Ulm’de Siyasal Durum Ve Özyönetimler Konulu Halk Toplantısı

Ulm’de  Siyasal Durum Ve Özyönetimler  Konulu Halk Toplantısı

Ulm (15.02.2016) – Ulm Demokratik Güç Birliği platformu  tarafından, Türkiye ve Kürdistan’da  güncel siyasal gelişmeler ve özyönetim direnişli konulu halk toplantısı  gerçekleştirildi.

Naw-Dem Eş Başkanı Fatoş Göksungur, AABF  YK üyesi Adnan Önder ve gazeteci, politik aktivist  İbrahim Çiçek konuşmacı olarak katıldı. Cizre ve  Sur’da devletin katliamlarında ve özsavunma direnişlerinde ölümsüzleşenler şahsında yapılan saygı duruşuyla başlayan halk toplantısında ilk sözü Naw-Dem Eş Başkanı  Göksungur aldı.  Kürt halk önderi A. Öcalan’a yapılan komplonun yıldönümü vesilesiyle komployu kınayan Göksungur,  7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri, devlet katliamları ve özyönetim direnişleri konularında konuştu, zulmedenlere karşı Kürt halkının direndiği, bunun bir insanlık direnişi olduğunu söyledi.

AABF  YK üyesi Adnan Önder  yaptığı konuşmada,  devletin Cizre ve Sur başta olmak üzere uygulayamaya devam ettiği katliamları ve savaşı kınayan Önder,  90 yıllık cumhuriyetin  “Tek dil ve tek din” üzerine inşa edildiğini bu zihniyete karşı duranların, Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi ve Gezi’de katledildiklerini ve soykırıma uğradıklarını söyledi. Alevi hareketinin,  Kürt halkına karşı başlatılan  operasyonlara ve katliamlara karşı kendi kurumlarında başlattığı dayanışma açlık grevleri ile Kürt halkının yanında olma sorumluluğu taşıdığını söyledi.

Gazeteci, politik aktivist  İbrahim Çiçek,  Kürt ulusal demokratik hareketinin, en son gelinen aşamada birlikte yaşam üzerinden, Türkiye’de  demokratik özerk yönetimler  inşa etmek istediğini, bunun  çok demokratik bir hak olduğunu söyleyen Çiçek, tek merkezden ve tek otorite ile yönetilen merkezi devlet ve bürokrasisinin, halkın  ve yönetilenlerin taleplerini ve tercihlerini karşılamadığını anlatarak, merkezden atanan vali, kaymakam vb. idarecilerin, halkın seçtiği belediye başkanı ve temsilcilerini tanımadığı, bunun sosyoekonomik birçok  sorunları birlikte getirdiğini söyleyen Çiçek,  Kürt özgürlük hareketinin bölgede ve ülkede inşa etmeye çalıştığı özyönetimlerin, faşist devletin  planlarını bozduğu için, olanca tüm askeri ve siyasi gücüyle Kürt halkına ve devrimcilere saldırdığını söyledi. Devrimci ve demokratik cepheleşme siyasetinin önemli olduğunu söyleyen Çiçek, bu kutsal ittifak gecişmişte olsak farklı  ezilen kesimleri de içine alacak şekilde büyümelidir dedi.

DGBP-Ulm tarafından düzenlen etkinlikte, soru ve düşünceleri sunarak katılan katılımcılar, verilen cevaplar ve ortak mücadeleyi büyüterek, devletin kirli savaşına, katliamlarına karşı birlikte durma temennileri ile son buldu.