Stuttgart’ta MLKP 5. Kongre Tanıtım Paneli

Stuttgart’ta MLKP 5. Kongre Tanıtım Paneli

STUTTGART (26.05.2015)- Almanya’nın Stuttgart kentinde, Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF)’e bağlı Stuttgart Göçmen İşçiler Kültür Derneği (GİK-DER)’de 24 Mayıs Pazar günü, sosyalist gazeteci, politik aktivist İbrahim Çiçek’in katılımıyla MLKP 5. Kongre tanıtım paneli yapıldı.

Panel, MLKP konulu sinevizyon gösterimiyle başladı. Ardından AGİF adına söz alan temsilci, katılımcılara seslenerek panel programı hakkında bilgiler verdi. MLKP’nin Rojava devrimi ve Kobanê direnişinde şehit düşen Serkan Tosun, İvana Hoffmann ve Suphi Nejat Ağırnaslı şahsında tüm özgürlük, devrim ve sosyalizm şehitleri anısına saygı duruşu yapıldı.

Sosyalist gazeteci, politik aktivist İbrahim Çiçek, paneli düzenleyen AGİF’e ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Sosyalist bir gazeteci olarak uzun yıllardan bu yana MLKP’yi takip ettiğini, MLKP’nin Merkez Yayın Organı Partinin Sesi’nde yayımlanan 5. Kongre ile ilgili açıklamaları okuduğunu, internet sitelerinden yararlandığını, bazı MLKP’lilerle de bilgi alışverişi yaptığını belirten İbrahim Çiçek, 5. Kongre ile ilgili ulaştığı sonuçları, analizlerini ve görüşlerini katılımcılarla paylaşmak istediğini belirtti.

İzlenimlerinin MLKP gerçekliğinin kavranmasına hizmet edeceğine umduğunu belirten Çiçek, Türkiye’deki faşizm koşulları altında devrimci, komünist parti ve örgütlerin gizli örgütlenmesinin tamamen meşru olduğunu söyledi.

“Ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz”

“Bir partinin kongresi nasıl değerlendirilir, kongre hangi koşullarda yapılmıştır” sorularını yönelten Çiçek, MLKP’nin Haziran ayaklanması ve Rojava devrimi Kobanê direnişindeki tavrıyla MLKP 5. Kongresi arasında doğrudan bağ olduğunu söyledi. “Halkımızın güzel bir sözü vardır, ‘Ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz’, MLKP’nin de ne dediğinden daha çok pratiğine, eylemine bakmak gerekir, eylem sözden üstündür” dedi.

Ortadoğu ve Türkiye’de devrimci durum olduğunu, işçi sınıfı ve emekçilerin, ezilenlerin eskisi gibi yönetilmek istemediğini, AKP faşizminin de eskisi gibi yönetemediği belirten Çiçek, Rojava devriminin Ortadoğu’daki mücadelenin en ileri noktası ve mevzisi olduğunu, kadın-erkek eşitliği konusunda önemli mesafelerin alındığını, tüm halkların yönetime katıldığını, işçi ve emekçilerin, ezilenlerin kendi kendilerine yönettiğini, AKP faşizminin desteklediği faşist DAİŞ çetelerine karşı direndiğini söyledi.

Türkiye’de ilk defa HDK/HDP şahsında ezilenlerin, ötekileştirilenlerin kendi seçeneklerini oluşturduğunu, Demokratik Cepheyi inşa ettiğini belirten Çiçek, 7 Haziran seçimlerinin tarihsel önemine dikkat çekti.

5. Kongre mücadelenin ihtiyaçlarına yanıttır

Bazı siyasi hareketlerin tasfiye olup dağıldığını belirtin Çiçek, böylesi koşullar altında MLKP’nin öne çıktığını, 5. Kongrenin Haziran ayaklanması ve Rojava devriminin bileşkesi olduğunu, MLKP’nin 5. Kongre ile 6. Kongreye kadarki izleyeceği çizgiyi ve gelişim perspektifini oluşturduğunu belirten Çiçek, 5. Kongrenin mücadelenin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kongre olduğunu, ihtiyaca yanıt verenin ayakta kalacağını, yanıt veremeyenlerin dağılacağını söyledi.

Çiçek, MLKP 5. Kongresinin Kasım-Aralık 2014’te yapıldığını, 4. Kongre ile 5. Kongre arasındaki dönem ideolojik, siyasi ve örgütsel olarak masaya yatırıldığını, işçi sınıfı ve emekçilerin, ezilenlerin mücadelesine öncülük ve önderlik etme düzeyi bakımından eleştiri süzgecinden geçirildiğini, MLKP’nin tartışma ve eleştiri özgürlüğünden güç aldığını, kolektivizmin eleştiri ve tartışma özgürlüğü ile yaşam bulabileceğini, 5. Kongrenin devrimci özeleştiriyi yardıma çağırdığını vurguladı.

MLKP 4. Kongresi sonrası dönem masaya yatırıldı

İbrahim Çiçek, 4. Kongre sonrası dönemde irade birliğinin zayıfladığını, tutuklukların baş gösterdiğini, politik mücadele tarzında geriye düşüldüğünü, yoldaşlık ilişkilerinin zayıfladığını, devrimcilik erozyonunun gittikçe derinleştiğini, sınırlandırılmış devrimciliğin yaygınlaştığını, gerileyen kadrolarla uzlaşıldığını, büyük bedellerle kazanılmış kurumların tasfiye edildiğini, tasfiye eden kadrolarla hesaplaşılmadığını, gençlik örgütünün gerilemesine seyirci kalındığını vb. olguların 5. Kongrede devrimci eleştiriye tabi tutulduğunu açıklamalarda okuduğunu, bu sürecin tersine çevrilmesi için tam irade kararlılık olduğu izlenimlerini edindiğini sözlerine ekledi.

İbrahim Çiçek, rejimin niteliği, emperyalist küreselleşme ve Antikapitalistler konusunda 5. Kongre kararlarını aktardıktan sonra, panelin son bölümü olan soru-cevap bölümüne geçildi.

Stuttgart Tohum Kültür Merkezi, SYKP adına yapılan konuşmalar ve katılımcıların çok sayıda sorusunu yanıtlayan İbrahim Çiçek, alkışlar eşliğinde konuşmasını sonlandırdı.