşandığı, Cizre’de, Sur’da Nusaybin’de kadınların faşist AKP ve Erdoğan diktatörlüğü tarafından katledildiği, kadın iradesinin zulme karşı güçlü bir irade ile ortaya çıktığı, özyönetimlerin güçlü bir kadın isyanına dönüştüğü,

Avrupa’da kadın emek sömürüsünün ve kadına yönelik şiddetin katlanarak arttığı, yaşam mücadelesi umuduyla binlerce kadının ve çocuğun Avrupa sularında yaşamını kaybettiği bir süreçte gerçekleştirdiğimiz 4. kongremiz, kadınların örgütlü mücadelesini n önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Dün nasıl bildiğimiz, gördüğümüz duyduğumuz bu kavganın içinde, yanında ve birlikte olduysak; önümüzdeki dönemde de bu politik hatta ısrarcı olmaya, halk ayaklanmalarında, serhildanlarda kadınların özgürlük ve eşitlik taleplerinin savunucusu olmaya devam edeceğiz.

Kürt kadınının, kürt halkının özyönetim direnişlerindeki onurlu duruşunu selamlıyoruz.

Cizre’nin, Sur’un inşa kampanyasına SKB olarak omuz vereceğiz .

Mülteci kadınların zulme karşı isyanlarını örgütleyeceğiz.

Kapitalist sistem bize toplumsal cinsiyetçi rolleri, geleneksel kadınlığı dayattıkça biz rededeceğiz.

Savaşa, şiddete,ırkçılığa ve faşizme karşı kadınların birleşik mücadele hattını öreceğiz.

Bağımsız Kadın Aklı, İradesi ve Gücü İle Yola Devam!

Yaşasın 4. Kongremiz!

Sosyalist Kadınlar Birliği