Leyla Güven: Açlık grevine devam edeceğim

DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi ile görüşmesi üzerine açıklama yaparak tecridin kalkmadığını ve direnişe devam edeceğini belirtti. 14 Ocak 2019 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi ile görüşmesi üzerine açıklama yaptı. Leyla Güven ...

Read more

İzmir Büyükşehir’den geri adım: İtirazı geri çekeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel-İş'in yetkisine yaptıkları itirazı geri çekeceklerini açıklayınca eylemler bir hafta ertelendi. 13 Ocak 2019 - İzmir'de Genel-İş üyelerinin toplusözleşme ile ilgili yapmak istedikleri eyleme yönelik saldırının ardından işçilerin direnişi ve kararlılığı sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları Genel-İş'in yetkisine yaptıkları itirazı geri çekeceklerine dair bir belge ...

Read more

Atılım/Gündem: Gelecek direnenlerindir

İşçi sınıfı ve ezilenlerin kalplerinde büyüyen "Artık yeter-êdî bese" çığlığını sokaklara taşırmak, dört bir yanda çoban ateşleri tutuşturmak, büyük bir devrimci yangını hazırlamak iddiası, savaşım içinde çelikleşen güçlerin hedefi ve andı olarak yükseliyor. Bunun öncüden ve tek tek tüm komünistlerden daha büyük bir özveri, daha güçlü bir disiplin ve daha yüksek bir cesaret gerektirdiği kuşkusuzdur. 11 Ocak ...

Read more

Aydın ve sanatçılar ezilenlerin safında olmalıdırlar – Sinan BORAN

Mahkeme kürsüsünden faşist şeflik rejimini yargılayan Şebnem Korur Fincancı, zulmün katmerleştiği hapishanelere şenliğe gider gibi giden Sırrı Süreyya Önder, "Buradayım, göçmenlik yerine hapisliği tercih ediyorum" diyen Ayşe Düzkan, aydın ve sanatçıların onurunu yüreklerinde taşıdıklarını göstererek 2019 için örülen özgürlük barikatında yerlerini aldılar. Faşizme karşı mücadele cephesine moral destek ve dir ...

Read more

Atılım/Gündem: Direnişin çağrısı!

Komünistler başta gelmek üzere emekçi sol hareketin kayıtsızlık, izleme sürecinden çıkarak eylemi Türk halk kitlelerine anlatmak, bu eylem etrafında devrimci seferberliğe girişmek için sayısız nedenleri vardır. Leyla Güven'in bedenini ortaya koyarak, kararlılıkla sürdürdüğü eylemin sonuçları, sadece Küzey Kürdistan halkını değil bölge halklarının özgürleşmesi adımlarını da hızlandırıcı bir rol oynayabilir. ...

Read more

2019 UMUDUN VE DİRENİŞİN YILI OLSUN!

2018 yılı faşist Türk Devletinin; Rojava’da işgal, Kuzey Kürdistan’da politik soykırım Türkiye’de özgürlüklerin yok edildiği, sömürü politikaları, baskı ve zulme tanıklık ettiği gibi Kürt halkının direnişine, özgürlük ve adalet isteyenlerin yılmak bilmez iradesine de tanıklık etti. 2018 yılı, kapitalist erkek egemen sitemin kadını ezen, sömüren, hiçleştiren cinsiyetçi politikaları ve kadın kırımına tanıklık ...

Read more

Arif Çelebi: Günümüz koşullarında dünya devrimi olanaklı

Fransa'nın başkenti Paris'te Marksist Teori yazarı Arif Çelebi'nin katılımıyla "Paris Komününden Sarı Yelekliler ayaklanmasına direniş" paneli düzenlendi. 24 Aralık 2018 - Fransa'da 'Sarı yelekliler' direnişinin sürdüğü Paris'te Türkiyeli Göçmen İşçiler Kültür Derneği (ACTİT ) "Paris Komününden Sarı Yelekliler ayaklanmasına direniş" şiarıyla panel düzenledi. Panel Aralık ayı katliamlarında hayatını kaybeden ...

Read more

Maraş katliamı ve antifaşist direnişi – Aydın AKYÜZ

Bugün antifaşist öz savunmaya, halkçı demokratik cephenin ve birleşik devrimci cephenin bileşenleri başta olmak üzere, yerellerde örgütlü başkaca antifaşist güçler, örgütsüz antifaşist bireyler ve doğal halk önderlerini de kapsayacak tarz da yaşam, iş ve eğitim alanlarda birleşik direniş komiteleri ve milis grupları kurarak hazırlanabilir. Özellikle bu saldırıların ilk hedefleri arasında olan Kürtler ve Ale ...

Read more

Faşist saray rejiminin savaş ilanı ve direniş cephesi – Metin BOTAN

Devrim topraklarından kopartılmış Azez, Cerablus, El Bab gibi alanlar oluşturarak devrimi adım adım boğmaya neden olacak halkalar oluşturmak istiyor; bu halkaların kalıcı olması da temel hedefidir. Ancak, her zaman evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sonuçlar, faşist Türk devletinin hayal bile edemeyeceği, bir dizi yeni gelişmeyi tetikleyebilir. Kaos ve yangın, uğruna her şeyi göze aldıkları iktidarlarını sar ...

Read more

Sarı Yelekliler: Kitle hareketinde saldırı dönemi – Arif ÇELEBİ

Kuşkusuz salt bu biçimde isyan yürütülemez. Devletin daha sert saldırıları daha kararlı merkezler oluşturmayı, harekete devrimci bir program kazandıran bir politik organizasyonu kurmayı gerekli kılacaktır ya da kılmalıdır. Bu bir süreç işidir ve ardışık çok sayıda isyanın sonunda gerçekleşebilir. Elbette harekete katılan devrimci güçlerin etkisi bu süreçte belirleyici olacaktır. Bu devrimci güçlerin devrimc ...

Read more