SKB “Savaşa ve Şiddete Karşı İsyandayız”

SKB “Savaşa ve Şiddete Karşı İsyandayız”

Paris (05.11.2015) – Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı. “25 Kasım’da Savaşa ve Şiddete Karşı Sokaklara” diyen SKB’in açıklamasını yayınlıyoruz.

 

Savaşa ve Şiddete Karşı İsyandayız!

Kadına yönelik şiddet, her yeni günde farklı şiddet öğeleri ile birlikte kadınların ömürlerini, bedenlerini alarak bir kırım hali ile sürüyor. Erkeğin uygulayıcı bir maşa haline getiren sermaye devletlerinin bu sistemin teminatı olarak rol aldığı şiddet, tüm dünyada kadınların temel mücadele konularının en başında yer alıyor.

Bu nedenle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü sadece kadınların değil tüm ezilenlerin elinde bayraklaşması ve sahiplenilmesi gereken bir gündür!..

Bu tarih, Mirabel kardeşlerin bundan 55 yıl önce 25 Kasım 1960 yılında Dominik Cumhuriyetinde özgürlük mücadelesi verirken faşist Trujilo rejimi tarafından tecavüz edilerek katledilmesinin yıl dönümüdür.

Erkek şiddetinin ideolojik, siyasal ve yönetsel gücü olarak ortaya çıkan devlet şiddeti, bugün Ortadoğu’da, Kürdistan’da tüm vahameti ile kadınların yaşamına kast ediyor. Bir kaç ay önce Ekin Wan’ın cansız bedenine yönelik yapılan saldırı ve çırılçıplak teşhiri, savaşın kadın bedeni üzerinden yükselen akıl almaz şiddeti göstermektedir.

Kadın tutsakların çıplak aramaya tabi tutulmak istenmesi, küçük çocuklara tecavüz eden subayların terfi ettirilmesi, kadına yönelik şiddet ve katliamların hızla artmasına karşın cezasızlık politikasının devam etmesi gibi pek çok olgu, şiddetin sermaye devletleri ile ilişkisini göstermesi bakımından önemlidir.

Ortadoğu’da sürmekte olan DAİŞ vahşetinde; Türkiye ve Kürdistan’da katilbaşı Erdoğan ve AKP’ye bağlı kirli savaş piyonlarının ülke topraklarında devreye soktuğu savaş politikalarında, ha keza Ukrayna topraklarında yaşanmakta olan AB ve Rus emperyalizmi arasındaki hegemonya savaşında görüldüğü gibi kadın bedeni bir kez savaş silahı haline geldi. Pazarlarda satıldılar.., Seks kölesi olarak kullanıldılar… Tecavüz edildiler… Toplu katliamlardan geçirildiler…

İşçi ve Emekçi Kadınlar!

Avrupa’da kapitalistlerin yarattığı ekonomik krizler derinleşirken, işsizliğin – yoksulluğun en ağır sonuçlarını biz kadınlar yaşamaktayız. Sermayenin ilk işten çıkardığı, ucuz emek gücü olarak kullandığı, çalışma ve can güvenliğinin olmadığı bu kölelik düzenine karşı;

ABD, AB emperyalizmi ve işbirlikçi-gerici-faşist bölge devletlerinin çıkarları gereğince çıkarılan savaş ve iç savaş yıkımlarından, vahşet çeteleri DAİŞ kırımından ölümü göze alarak kaçmak zorunda kalan mülteciler, mülteci kadın ve çocuklara uygulanan insanlık dışı uygulama ve saldırılara karşı;

Irkçılığın ve ayrımcılığın hızla arttığı, faşist örgütlenmelerin silahlandığı, faşist politikaların meşrulaştırılarak parlamentolara taşındığı Avrupa topraklarındaki faşizm tehdidine karşı;

ÖZ SAVUNMAMIZI OLUŞTURMAK, İSYANIMIZI ÖRGÜTLEMEK ZORUNDAYIZ!..

25 Kasım’da Savaşa ve Şiddete Karşı Sokaklara!..

Haydi kadınlar; kadına yönelik her türden şiddet başta olmak üzere savaşa ve şiddete karşı sesimizi gür haykırışlarla sokaklara taşıyalım!.. Gücümüzü, sesimizi ve özgürlük haykırışlarımızı sokaklarda birleştirerek çoğalalım!..

Yaşasın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü!..

SOSYALİST KADINLAR BİRLİĞİ