SKB; Polonya’lı Kadınların Kürtaja Karşı Mücadelesi Mücadelemizdir!

SKB; Polonya’lı Kadınların Kürtaja Karşı Mücadelesi Mücadelemizdir!

Paris (05.10.2016)-  Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği bir açıklama yayınlayarak Polonya’lı kadınların kürtaja karşı mücadelesini selamladı. Açıklamanın devamında ise “Avrupa ülkelerinde gündemleştirilmek istenen kürtaj yasağını da cesaretlendirecek olan bu yasa tasarısına karşı Polonya’lı kız kardeşlerimizle dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.

SKB ‘nin yayınlamış olduğu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz.

Polonya’lı Kadınların Kürtaja Karşı Mücadelesi Mücadelemizdir!

Polonya’da Kürtajı yasaklayan yasa tasarısının Parlamento’da onaylanması üzerine 60 şehirde milyonlarca kadın eylemler örgütleyerek sokakta direniyor.
Polonya’da kürtaj; fetüsün ciddi zarar gördüğü ya da kadının hayati tehlikesi olduğu durumlarda, tecavüz ve ensest sonucu hamileliklerde uygulanabiliyorken; yeni yasa tasarısı ile kürtaj her koşulda yasaklanarak, kürtaj olan kadının beş yıla kadar hapsi isteniyor, doktorlara da hapis cezasının önünü açılıyor. Oysa kürtaj hakkı kadın hakkıdır!
Biz kadınlar yüzyılı aşkındır bedenlerimizi sermayenin ve erkek egemenliğinin denetiminden kurtarmak için mücadele ediyoruz. Bugün kullanmakta olduğumuz ve yeniden elimizden alınmaya çalışılan tüm haklar için de ağır bedeller ödedik. Kürtaj hakkı da bunlardan biridir.
Her gün dünyanın değişik ülkelerinde onlarca kadın öldürülürken; kadın cinayetleri ile ilgili hiçbir önlem almayan devletler, bedenimiz üzerinde erkeğin ve devletin denetimini yeniden tahsis etmeye çalışıyorlar, hem de “yaşam hakkı” gerekçesi ile. “Yaşam hakkı” bugün kadınların en fazla dile getirdiği taleplerden biridir. Yaşam haklarımıza bombalarıyla, silahlarıyla, yasalarıyla, erkek egemen gelenekleri, kültürleri ve ahlak anlayışıyla, sağlık politikalarıyla, savaş ve işgallerle saldıran devletler, yaşam hakkından söz edemezler.
Türkiye’de de kadın düşmanı AKP iktidarının Kürtajı yasaklayan yasa tasarısı, ülke içinde ve dışında kadınların kararlı duruşu ile geri çekildi ve 10 haftalık süre ile sınırlandırıldı. Faşist AKP iktidarının her geçen gün artan ve kadınları hedef alan tekçi, cinsiyetçi açıklamalarının amacı, kadınların onlarca yıldır verdiği mücadelelerle kazandığı hakları geri almak, kadınların toplumda ve aile içindeki ikincilliğini pekiştirmektir.
Tüm dünyada erkek egemen kapitalist sistem, nüfus politikalarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda kadın bedenleri üzerinden, kadının cinselliği ve doğurganlığını denetleyerek sürdürür.
Elinizi, dilinizi bedenimizden çekin! Kürtaj hakkı; kendi bedenleri, doğurganlıkları ve yaşamları hakkında söz sahibi olmak isteyen kadınların hak ve eşitlik mücadelesinin temel kazanımlarından birisidir.
“Yaşam hakkı”, “cinayet” gibi argümanlarla kürtaj karşıtlığının örgütlenmesi tüm dünyada, hangi dini inanışı benimserse benimsesin muhafazakâr siyasi hareket ve partilerin temel söylemlerinden birisi olmuştur. Kürtaj cinayet değildir, asıl olarak kürtajı yasaklamak kadın ve bebek ölümlerini arttırmaktır. Doğum kontrolü ve kürtaj hakkı, kendi bedenimiz üzerindeki egemenlik hakkımızın bir parçasıdır.
Biz kadınlar; Uluslararası kadın dayanışması ile bedenimize, kimliğimize ve irademize yönelik saldırıları püskürteceğiz! Bedenimiz üzerinde ne erkeğe, ne topluma, ne de devlete söz hakkı tanımıyoruz, tanımayacağız. Bu nedenle Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği olarak; Polonya’lı kadınların kürtaja karşı mücadelesini selamlıyor, mücadeleniz mücadelemizdir diyoruz ve tüm kadınları; Avrupa ülkelerinde gündemleştirilmek istenen kürtaj yasağını da cesaretlendirecek olan bu yasa tasarısına karşı Polonya’lı kız kardeşlerimizle dayanışmaya çağırıyoruz.
Bu beden bizim! Doğurup doğurmayacağımıza, kaç çocuk doğuracağımıza biz karar vereceğiz! Bu hakkımızı elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz!

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Sosyalist Kadınlar Birliği