SKB-Fransa üyeleri ile 25 Kasım programını belirledi

SKB-Fransa üyeleri ile 25 Kasım programını belirledi

Paris (15.10.2016)- SKB Fransa, Paris’te üyeleri ile bir araya gelerek altı aylık çalışmalarını değerlendirdi. Önümüzdeki süreçte geniş kadın kitleleri ile hangi yöntem ve araçlarla buluşacağını tartıştı, ‘25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü ‘etkinliklerinin içeriğini ve programını konuştu.

ACTİT’te yapılan SKB üye toplantısında SKB’nin son altı aylık faaliyetlerini kapsayan bir sinevizyon gösterimi sunuldu.

SKB dönem sözcüsü Solmaz tüzük gereği yapılan üye toplantısında bir sunum yaparak faaliyet raporunu sundu. Faaliyet raporunda 1 Mayıs, Suruç Katliamı yıldönümünde yapılan etkinlikler, kadın şehitler için yapılan anmalar, El Khomri yasasına karşı yürütülen protestolar ve üç devrimci kadın Sara, Rojbin, Ronahi için her hafta Çarşamba günü yapılan Adalet eylemleri gibi birçok etkinlik ve eylemleri kapsayan geniş bir yelpaze şeklinde ifade edildi.

Ayrıca bölgesel yapılan toplantılar ve etkinliklerin yanı sıra eksikliklere de değinilen faaliyet raporunun ardından üyelerin soruları cevaplandırıldı.

Önümüzdeki süreçte SKB’nin görevleri üzerine yapılan tartışma bölümünde SKB’nin merkezi 25 Kasım etkinlik programı sunuldu. Kampanya tarzı örgütlenecek 25 Kasım etkinlikleri yürüyüş, toplantı, panel, erkek eğitim toplantıları da dâhil edilerek ülkelerin yerel gündemleri ile bütünleştirme şeklinde örgütleneceği belirtildi.

Fransa’da gündemde olan El Khomri yasasının kadına yönelik hak gaspları, kadına yönelik şiddet biçimleri temel alınacak.

Öz savunmanın önemine vurgu yapılarak, erkek egemen sistemde kaçınılmaz olarak başvurulacak öz savunma yöntem ve biçimlerini yaygınlaştırmanın yanı sıra kadınların özgüvenlerini artıracak faaliyetlerin acili yetine değinildi. Erkek şiddetine uğrayan her kadın için hemen pratik dayanışma ağının örgütlenmesinin önemini ve sonuçlarını gösteren örnekler verildi.

SKB Fransa’nın kendisi için imza kampanyası örgütlediği, dayanışmada bulunduğu ve hukuksal sürecini takip ettiği eski eşi tarafından şiddete uğrayan Ayşe Ünlüocak ‘ta toplantıya katılarak dayanışmada bulunan ve kendisini yalnız bırakmayan SKB üyelerine teşekkür etti.

Toplantıda; Avrupa’da birleşik kadın mücadelenin önemine de değinilerek, Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmen ve yerli Kadın Örgüt, Kurum ve Organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek, geniş kadın kitlelerini kucaklamak için daha disiplinli ve iradi bir çalışma yürütmenin gerekliliği ifade edildi.

Toplantı sonrası kadınlar doyumsuz bir sohbetle güzel paylaşımlar yaşarken kısa bir müzik dinletisi ile stres attılar.