SKB; “Kadınlar Zulme Ve Sömürüye Karşı Sokağa, Özgürleşmeye!”

SKB; “Kadınlar Zulme Ve Sömürüye Karşı Sokağa, Özgürleşmeye!”

Kadınlar Zulme Ve Sömürüye Karşı Sokağa, Özgürleşmeye!

Birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs tarihsel mirasının gücü ile işçi ve emekçileri, kadınları, gençleri sokağa isyanı büyütmeye çağırıyor…

Sömürü ve zulmü yaşamının her gününde kat be kat yaşayan, evinde bir aş pişirmek için uğraşıp didinen, çocuklarına bir gelecek bırakmak için kaygıları ile umutsuzluğa sürüklenen ezilen kadınlar bu isyan sesi senin sesindir! Özgürleşmek ve insanca bir yaşam için sana bu yaşamı reva görenlere karşı sıkı bir kavgaya tutuşmanın zamanı çoktan geldi ! Her gün ama her gün seni yok sayanlara karşı mücadele etmekten başka çıkar bir yolun olmadığını sende göreceksin.

İşte bu kavgada yerini almak için yaşamın sana çağrısı :

Eşitsizlikler üreten kapitalist toplumda felâketler, toplumun en yoksul, en ezilen kesimlerine en ağır bedelleri ödettiriyor. İşsizliğin artması, ücretlerin düşmesi, eşitsiz ücret politikası, sosyal harcamaların kısılması en çok işçi ve emekçi kadınları mağdur ediyor. Yoksullaşmadan açlığa, güvencesiz ve kayıt dışı çalışmadan eğitim ve sağlık hizmeti alma olanaklarını yitirmeye, bebek ölümlerinden aile içi şiddette, kadın cinayetlerinden cinsel taciz ve tecavüzlerin artmasına kadar en fazla işçi ve emekçi kadınlar etkileniyor. Özellikle son yıllarda yasalaştırılan iş yasaları işçi ve emekçi kadınların sosyal haklarını gasp ediyor. İşte Fransa işçi ve emekçileri bu gerici yasalara karşı kadını ve erkeği, genciyle sokakları zapt ederken tüm dünyaya bir çağrı yapıyor; 2016 1 Mayıs’ında biz kadınlar kapitalizmin zulmüne, sömürüsüne, şiddetine karşı sokakları zaptedelim, mücadelemizi büyütelim!

Avrupa burjuvazisinin yasalarına dahi girmesine rağmen hiçbir biçimde uyulmayan “eşitlik” yalanı, her gün daha fazla açığa çıkıyor. AB raporlarının verilerine göre kadın ve erkek işçiler arasındaki ücret farkının yüzde 22’lere ulaşmış olduğu itiraf ediliyor. Bu nedenle, “EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET!” talebi öne çıkan taleplerimizden olmalı. 1 Mayıs işçi ve emekçilerin mücadele taleplerini haykırarak özsavunma günü olmalıdır.

Bugün Kürdistan’da özyönetim ilanları etrafında, Kürt halkı tarihsel bir direniş gerçekleştiriyor. Cizre’de Sur’da, Silopi ve Nusaybin’de gerçekleştirilen katliamlar Kürt halkının iradesini ve özgürlük umudunu teslim almayı hedeflemektedir. Direnişi büyük bir sahipleniş ile savunan direngen Kürt kadınları onurumuzu büyütüyorlar. Bodrum katlarında katledilen, bedenleri çıplak bir şekilde teşhir edilen Kürt kadınları teslim olmayan kadının yazısız tarihine bir sayfa ekliyor. Ezilen kadınlar ön saflarda yerlerini alarak işte bu isyan ateşinde aktifleşiyor.

Ezilenlerin değiştirici gücü ve iradesi kazanıyor. İsyana kalkan işçi ve emekçilerden, halklardan, kadınlardan aldığımız bu güç ve enerji ile 1 Mayıs’ta isyana duracağız!

Çünkü 1 Mayıs; dünyanın her yerinde işçilerin ve emekçilerin alanlara çıkarak, sömürü ve zulüm düzeni olan kapitalizme karşı kendi sınıfsal taleplerini yükselttikleri, birlik ve mücadeleyi büyüttükleri isyan günüdür. Bu aynı zamanda işçi ve emekçi kadınların direniş tarihidir.

Öyleyse; Fabrikalarımızdan, çalışma alanlarımızdan, evlerimizden sokaklara akalım!1 Mayıs; rengimiz, coşkumuz ve kararlılığımızla isyana dursun!.. Sınıfların, sömürünün, baskının ve şiddetin, ırkçılığın, ayrımcılığın, cinsiyetçiliğin ve adaletsizliğin olmadığı bir dünya için, SOSYALİZM için; 1 Mayıs’ta alanlara!

Yaşasın İşçi ve Emekçi Kadınların Mücadele Birliği!

Sosyalist Kadınlar Birliği