Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
bigtheme

VEKSAV

Vardiya Enternasyonal Kültür Sanat Vakfı Logosu

Vardiya Enternasyonal Kültür Sanat Vakfı / VEKSAV

 

VEKSAV; Hollanda’ya ekonomik, politik, siyasal, çeşitli nedenlerle göçetmiş Türkiye ve Kuzey Kürdistan’lı göçmenlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek, göçmenlikten kaynaklı sorunlarına dikkat çekip, çözümü için örgütlü mücadelenin gereğinden yola çıkarak 2001 yılında Rotterdam’da kuruluşunu ilan etti. Faaliyetlerini genel olarak Rotterdam ve Den Haag üzerinden yürütmektedir.

Kuruluşundan itibaren, göçmenleri Hollanda’daki sosyal, siyasal gelişmelere karşı izleyen değil, dahil ve müdahil etmeyi kendine görev edindi.

VEKSAV; taban kitlesi olan Türkiye ve Kuzey Kürdistan’lı göçmenlerin yerli ve diğer uluslardan işçi ve emekçilerle ortak yaşam kültürünü örmeleri ve ortak davranış içerisinde olmaları yönünde rol oynuyor. Sınıf kültürünü yaşatmak ve farklı kültürlerin birbirleri ile tanışıp, kaynaşmasını sağlamak için sinema, tiyatro, müzik v.b faaliyetler yürütüyor.

VEKSAV, Hollanda’daki göçmen işçi ve emekçileri yerli sınıf kardeşleriyle birlikte sınıf mücadelesine katmak için panel, seminer ve tartışma toplantıları gibi aydınlatma faaliyetleri sürdürüyor.

Kesintilere, sosyal, siyasal, demokratik hak gasplarına karşı kurulan platformlarda ve eylemlerde aktif yer almakta, göçmenlerin katılımını sağlamak için çaba sarfetmektedir.

1 Mayıs 2010 da Rotterdam polisinin pankart sopalarını gerekçe gösterip, şiddet kullanarak 1 Mayıs yürüyüşünü engellemesi üzerine polis şiddetini teşhir etmek ve gösteri hakkını savunmak amacıyla 1 yıl boyunca sürdürülen sonuç alıcı kampanyanın yürütücülerinden olup, kampanyanın yönlendirilmesinde ve sonuç alınmasında etkin rol oynamıştır.

Emperyalist savaşlara, işgale, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi kuruluş nedenlerinden biri olarak görmekte ve bu amaçla kurulan platformlarda yer almaktadır. Hollanda askerinin Afganistan’dan çekilmesi talebiyle kurulan ve 6 ayı aşkın süre içinde her hafta sokakta, “Emperyalist Savaşa Son! Hollanda askeri Afganistandan çekil!” şiarıyla savaşı protesto eden Anti-Emperyalist Platform ‘un ( A.İ.P) kurucularındandır.

2005 yılında Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu ( AVEG-Kon) na üye olan

VEKSAV; Konfederasyonun politikalarını ve aldığı merkezi etkinlik ve kampanya kararlarını Hollanda’ya taşımıştır. Konfederasyon’un “Irkçılığa Karşı İmza Kampanyası”, “ Militarizme, Savaşa ve Irkçılığa Hayır!” ve “Baskı Yasalarına Hayır!” kampanyalarını başarıyla yürütmüştür.

VEKSAV, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da halklara, haklara ve özgürlüklere yapılan saldırıları teşhir etmek ve enternasyonal dayanışmayı örmek için eylem ve etkinlikler örgütlüyor. Tamil halkına ve Filipin’li devrimcilere yapılan saldırılar karşısında dayanışma eylemlerine destek verdiği gibi; özgürlük mücadelesi veren bütün ezilen uluslarla enternasyonal dayanışma içinde olmak göreviyle hareket etmektedir.

VEKSAV, Hollanda’da göçmen kadın çalışması yürütmeyi önüne hedef koymuş ve bunu, kadın komisyonu olarak başlatmıştır. Bu çalışmayla kadının, göçmenlikten kaynaklanan sorunlarına sahip çıkarak, yerli kadın kardeşleriyle birlikte kadını köleleştiren, metalaştıran sisteme, kadını aşağılayan erkek egemen anlayış ve davranışlara, kadın ve erkek arasındaki konum ve ücret eşitsizliğine, sömürüye, şiddete, savaşa ve ırkçılığa karşı ortak mücadeleyi örmek hedefiyle eylem, etkinlik ve aydınlatma çalışmaları yürüttü. Veksav- Kadın Komisyonu, Hollanda’da 20 yıldan sonra 25 kasım kadına yönelik cinsel şiddete karşı mücadele gününde sokağa çıkma geleneğinin yaratılmasında rol oynadı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde her yıl daha kitleselleşerek yapılan sokak eylem ve etkinliklerinin etkin ve öncü örgütleyicilerinden oldu. 2010 Venezuella’da yapılan 1. Dünya Kadın Konferansı’nın Hollanda’daki hazırlık komitesinin kurucuları arasında yer aldı. Veksav’lı kadınlar, 2010 yılında gerçekleştirdikleri 1.Kuruluş Kongresinde özerk örgütlenme perspektifiyle Sosyalist Kadınlar Birliği adını aldı. Bugün SKB; kadının kurtuluşu mücadelesinde yerli ve göçmen işçi ve emekçi kadınlar arasında köprü olma görevi ile, VEKSAV ‘la birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

VEKSAV, bugün henüz kendisine ait bir mekana sahip olmasada, farklı mekanlar kiralayarak faaliyetlerine devam ediyor.

VEKSAV, kuruluşundan bu güne kadar kuruluş amaç ve görevleri doğrultusunda mücadele yürütmektedir. Bu bağlamda;

VEKSAV; Halkların dostluğu ve kaynaşması temelinde kültürel, sanatsal ve sosyal faliyetler düzenleyerek, enternasyonal kültürün yaratılmasına çalışır.

VEKSAV; Göçmen işçi ve emekçilerin göçmenlikten kaynaklı sorunlarına müdahale ederek eşit, sosyal ve siyasal haklar için örgütlü mücadele etmeye çağırır, bunun için örgütleme çalışmaları yürütür.

Göçmen işçi ve emekçileri, Hollanda’daki sınıf mücadelesine katmayı kendine görev edinir. Ekonomik, demokratik ve siyasal talepler için mücadelede, yerli sınıf kardeşleriyle birlikte hareket etmeleri için örgütleyici rol üstlenir.

VEKSAV; Türkiye, Kuzey Kürdistan ve dünya halklarının yürüttükleri özgürlük ve demokrasi mücadeleleriyle dayanışma içinde olur.

VEKSAV; Halkları köleleştirici emperyalist ve gerici savaşlara karşı mücadele ederek, halkların emperyalizme ve gericiliğe karşı direnişlerini destekler.

VEKSAV; İnsanlığın en büyük düşmanı olan faşizme, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı halkların kardeşliği temelinde mücadele eder, bunun için ortak örgütlenmeler yaratmaya çalışır.

VEKSAV; Üyesi bulunduğu AvEG-Kon’un kampanyaları yanında derneğin amaçları doğrultusunda siyasal, sosyal, kültürel kampanyalar açar.

VEKSAV; Yerli ve göçmen demokratik kitle örgütleriyle ilişkiler kurar, ortak amaçlar için çeşitli etkinliklerde bulunur.

İletişim adresleri

Tel: 0031 621 947 578

Website: www.avegkon.org

E mail: veksav@hotmail.com

Facebook:

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes l.artbetting.net full information
How to register at bookamkersHere