SYKP; Halkların özgür sesi kısılamaz!

SYKP; Halkların özgür sesi kısılamaz!

AF Merkezi (03.10.2016)- Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa Koordinasyonu “Halkların özgür sesi kısılamaz” başlığıyla yayınladığı bildiriyle, geçtiğimiz hafta Türkiye’den  kapatılan onlarca devrimci, demokrat ve yurtsever basın kuruluşundan sonra, bugün de Med Nuçe’nin kapatılmasını kınadı.

SYKP Avrupa örgütü tarafından yayınlanan bildiri şöyle:

Halkların özgür sesi kısılamaz!

SYKP: Med Nuçe ve tüm özgür medya üzerindeki „karabasan“ı durdurmalıyız!

„Yalan“, Ak-Saltanat’ın en büyük silahıdır. „Yalan“la at başı olarak „zorbalık“ yarışıyor. En çok „söz“den korkuyorlar. „Gerçekler“den ise yarasalar gibi uzağa, çok uzağa: zifiri karanlıkların içine kaçıyorlar.

AKP-Saray iktidarı, eski koalisyon ortağı cemaatin önderlik ettiği kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardından, çıkarttığı Olağanüstü Hal (OHAL) yasası ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Faşist bir diktatörlüğü adım adım inşa etme çabası içindedir…

AKP-Saray, bir „gerçek haber“ ya da, özgür yayın organlarından yükselen en ufak bir eleştiriye karşı kesinlikle tahammülsüzdür. AK-Saray, – bütün faşist diktatörlük kurma arzusu içinde olanların yaptığı gibi – kitleleri kandırmaya, „algı“ yaratarak, „yalan“ üzerine diktatörlüğünü, bu bağlamda, aynı zamanda kendi medya dikatörlüğünü inşa etmeye çalışmaktadırlar.

„Havuz parası“ ile satın aldıkları, ya da hükümet kararnamesi ve hukuksuzluğun, adaletsizliğin kurumu haline gelmiş olan „adliye“nin adaletten fersah-fersah uzak kararları ile doğrudan gasp ettikleri yayınlar ve medya üzerinden oluşturdukları „göz bağcılığı“ onların korkusunu yatıştıramıyor.

İhaleler ve iltimas yolu üzerinden ikna ettikleri ve yandaşlaştırdıkları, olmazsa tehdit yoluyla ele geçirdikleri, sonuçta „iktidarın borazanı“ haline getirdikleri ülke medyası (artık Saray Medyası diye adlandırmak daha doğru olur) üzerinden „haklarımızın gözünü boyama“ faaliyeti onlara yetmiyor, “diğerleri“ni de susturmaları için var gücüyle saldırıyor!

Ancak ne yapsalar da gerçek gün ışığı gibi dışarı sızıyor ve ülkeye yayılıyor. Onlar için, kendi yarattıkları bu karanlıklar denizinde pırıldayan bu büyük tehlikeyi durdurmanın, yani gerçeği sönümlendirmenin yolunu ise “özgür medyayı susturmak“ olarak görüyorlar.

MED NUÇE’nin kapatılması da bu acımasız kapanın bir dişlisidir, bu AKP-Saray’ın karanlıkları büyütme operasyonunun bir parçasıdır.

Ancak, MED NUÇE ve tüm diğer özgür basın yayınlarının tek-tek ve adım-adım kapatılmasına, ülkemizde zorbalığın, faşizmin büyütülmesine karşı batılı ülkelerin aldıkları tutumlar da gözden kaçırılmamalıdır. Onlar şimdi, suskun-puskundurlar. Her zaman gözümüze soktukları demokrasi bayraklarını, ülkemiz özgür medyası için artık fazlaca sallamamaktadırlar. Çünkü, AKP-Saray ile mülteciler konusunda kirli bir anlaşmaları vardır, aralarında… Çünkü, AKP-Saray ile aralarında, „gelir, satış, kar“ konusunda hınzır beklentileri, kirli hesapları vardır. Bu nedenle ileri sürdükleri Batılı değerleri (nedense) – bu aralar – pek hatırlayamamaktadırlar.

Yine gözden kaçırılmaması gereken: Fransız ana sermayeli uluslararası iletişim tekeli EUTELSAT’ın Ak-Saray’a gönüllü boyun eğdiğidir.

Anlaşıldığı gibi, yaşanmakta olan özgür basına yönelik saldırıların bizlere gösterdiği gibi, salt demokratik serzenişte bulunmak, bizlere yetmez. Özgürlük taleplerimiz bizzatihi, özgürlük, haberleşme, iletişim üzerine, mutlak teknik-idari-finansal hakimiyet kurmuş olan emperyalist-kapitalist tekellere karşı da yükseltilmelidir.

Görülmelidir ki, özgür medyayı amasız-fakatsız savunacak asıl güç, Avrupa’nın emekçileri, ezilenleri ve özgürlük-barış-demokrasi güçleridir. Birliğimiz ve uluslararası dayanışmamız, Kürt halkımızın televizyon ve diğer yayınları ile özgür basının ülkede engellenen tüm aygıtlarını, kurumlarını geri kazanmamızı sağlayacak asıl gücümüzüdür.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa Koordinasyonu, MED NUÇE ve tüm özgür basına sahip çıkmaya ve bu konuda da uluslararası dayanışmayı örmeye kararlıdır

Halkların özgür sesi kısılamaz!

Yaşasın devrimci dayanışma!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa Koordinasyonu