Wuppertal’da AGİF’li Erkekler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sokağa Çıktı

Wuppertal’da AGİF’li Erkekler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sokağa Çıktı

Wuppertal (29.11.2015) – AGİF’li erkekler Wuppertal’da sokağa çıkarak 25 Kasım’da kadına yönelik şiddete karşı mücadele gününde erkeklerin kadına yönelik şiddetini lanetlediler.

29 Kasım akşamı Wuppertal Noel pazarının en işlek yerinde eylemini gerçekleştiren her kuşaktan AGİF’li erkekler  “Kadına yönelik Şiddete Hayır” ve “Eğer Kadına yönelik şiddet erkeklikse erkekliğimizi ret ediyoruz” dövizleri taşıdılar. Birçok kişi AGİF’li erkeklerin pankart açarak gerçekleştirdikleri eylemi dikkatle izlediler. Bazı kadınlar eylemi alkışlayarak selamladılar. Bir dizi izleyici gülümseyerek dikkatle izledi.

Kadına yönelik her türlü şiddetin erkek cinsinin utancı olduğu bilinciyle hareket eden AGİF’li erkekler, kadının yaşamın her alanında horlanmasına, emeğinin çalınmasına, erkeğin kölesi olarak görülmesine ve şiddetine uğramasına karşı sokaklara çıkarak erkeklikleriyle yüzleştiler. Kadının düşüncelerini, bedenini, kimliğini teslim almaya odaklanmış bu erkek egemen sistemin yıkılması, ekonomik ve toplumsal yaşamda kadınların tam eşitliğine kavuşmaları için mücadele etmeyi görev olarak bildiklerini açıkladılar.

AvEG-Kon ve AGİF erkekleri öncesinden eyleme çağırmıştı

AvEG-kon ve AGİF ayrı ayrı açıklamalarla erkekleri 25 Kasım’da eyleme davet etmişti. AvEG-Kon’un açıklamasında “Kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik her türlü şiddeti evde, sokakta, işyerlerinde, resmi dairelerde, karakollarda, cezaevlerinde, kısacası yaşamın her alanında olağanlaştıran, üstünü örten erkek egemen kapitalist sistemin yasaları kadına yönelik şiddeti önlemiyor, aksine özendiriyor. Mahkemeleri şiddeti cezalandırmıyor, kadını katledenleri, tecavüzcüleri aklıyor. Kadın vücudunu magazinleştiren, kadına yönelik şiddeti sıradan bir haber olarak veren burjuva medya, kadına yönelik taciz, tecavüz ve saldırıları topluma kanıksatmaya çalışıyor. Kadına yönelik şiddetin kültürünü, geleneğini yaygınlaştıran bu sistemde kadın cinsinin yaşamı ciddi bir tehdit altındadır. Bundandır ki, kadın cinsinin „erk”ek şiddetine karşı geliştirdiği mücadeleyi, „öz savunma“yı haklı ve meşru olarak görüyor ve destekliyoruz” denildi.