SKB; “BANU BÜYÜKAVCI VE ATİK’Lİ TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN!”

SKB; “BANU BÜYÜKAVCI VE ATİK’Lİ TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN!”

BANU BÜYÜKAVCI VE ATİK’Lİ TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN!

15 Nisan 2015 tarihinde Almanya başta olamak üzere Yunanistan, İsviçre ve Fransa’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 10 Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) aktivisti tutuklanarak Almanya hapishanelerine konuldu. Kamuoyunun da yakından bildiği gibi bu operasyon emperyalist güçlerin kirli pazarlığıdır. Türkiye’de işkencelerden geçmiş, tutsaklık koşullarında yaşamış, yaşamlarını zorunlu olarak Avrupa’da sürdüren politik mültecilerde bu kirli pazarlık planının bir parçası yapılmaktadır.

129-ab anti terör yasası gerekçe gösterilerek bir yılı aşkın süredir aralarında Dr. Banu Büyükavcı yoldaşımızında bulunduğu 10 devrimci, sosyalist farklı hapishanelerinde tutuklu bulunmaktadır. Avrupa’da kadın emek sömürüsü, kadına yönelik şiddet her geçen gün katlanarak devam etmektedir. Dün Roza Lüksenburg’u katleden, Clara Zetkin’i ve yoldaşlarını tutuklayan erkek egemen akıl bugünde kadına yönelik şiddet ve saldırılarına daha vahşice devam etmektedir. Ancak kadınlar, kadın aklı ve iradesiyle tarihsel eşitsizliğin bulunduğu her alanda mücadele etmek ve ezilen cinsin isyanını ve kararlılığını yarına ertelemeyecektir. Dünya kadın özgürlük mücadelelerinden ve kendi deneyimlerimizden de bildiğimiz gibi kapitalist, sömürgeci devlet aklı dün oluğu gibi bugünde öncü önder kadınları ya katlederek yada tutsak ederek kadın özgürlük mücadelesini kırmak ve itibarsızlaştırmak istemektedir.

Yeni Kadın üyesi Dr. Banu Büyükavcı yoldaşımızda emperyalistlerin anti terör yasası adı altında devrimcilere, sosyalistlere, Kürt hareketine dönük kapsamlı tutuklamaların ardından hapishaneye konuldu. Hukuksuzca tutsak edilen yoldaşımız Banu Büyükavcı ve yoldaşlarımız yalnız olmadığını bir kez daha buradan açıklamak istiyoruz.

Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB) olarak eşitsizliğin bulunduğu her alanda kadının ezilmişliğine, toplumsal köleliğine, bütün kapitalist devletlerin bedenimize, kimliğimize yönelik her türden baskı ve şiddetine, gericiliğine ve hapishanelerdeki tutsaklık koşullarına karşı enternasyonal kadın dayanışmasını büyütmek, kadın özgürlük mücadelesinde suskunluğumuzu ve ezberlerimizi bozarak tüm kadınları birleşik mücadeleye çağırıyoruz. Banu Büyükavcı’yı sahiplenmeye çağırıyoruz!

Özgürlük ve Eşitlik Mücadelesi Veren Kadın Tutsak Banu Büyükavcı’ya özgürlük!

Dr. Banu Büyükavcı Serbest Bırakılsın!

ATİK’li Devrimci Tutsaklara Özgürlük,

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Sosyalist Kadınlar Birliği  – Almanya  01.06.201