SKB; “Darbeler, OHAL’ler, Savaşlar Kadınların Özgürlük Yürüyüşünü Durduramıyacak!”

SKB; “Darbeler, OHAL’ler, Savaşlar Kadınların Özgürlük Yürüyüşünü Durduramıyacak!”

Darbeler, OHAL’ler, Savaşlar Kadınların Özgürlük Yürüyüşünü Durduramıyacak!

Türkiye’de 15 Temmuz gecesi, sivil AKP/Saray cuntasına karşı, askeri faşist darbe girişimi gerçekleşti.

Faşist Erdoğan ve AKP’si; Kürt halkının üzerine bombalar yağdırarak, tüm ezilenlere, muhaliflere yönelik her türlü saldırıyı gerçekleştirip hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi rafa kaldırarak 7 Haziran Saray darbesini gerçekleştirirken; bugün “barış, huzur, demokrasi” söylemleriyle kendilerini ” Yurtta Sulh Konseyi” olarak adlandıran militarist,cinsiyetçi, ırkçı darbe girişimcileri, faşist AKP/ Saray darbesinin tetikçiliğini yapıyorlardı. 15 Temmuz’da ve sonrasında yaşanan, faşist diktatörlüğün klikleri arasında yaşanan bir iktidar dalaşıdır.

Askeri, sivil hiç bir darbe demokrasiyi korumak yada inşa etmek için yapılmaz. Aksine; demokratik hak ve özgürlükleri, halkların insanca ve onurlu bir yaşam özlemini, demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Darbelerin en olumsuz sonuçlarını kadınlar yaşıyor. Bugün de kadınlar , en çok cinsiyetçi uygulamalara, gözaltında taciz ve tecavüze, işkencelere maaruz kalan, sokakta saldırıya uğrayanlardır.

Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanın çağrısı ile, kadın düşmanı, tecavüzcü, ırkçı, linççi DAİŞ zihniyeti ve yöntemleriyle donanmış guruh sokaklara döküldü. 20 yaşındaki askerler kafası kesilerek, linç edilerek öldürülürken; pek çok kadın kısa etek giydiği, başı açık olduğu, “sigara vermediği”, dövmesi olduğu gerekçeleriyle tacize uğradı. Uğradıkları tacizi teşhir eden kadınlar ise, darbecilikle ve tecavüzle tehdit ediliyor.

Faşist AKP/ Saray; iktidarını ve başkanlık yönetimini kesinleştirmek için,tüm ülkede Kürdistan sınırlarını da aşan OHAL ilan etti. OHAL ve çıkardığı Kanun Hükmünde Kararlar ile birlikte “Darbecilerle mücadele” ve “Demokrasiyi savunma” adına başta kadınlar olmak üzere,faşist iktidara muhalif olan toplumun tüm kesimlerinin sindirilmesi için faşist, yasakçı uygulamalarla birlikte kadın düşmanlığı artarak örgütlenmeye çalışılacak ve cinsiyetçi kadın politikaları yeni kararnamelerle birlikte yürürlüğe girecektir.

Faşist AKP ve Saray, darbe girişimini bahane ederek, sokağa saldığı barbar IŞİD zihniyeti ile donanmış linççi, katliamcı eli palalı, cübbeli tacizci güruhuyla düşünen, sorgulayan, aydın, hakları ve özgürlüğü için mücadele eden kadının şahsında tüm kadınlara göz dağı vererek sindirmeye çalışıyor, sokakları terkederek eve dönmelerini istiyor!

Ancak kadınlar; darbe ve OHAL’e karşı gelecekleri için, sokakları terketmemeye kararlı.

Bedenlerinin,yaşam alanlarının ve özgürlüklerinin işgal edilmesine izin vermeyeceklerdir!

OHAL, özellikle kadın özgürlük mücadelesinin, örgütlerinin ve eylemleri üzerinde de baskı oluşturuyor. Türkiye ve Kürdistan’da kadınların yaşam tarzlarına, cinsel ve ulusal kimliklerine yapılan saldırılar, kapanmalarına yönelik verilen fetvalar, Avrupa topraklarında yaşayan Türkiye ve Kürdistan’lı göçmen kadınların yaşamlarını da etkiliyor…

Darbelere, OHAL’lerine, faşizme karşı birleşik kadın özgürlük mücadelesini daha da büyütmenin, safları sıklaştırmanın tam zamanıdır! Bu karanlığı yarmanın başka yolu yoktur!

Biz Sosyalist Kadınlar Birliği olarak; başta kadına, insanın hak ve özgürlüklerine, insanca onurlu bir yaşama,demokrasiye düşman olan sivil-askeri her türlü darbeye ve onların OHAL’lerine karşı, Türkiye ve Kürdistan’daki kız kardeşlerimizin ve ezilen halklarımızın yanında olduğumuzu belirtiyor;

Avrupa topraklarında yaşayan Türkiye ve Kürdistan’lı tüm kadınları bulundukları coğrafyalardan sivil ve askeri faşist darbelere, ırkçılığa ve faşizme karşı özgürlük ve demokrasi için birleşik mücadeleyi büyütmeye, Türkiye’li ve Kürdistan’lı kız kardeşlerimizle dayanışmaya çağırıyoruz!

Kadınlar hak ve özgürlükleri için; özsavunma hakkı ve birleşik mücadele ruhu ile bu karanlığı yaracak!

Hak, özgürlük ve demokrasi için; Ne AKP Ne Darbe, Çözüm Faşizme Karşı Birleşik Mücadelede!

Yaşasın Uluslararası Kadın Dayanışması!

Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği